Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutande organ. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer styrelse.

Årsmötet hålls följande gång lördagen den 18 maj 2024 i Tammerfors i anslutning till Kirkon juhlat och den riksomfattande finska missionsfesten.

Alla medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, har rätt att sända representanter till årsmötet. Andra samfundsmedlemmar samt personmedlemmar har också rätt till detta.

Församlingarna får enligt Missionssällskapets stadgar sända representanter på basen av församlingens medlemsantal 1.1.2023:

  • 1–15 000 medlemmar = 2 representanter
  • 15 001–30 000 medlemmar = 3 representanter
  • över 30 000 medlemmar = 4 representanter

Medlemssamfunden (föreningar och stiftelser) har enligt stadgarna rätt att sända högst två representanter till årsmötet.

Mera information om årsmötet fås per e-post vuosikokous@suomenlahetysseura.fi

Våra förenings- och stiftelsemedlemmar:

Akaan Lähetysyhdistys
Eurajoen kristillinen opisto
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY
Förbundet Kyrkans Ungdom
Helsingin Raamattukoulusäätiö
Herättäjä-Yhdistys
Ilmajoen Lähetysyhdistys
Kansan Raamattuseuran säätiö
Karis Missionsförening
Kuurojen Lähetys
Laajasalon opiston säätiö
Lasten ja nuorten keskus
Lähetysyhdistys Betel
Opettajien Lähetysliitto
Opiskelijoiden Lähetyslitto
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Suomen Raamattuopisto
Uusheräys
Vapaa Evankeliumisäätiö