Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Etiska gåvor

Ge en etisk gåva till din nästa! En etisk gåva sprider glädje genom tanke, ord och handling.

Genom att ge en etisk gåva kommer du samtidigt ihåg din nästa i ett annat land. Du hittar utbudet av gåvor längre ner.

Beställ en etisk gåva

Etisk Gåva

Etiska gåvor sprider glädje i ord och handling. När du ger en etisk gåva till en vän hjälper du samtidigt din nästa i ett annat land.

Nedan hittar du vårt utbud av etiska gåvor. Gåvorna kan beställas på följande sätt:

Ring numret 020 7127 266
Beställ gåvorna här.

Vi skickar kortet med den etiska gåvan hem till dig på posten. En faktura medföljer. Leveranstiden är 3-6 dagar beroende på vilken veckodag du gör din beställning.

Etiska gåvor

Plantering av 1 träd 5 €
Plantering av 10 träd 30 €

En trädplanta ger hopp. Genom att plantera träd är du med i kampen mot den ökenspridning som klimatförändringen orsakar. Din gåva stöder Finska Missionssällskapets arbete för en hållbar utveckling.

 

Rent dricksvatten 10 €

Att kunna distribuera rent dricksvatten till katastrofoffer är mycket viktigt för att sjukdomar inte skall spridas. Med denna gåva stöder du Finska Missionssällskapets katastrofarbete.

 

 

 

Bibeln på eget modersmål 15 €

Hela världen skall få möjlighet att på sitt eget språk läsa om Guds kärlek i Bibeln. Denna gåva stöder det församlingsarbete som utförs av Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor.

 

 

Skolböcker 20 €

Utbildning är vägen ut ur fattigdom och ger hopp för morgondagen. För att kunna lära sig något i de olika skolämnena krävs det skolböcker. Denna gåva stöder Finska Missionssällskapets skolarbete.

 

 

 

Moderskapsförpackning 30 €

Finska Missionssällskapets moderskapsförpackning erbjuder utbildning och stöd, speciellt åt unga mammor. Mammorna får gå på mödrarådgivning, där de får hjälp och vägledning. Dessutom får mammorna och barnen filtar och vid behov mathjälp. Denna gåva stöder Finska Missionssällskapets arbete bland mammor och barn.

 

Ett yrke 50 €

Yrkesutbildning ger människor i fattiga länder möjlighet att ta sig ur fattigdomen. Denna gåva stöder Finska Missionssällskapets arbete för att förbättra kvinnors ställning.

Plantera ett hoppets träd

De intäkter som kommer in från köp av trädplanteringsgåvor går till att plantera träd i Tanzania.

Konsekvenserna av klimatförändringarna syns redan i Kishapu. Torka är ett stort problem. Att plantera träd är en bra lösning eftersom skog binder växthusgaser. Det förbättrar också jorden och förebygger erosion. Lokalbefolkningen hoppas att fler träd också betyder mera regn”,

säger Mikko Pyhtilä, som arbetar för Finska Missionssällskapet.