Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer styrelse.

Årsmötet hålls vid Helsingfors mässcentrum 19.8.2023 som ett hybridmöte. Årsmöteseskallelserna sänds senare. Vi återkommer med mera information. Kandidatnomineringen för styrelsemedlemmarna har börjat. Nomineringarna ska vara oss till handa 31.3.2023 på adressen Finska Missionssällskapet rf, PB 56, 00241, Helsingfors eller per e-post tarja.larmasuo@suomenlahetysseura.fi

Rätt att sända representanter till årsmötet har medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, andra samfundsmedlemmar samt personmedlemmar.

Församlingarna får enligt Missionssällskapets stadgar sända representanter på basen av församlingens medlemsantal (närvarande medlemmar):

  • 1–15 000 medlemmar = 2 representanter
  • 15 001–30 000 medlemmar = 3 representanter
  • över 30 000 medlemmar = 4 representanter

Medlemssamfunden (föreningar och stiftelser) har enligt stadgarna rätt att sända två representanter till årsmötet.

Våra förenings- och stiftelsemedlemmar:

Akaan Lähetysyhdistys
Eurajoen kristillinen opisto
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY
Förbundet Kyrkans Ungdom
Helsingin Raamattukoulusäätiö
Herättäjä-Yhdistys
Ilmajoen Lähetysyhdistys
Kansan Raamattuseuran säätiö
Karis Missionsförening
Kuurojen Lähetys
Laajasalon opiston säätiö
Lasten ja nuorten keskus
Lähetysyhdistys Betel
Opettajien Lähetysliitto
Opiskelijoiden Lähetyslitto
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Suomen Raamattuopisto
Uusheräys
Vapaa Evankeliumisäätiö