Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

 

Här hittar du information om våra utställningar och spel. Den interaktiva utställningen Mera glädje riktar sig till barn medan Tillsammans i världen lämpar sig för ungdomar. Escape Room spelet är för ungdomar och unga vuxna. Klicka på respektive rubrik nere på sidan för att bekanta dig närmare med utställningar och spel.

Barn i världen
är en miniutställning för barn som var och en kan sammanställa själv. Utställningen ger idéer hur man kan plocka ihop foton och föremål för att på ett inspirerande sätt berätta vad mission är och hur barn lever i andra länder. För bakgrundsfakta kan man till exempel använda Finska Missionssällskapets årsrapport och teologiska dokument samt FN:s barnkonvention.

Kontakta koordinatorn för barn- och ungdomsverksamhet, Maria Westerling, om du har frågor eller vill beställa någon av utställningarna. Maria nås på tfn 040 9022782 och e-post fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi.

Spel och utställningar för ungdomar