Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

1. Registeransvarig

Finska Missionssällskapet
PB 56, 00241 Helsingfors

Tfn 09 129 71
Sällskapets FO-nummer: 0116962-5

2. Person som ansvarar för registerärenden

Tarja Larmasuo

Magistratsporten 2 A

PB 56

00241 HELSINGFORS

Tfn 020 7127 204
fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi

3. Registrets namn

Finska Missionssällskapets adressregister

4. Registrets ändamål

Registrets ändamål är att administrera kontaktuppgifterna och avtalsuppgifterna för Finska Missionssällskapets kunder. Finska Missionssällskapet kan informera personerna i registret om sin verksamhet och sina kampanjer via telefon, e-post eller papperspost.

Kundens personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

 • hantering och utveckling av en kundrelation,
 • genomförande av en tjänst,
 • verifiering av kundtransaktioner,
 • utveckling av kundservicen,
 • marknadsföring,
 • analysering och statistikföring,
 • undersökningar

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter:

 • Personens för- och efternamn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter om kundrelationen, t.ex. uppgifter om donationer, kundrespons och kontakter, utlottningar, tävlingar och annulleringar
 • Eventuella tillstånd och samtycken
 • Eventuella uppgifter om reklamförbud
 • Eventuella andra uppgifter som insamlats med kundens samtycke
 • Donationsavtal

6. Regelmässiga källor

Registrets kontakt- och givaruppgifter fås av kunden själv via telefon, responskort, internet, e-post eller när en givare gör en engångsdonation till en direktinsamling eller blir månadsgivare. Adresser, telefonnummer och e-postadresser i anslutning till församlingsanställdas eller offentliga tjänsteinnehavares arbete kan samlas in från offentliga webbplatser.

7. Utlämnande av uppgifter

Finska Missionssällskapet lämnar inte ut kontaktuppgifter som insamlats på webbplatser eller kampanjtillställningar till tredje parter, och använder uppgifterna enbart i organisationens egen verksamhet. Uppgifter utlämnas inte till länder utanför EU eller EES.

8. Skydd av registret

Registret upprätthålls endast i elektronisk form och endast personer med fullmakt av den registeransvariga har rätt att använda registret. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord. De personer som behandlar registeruppgifterna är bundna av tystnadsplikten.

9. Rätt till insyn och korrigering av uppgifter

Kunden har rätt att granska de uppgifter om hen som införts i Finska Missionssällskapets adressregister och att begära korrigering av felaktiga uppgifter. Begäran om insyn görs genom att kontakta den person som ansvarar för registerärenden. Den registeransvariga måste på begäran av kunden korrigera, stryka eller komplettera felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter i registret utan ogrundat dröjsmål.