Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sök till utrikesuppdrag

Vi söker professionellt kvalificerade, erfarna personer som delar våra värderingar och kan utföra våra samarbetspartners uppgifter. De som åker utomlands deltar i sällskapets specialiseringsutbildning för kyrkans internationella arbete. Har du rekryterats behöver du inte skiljt söka till utbildningen.

Ansökan

Vi annonserar om lediga tjänster på våra egna webbsidor samt i andra medier. Du kan söka en ledig tjänst elektroniskt via vår rekryteringssida.

Allmänna kriterier

De allmänna kriterierna för utrikesarbete är finländskt medborgarskap och/eller rätt till social trygghet i Finland, medlemskap i en evangelisk-luthersk kyrka, yrkesexamen och arbetserfarenhet, god hälsa, tillräckliga språkkunskaper och motivation att lära sig nya språk, flexibilitet och god anpassningsförmåga.

Bedömning av lämplighet

Valprocessen är tredelad.

 1. Första bedömningen sker på basen av ansökan. Om vi upplever att den sökande uppfyller kriterierna och har de kunskaper som krävs för att klara av arbetsuppgiften kallar vi den sökande på intervju.
 2. Om vi efter intervjun besluter att fortsätta processen, deltar den sökande ännu i en psykologisk lämplighetsbedömning. Bedömningen fungerar som stöd i processen.
 3. På basen av detta samt de krav och kriterier som våra samarbetspartner gjort upp gör vi det slutgiltiga valet.

Vi tar även hänsyn till den sökandes helhetstillstånd. Om det gäller ett par, bedöms båda makarnas kunskaper och lämplighet. För barnfamiljers del undersöks barnens ålder, skolgångsbehov och skolornas placering.

Om du överväger att söka en tjänst utomlands ber vi dig läsa följande påståenden och fundera på dina egna reaktioner:

 1. Jag är öppen för olika sätt att uttrycka kristen tro och respekterar andra kristna trosinriktningar.
 2. Jag respekterar de föreställningar, värderingar och sedvänjor som förekommer i landet och kulturen där jag arbetar.
 3. Jag har god samarbetsförmåga.
 4. Jag kan arbeta under det lokala ledarskapet och på det lokala sättet även om det skiljer sig betydligt från det finländska sättet, och det kan vara svårt att förstå och ibland svårt att godta.
 5. Jag har god fysisk och psykisk hälsa.
 6. Jag kan leva på ett sätt som harmonierar med Finska Missionssällskapets och den lokala arbetsgemenskapens åsikter och värderingar.
 7. Beslutet att söka arbete utomlands är familjens gemensamma och vi åker iväg tillsammans. Våra barn är i lämplig ålder. Finska Missionssällskapets erfarenhet är att ju äldre barnen är när de åker ut första gången, desto svårare kan anpassningen bli.
 8. Jag är medveten om att jag kommer att arbeta i en omgivning där mina kunskaper i det lokala språket är obefintliga eller otillräckliga och att jag kan behöva hjälp med enkla vardagsärenden.
 9. Jag har tillräckligt med arbetserfarenhet från mitt eget yrkesområde som jag kan dela mig mig av och på vilken det går att bygga vidare i en ny omgivning.
 10. Jag kan leva i en situation där jag betraktas som missionär vart jag än åker.
 11. Jag kan leva i en säkerhetssituation som skiljer sig från den i Finland.
 12. Min livssituation är i balans och viljan att flytta utomlands beror inte på en önskan att fly.
 13. Jag kan leva i mycket varierande och enkla förhållanden utan säker tillgång till vatten, eller eller Internetkontakt.