Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Digitala etiska gåvor

Ge en etisk gåva!

Genom att ge en etisk gåva hjälper du samtidigt din nästa långt borta. Du hittar utbudet av gåvor längre ner. Gåvorna är i pdf-fomat och kan sändas vidare via e-post. Gåvorna kan också fås i pappersformat.

Beställ en etisk gåva

Ge nytt hopp via en etisk gåva

Etiska gåvor sprider glädje i ord och handling. När du ger en etisk gåva till en vän hjälper du samtidigt din nästa i ett annat land.

Beställ en etisk gåva

Vill du ha gåvorna i pappersformat kan du beställa dem här

Kundservice

  • telefon 040-7648051 (kl. 9-15)
  • e-post info@finskamissionssallskapet.fi

Träd, 1 st 10 €

Ett träd ger hopp. Genom att plantera träd kämpar vi mot den ökenspridning som klimatförändringarna orsakar. Ett träd binder koldioxid ur luften och ger människor utkomstmöjligheter. Den gåva du fått stöder klimatarbete genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva

 

En bibel 20 €

Alla människor borde ha möjlighet att läsa Bibeln på sitt eget modersmål. Genom språk- och bibelöversättningsarbete får de folkgrupper som inte har ett eget skriftspråk lära sig läsa och skriva. Den gåva du fått stöder det arbete som Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor utför.

Beställ en etisk gåva

 

Skolböcker 30 €

Utbildning är vägen ut ur fattigdom och ger hopp för morgondagen. För att skolundervisningen ska vara effektiv behövs läromedel. Den gåva du fått stöder utbildningsarbete genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva

 

En moderskapsförpackning 40 €

En moderskapsförpackning erbjuder utbildning och stöd, speciellt för unga mammor. Mammorna och deras barn får filtar och vid behov också mathjälp. Den gåva du fått stöder arbete bland kvinnor och barn genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva

 

Ett yrke 60 €

Yrkesutbildning ger diskriminerade människor som kvinnor och funktionshindrade personer hopp om en bättre framtid. Den gåva du fått stöder utbildningsarbete genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva

 

 

En vattenpump 150 €

Tack vare en vattenpump stöds hälsan i ett helt samhälle. Med rent vatten kan man bekämpa sjukdomar och minska barndödligheten. Den gåva du fått stöder klimatarbete genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva

 

En spar- och lånegrupp 500 €

Denna gåva gör det möjligt för kvinnor i ett u-land att grunda en spar- och lånegrupp. Tack vare lånen kan kvinnor starta små företag som hjälper dem att få inkomster åt sin familj och sätta barnen i skola. Din gåva stöder arbete för att förbättra kvinnors rättigheter genom Finska Missionssällskapet.

Beställ en etisk gåva

Plantera ett hoppets träd

De intäkter som kommer in från köp av trädplanteringsgåvor går till att plantera träd i Tanzania.

Konsekvenserna av klimatförändringarna syns redan i Kishapu. Torka är ett stort problem. Att plantera träd är en bra lösning eftersom skog binder växthusgaser. Det förbättrar också jorden och förebygger erosion. Lokalbefolkningen hoppas att fler träd också betyder mera regn”,

säger Mikko Pyhtilä, som arbetar för Finska Missionssällskapet.