Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Marika

Björkgren-Thylin

Chef, svensk service

020 7127 265

 040 9022 817

Joanna Lindén-Montes

Kommunikatör

020 7127 264

 043 8242 150

Britt-Helen Lindman

Medelanskaffningskoordinator

020 7127 266

 040 7648 051

Charlotte Steffansson

tf Koordinator för verksamhet

bland studerande och vuxna

assistent för svensk service

020 7127 282

 040 1692 418

Maria Westerling

Missionär i hemlandet

assistent för svensk service

020 7127 242

 040 9022 782

Camilla

Skrifvars-Koskinen

Projektkoordinator

040 6535 650

Kom på besök

Magistratsporten 2 A
PB 56
00241 HELSINGFORS

Sänd oss post

Finska Missionssällskapet rf
PB 56
00241 Helsingfors


Övriga kontaktuppgifter

Personalen i Finland

Personalen utomlands