Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan. Årsmötet samlas varje år i samband med den finska missionsfesten i maj–juni. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer styrelse.

Årsmötet hölls i samband med kyrkodagarna och finska missionsfesten i Uleåborg i maj 2022.

Rätt att sända representanter till årsmötet har medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, andra samfundsmedlemmar samt personmedlemmar.

Församlingarna får enligt Missionssällskapets stadgar sända representanter på basen av församlingens medlemsantal (närvarande medlemmar):

  • 1–15 000 medlemmar = 2 representanter
  • 15 001–30 000 medlemmar = 3 representanter
  • över 30 000 medlemmar = 4 representanter

Medlemssamfunden (föreningar och stiftelser) har enligt stadgarna rätt att sända två representanter till årsmötet.

Våra förenings- och stiftelsemedlemmar:

◦Akaan Lähetysyhdistys
Eurajoen kristillinen opisto
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY
◦Förbundet Kyrkans Ungdom
◦Helsingin kristillinen opisto
Helsingin Raamattukoulusäätiö
Herättäjä-Yhdistys
◦Ilmajoen Lähetysyhdistys
◦Kansan Raamattuseuran säätiö
◦Karis Missionsförening
◦Kuurojen Lähetys
◦Uusheräys
◦Lähetysyhdistys Betel
Lasten ja Nuorten Keskus
Opettajien Lähetysliitto
◦Opiskelijoiden Lähetysliitto
◦Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
◦Suomen Raamattuopisto
◦Vapaa Evankeliumisäätiö