Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ge hopp åt de mest behövande

Miljoner barn i Zimbabwe är föräldralösa. En grupp mor- och farmödrar ger barnen hopp i en hopplös situation.

Ge hopp

Mor- och farmödrarna tar sig an föräldralösa barn

I området Gwai i Zimbabwe finns det i den lutherska kyrkan en grupp engagerade mor- och farmödrar som tagit sig an byns föräldralösa och utsatta barn. De ser till att barnen får möjlighet att gå i skola och hjälper dem i vardagen. De sköter också om barnens hälsovård och hygien, något som är speciellt viktigt under epidemier.

”Det är av kärlek vi gör detta. Om du inte älskar, orkar du inte ta hand om andras barn. Barnen är som våra egna barnbarn”, berättar Gladys Dziva, som grundade gruppen för mor- och farmödrar.

Finska Missionssällskapet stöder mor- och farmödrarnas arbete. På 16 orter i Gwai har det bildats grupper med mor- och farmödrar som totalt tar hand om cirka 500 barn.

Tvål och vatten är nu viktigare än någonsin

Hygienrådgivning och hygienartiklar som tvål och rent vatten behövs nu mer än någonsin. Finska Missionssällskapets arbete förhindrar att sjukdomar sprids och förbättrar levnadsförhållandena på områden som lider av dålig hygien och brist på hälsovård. Våra samarbetspartner i olika länder fortsätter sitt arbete i den mån det är möjligt under dessa omständigheter.

Ge hopp åt dem som behöver det mest

Också en liten gåva gör stor skillnad bland de allra mest utsatta.

Läs mer om vårt coronaförebyggande arbete.

20
Tvål
32
Rent vatten
52
Material för att göra skoluniformer
85
Studiematerial för ett år

  • Ge via SMS: Sänd ett SMS med texten  HOPP20 (20 €),   HOPP32 (32 €) eller HOPP50 (50 €) till numret 16155
  • Ge via MobilePay: Ge en gåva via numret 63000
  • Ge till kontot: FI38 8000 1400 1611 30. Märk gåvan: Hopp
  • Ge på vår webbsida: Ge en gåva

Din gåva används där den mest behövs.