Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan. Årsmötet samlas varje år i samband med den finska missionsfesten i maj–juni. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer styrelse.

Rätt att sända representanter till årsmötet har medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, andra samfundsmedlemmar samt personmedlemmar.

Följande årsmöte

Finska Missionssällskapets styrelse har beslutat arrangera årsmötet den 12 juni 2021 i Helsingfors som distansmöte. Närmare information framgår ur möteskallelsen, som sänds ut i mitten av april. Däri ingår även instruktioner gällande anmälning av mötesdeltagare, som skall ske senast den 10 maj 2021.

Frågor som rör årsmötet riktas till vuosikokous@suomenlahetysseura.fi.

Anmälan av deltagare

Församlingarna får enligt Missionssällskapets stadgar sända representanter på basen av församlingens medlemsantal (närvarande medlemmar, situationen 1.1.2021):

  • 1–15 000 medlemmar = 2 representanter
  • 15 001–30 000 medlemmar = 3 representanter
  • över 30 000 medlemmar = 4 representanter

Församlingarnas representanter bör anmälas inom utsatt tid här.

Medlemssamfunden (föreningar och stiftelser) har enligt stadgarna rätt att sända två representanter till årsmötet. Deltagarna bör anmälas inom utsatt tid här.

Fullmakter och årsmöteshandlingar

Församlingarnas fullmakter för årsmötesdeltagarna kan skrivas ut här och fullmakterna för samfundsdeltagarna här. Representanterna bör uppvisa en undertecknad fullmakt på mötesplatsen.

Årsmöteshandlingarna sänds per e-post till dem som anmält sig till årsmötet. Av församlingarna och samfundsmedlemmarna förutsätts även att en fullmakt för årsmötesrepresentanten sänds till Missionssällskapet innan årsmötet.

Våra förenings- och stiftelsemedlemmar:

◦Akaan Lähetysyhdistys
Eurajoen kristillinen opisto
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY
◦Förbundet Kyrkans Ungdom
◦Helsingin kristillinen opisto
Helsingin Raamattukoulusäätiö
Herättäjä-Yhdistys
◦Ilmajoen Lähetysyhdistys
◦Kansan Raamattuseuran säätiö
◦Karis Missionsförening
◦Kuurojen Lähetys
◦Uusheräys
◦Lähetysyhdistys Betel
◦Martinus-säätiö
Lasten ja Nuorten Keskus
Opettajien Lähetysliitto
◦Opiskelijoiden Lähetysliitto
◦Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
◦Suomen Raamattuopisto
◦Vapaa Evankeliumisäätiö