Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utställningen Mera glädje


Foto: Ari Vitikainen

För barngrupper, lågstadieklasser och familjer kan församlingarna hyra utställningen Mera Glädje. Via berättelser om barn i världen får vi lära oss hur barns vardag i olika länder kan se ut och vad missionsarbete innebär idag. De fysiska föremålen tillsammans med sånger och musikinslag från olika världsdelar gör utställningen levande och spännande för barnen att delta i. Genom utställningen vill vi värna om barns globala fostran, få dem att tänka efter hur andra barn kan ha det i världen och hur de kan hjälpa dem att få det bättre.

Grundhyran för utställningen är 450 €/vecka. I priset ingår, förutom själva utställningsföremålen, postkostnader och möjlighet att få inskolning i användningen av utställningen av en anställd vid Finska Missions­säll­skapet. Önskar man hyra utställningen för flera veckor debiteras +100 €/vecka. För flera skolningsdagar i rad eller om församlingen önskar att en anställd från Missionssällskapet håller utställningen debiteras 80€/dag. Totalpriset kan sjunka om man delar på utställningen med en eller flera andra församlingar så att bara en skolning behövs. Likaså blir det förmånligare för församlingen ifall det finns möjlighet att själv häm­ta och/eller returnera den från/till Helsingfors.

Kontakta koordinator Camilla Skrifvars-Koskinen om du har frågor eller vill beställa utställningen,  tfn 040 6535 650 och e-post fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.

Utställningen är gemensam för Missionssällskapets finska och svenska barnverksamhet och därför behöver församlingen boka utställningen i god tid innan den ska användas.