Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

160-års insamling

Ge utstötta nytt hopp!

I år fyller Finska Missionssällskapet 160 år. För att fira detta ordnas en jubileumsinsamling som stöder utsatta människogrupper.

Delta i insamlingen

Finska Missionssällskapet firar i år sitt 160-årsjubileum. 
Jubileumsåret till ära vill vi lyfta fram utsatta människor i olika länder.

Diskriminering och förföljelse är vardag i många länder. Minoriteter har ofta ingen som för deras talan och många blir diskriminerade på grund av kön eller handikapp. Otrygghet, ångest och rädsla är del av mångas vardag.

Tack vare våra samarbetspartner kan vi ge diskriminerade människogrupper möjlighet att gå i skola och få ett yrke. I Pakistan gör diskrimineringen att det är svårt för kvinnor och religiösa minoriteter att få jobb och därför lever många av dem i fattigdom. Därför är vi med och bygger dialog mellan olika religioner genom att stöda kyrkans läger för ungdomar. I lägren deltar  ungdomar med olika religiös bakgrund så att de lär sig respektera människor med annan religion. Vi stöder också kyrkans skolor som försöker  ta in så många flickor som möjligt.

Tack vare dig kan vårt arbete bland de allra svagaste fortsätta. Tack för din gåva!

Du kan ge din gåva genom att betala in den till:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
Märk donationen: 160ÅR

 

10
Skolskjuts för ett funktions-hindrat barn
25
Skoluniform och -tillbehör
50
Ett yrke
100
Arbetet i Pakistan

13-åriga Sanchita Sunar från Nepal kommer från en fattig dalit-familj i ett land där många blir diskriminerade både p.g.a. kön och kast. Dessutom är Sanchita född med en hörselskada.

Sanchita har fått stöd från vår lokala samarbetspart och det har känts bra. Gruppen som hon deltar i sparar också pengar för att utveckla livet för de funktionshindrade i byn.

Läs Sanchitas berättelse »