Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Har du frågor om lediga jobb eller rekryteringsprocessen vid Finska Missionssällskapet? Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna.
>> Läs Felm Volunteer – broschyren här

Du söker en tjänst elektroniskt genom att fylla i ansökningsblanketten på vår elektroniska rekryte-ringssida eller genom att lämna in en öppen ansökan. Alla lediga tjänster finns publicerade på adressen <länk>. För att läsa mer om arbete utomlands kan du klicka här <linkki 5.3.2-kohtaan>.

Alla ansökningar behandlas i första hand genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Att fylla i ansökningsblanketten tar ungefär fyra timmar. Svaren går inte att spara emellan, så se till att re-servera tid för processen. Klicka här <upotettu tiedosto> för att se ett exempel på en ifylld ansö-kan. Den kan du bekanta dig med före du själv registrerar dig och fyller i din ansökan. Om du har problem med att använda rekryteringssystemet kan du kontakta vår rekryteringskoordinator.

Ansökningsprocessen fungerar smidigast om du använder dig av den nyaste versionen av Explorer eller Firefox. Bilagor kan bifogas i de vanligaste text- och bildformaten (pdf, word, rtf, jpg).

Du får ett bekräftelsemeddelande från rekryteringssystemet om att vi har tagit emot din ansökan. Sökande kallas till intervju så snabbt som möjligt efter att ansökningstiden tagit slut. Vi tar oftast kontakt via telefon.

Rekryteringsprocesserna för tjänst i Finland och tjänst utomlands ser olika ut. Då det gäller en tjänst utomlands kan det ta längre tid innan de sökande kallas till intervju.

När ett beslut gjorts meddelar vi alla sökande via e-post.

Ansökningar för ledigslagna tjänster lagras i två år efter att rekryteringsprocessen tagit slut. Öppna ansökningar lagras i ett år.

Det går inte att logga in i rekryteringssystemet efter att du skickat in din ansökan. Om du känner att du glömt någon viktig information och vill komplettera din ansökan kan du ta kontakt med re-kryteringskoordinatorn. Skriv tydligt i e-postmeddelandes rubrikfält vad meddelandet handlar om.

Ifall du inte ännu har ansökt om en arbetsuppgift och önskar få mer information om den, var vän-lig och ta kontakt med den kontaktperson som nämns i samband med att tjänsten annonserats.

Efter att du har lämnat in en öppen ansökan får du ett e-postmeddelande som bekräftar att din ansökan har kommit fram. Vi behandlar öppna ansökningar vid behov. Du bör i första hand lämna in en öppen ansökan riktad till en existerande tjänst.

Finska Missionssällskapets arbetsuppgifter är mångsidiga och varierande. Speciellt efterfrågan på experter inom utbildning och utvecklingsarbete ökar. En presentation över våra anställda hittar du här <linkki sinne varainhankinnalle tarkoitettuun esittelyyn>. Du kan läsa igenom presentationen om du vill få en överblick över vilka arbetsuppgifter det finns.

Vi lediganslår en tjänst utomlands då det kommer en förfrågan från någon av våra samarbetskyr-kor eller –organisationer.

Det kan du. Hos oss kan du göra flera olika sorters praktik, bland annat inom kommunikation, utvecklingssamarbete, kyrkligt arbete och IT. Praktikens längd går att diskutera. Om du är intresse-rad av att avlägga praktik vid Finska Missionssällskapet skall du skicka in en öppen ansökan och CV till vår rekryteringskoordinator.

Praktik utomlands >>

Informationen som lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet behandlas endast för rekry-teringssändamål. Informationen bearbetas, förvaras och förstörs i enlighet med den finska lagstift-ningen. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till en tredje part.

Finska Missionssällskapet hör till servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA, som är medlems-förbund i Finlands Näringsliv EK. De anställda hör till fackförbundet för Kyrkliga sektorn rf och Kyr-kans Akademiker AKI. Finska Missionssällskapet tillämpar kollektivavtal som gäller kristna organisationer.

Vi behöver sommaranställda till sommarens läger i Lövkulla. De sommaranställda kan fungera till exempel som lägerledare, hjälpledare, sommarteolog och musikpedagog. Ansökningstiden öppnas i november-december. Följ med vår annonsering för att inte missa ansökningstiden.

När ansökan till en tjänst öppnas nämns det oftast en förmans kontaktuppgifter. Om din fråga handlar om arbetsuppgifterna, ta kontakt direkt med förmannen. Om frågan handlar mer allmänt handlar om själv rekryteringsprocessen, ta då kontakt med rekryteringskoordinatorn ri-itta.lehtola[a]suomenlahetysseura.fi.