Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mission är samarbete

Vi har svenskspråkiga missionärer i Senegal, Thailand och Ryssland. Vi sänder missionärer när våra samarbetskyrkor vill ha hjälp med att utveckla verksamheten. Missionärer behövs fortfarande, speciellt i utbildnings- och expertroller.

Beställ deras nyhetsbrev

Bli månadsgivare – klicka här!

 

Församlingen i Ban Den fungerar som samlingspunkt när det ordnas mödrarådgivning. Foto: Riikka-Maria Kolkka

Riikka-Maria är musiklärare och expert på läskunninghetsarbete. Hon jobbar med språk-, musik- samt församlingsarbete bland luaminoriteten i norra Thailand. Hon är med och utvecklar kyrkans musik- och söndagsskolverksamhet samt ansvarar för det luaspråkiga läskunnighetsarbetet. Dessutom undervisar hon i musik vid kyrkans teologiska utbildningscenter i Bangkok.

Tomas är filosofie magister och expert på språkarbete. Han jobbar med bibelundervisning samt språk-, läskunnighets- och församlingsarbete tillsammans med lua-folket i norra Thailand. Dessutom assisterar han vid gudstjänster inom luaområdet.

Livet i bergsbyarna i norra Thailand är något helt annat än livet i storstaden Bangkoks vimmel eller på de thailändska semesterorterna vid kusten. I bergen måste människorna ofta nöja sig med en lägre levnadsstandard samt färre arbetstillfällen och sämre utbildningsmöjligheter. Det dagliga brödet är alltså ingen självklarhet och kanske är det just därför som människorna har en andlig hunger. För närvarande växer Thailands lutherska kyrka starkt bland avlägsna och fattiga språkminoriteter i norra Thailand.

”Ett hjärtligt tack för att du vill vara med och stöda missionsarbetet bland luaminoriteten i norra Thailand!”

 

Du kan hjälpa den ingermanländska lutherska kyrkan att sprida tro, hopp och kärlek till de mest hjälpbehövande i Ryssland. Finska Missionssällskapet samarbetar med kyrkan, Kashdij-fonden, som hjälper sjuka och funktionshindrade barn, samt skyddshemmet Dikoni där utsatta barn och familjer får hjälp via fadderarbetet. Att sprida evangeliet och att nå de onådda är ett av de viktigaste målen i arbetet. I Uralregionen får 6 församlingar stöd för sin verksamhet.  Vi har två svenskspråkiga missionärer med Ryssland som ansvarsområde, Andrey och Christina Heikkilä:

Andrey hjälper kyrkan att utvecklas. Han arbetar också med olika projekt för att stärka kyrkans självförsörjning.

Christina fungerar som koordinator för det kyrkliga arbetet i Ryssland och Estland, vilket innebär att hon samordnar de projekt som Finska Missionssällskapet stöder. Hon ordnar också utbildningar och håller kontakt med de projektansvariga på olika håll.

”För att allt flera ska få ta del av det glada budskapet får vi ledda av Honom vara Guds redskap och sprida Hans kärlek och ljus. Tack för ditt stöd och dina förböner!”

Paret jobbar just nu mestadels på distans från Österbotten.

 

Vi heter Anna, Bertrand, Ronya och Nicole och vi bor i Senegal. Anna och Bertrand arbetar för Senegals lutherska kyrka.

Bertrand är ursprungligen från Kamerun, men Finland är också bekant eftersom han både studerat och träffat Anna där. I Senegal fungerar han som finansiell rådgivare både för den lutherska kyrkan och för de finländska biståndsprojekt som kanaliseras via Finska Missionssällskapet. Bertrand har också ansvarsuppgifter i kyrkans avdelning för personalfrågor. Kyrkan i Senegal är relativt ung och står därför inför många utmaningar. Den strävar efter att bli självförsörjande, men vägen dit är fortfarande lång. Bertrand är med och ger stöd och råd i denna process.

Anna arbetar tillsammans med kyrkans anställda för att utveckla diakoniarbetet i församlingarna. Kyrkan möter dagligen människor som representerar de marginaliserade i samhället. Föräldralösa, funktionshindrade och gamla utan nära släktingar söker sig allt oftare till kyrkan som en sista utväg. Hur ska kyrkan, som kämpar med sin egen ekonomi, göra för att möta dessa människors behov? Den frågan ställs vi inför varje dag i vårt arbete.

Vi är mycket tacksamma över möjligheten att få vara med i det arbete som Finska Missionssällskapet gör tillsammans med kyrkan i Senegal. Vi hoppas att vi är till nytta och glädje bland de människor som vi arbetar och lever tillsammans med.

 

Tack vare dop- och konfirmandundervisning får ungdomarna i Senegals lutherska kyrka bättre kunskap om den kristna tron och deras tro förstärks. De som gått skriftskolan hittar sin plats som aktiva medlemmar i kyrkan.

Anna-Lena Särs jobbar med ungdomsarbetet inom kyrkan. Anna-Lena är teologie magister och har behörighet både för kyrkliga uppgifter och ämneslärare. I Finland har hon jobbat som religionslärare. Anna-Lena är med och utvecklar arbetet bland barn och unga i kyrkan. Till arbetet hör också att producera material som passar in i den lokala kulturen.

”Mission är att leva så att Guds rike kan förverkligas, oberoende av om vi bor i Finland eller utomlands. Vi får be för arbetet i Senegal, att kyrkan utvecklas i den riktning som Gud vill. Att kyrkan skulle kunna vara ett exempel på hur världen kan se ut när Gud verkar.”