Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Behöver din församling ett par extra händer eller nya idéer för missionsarbetet? Vi söker frivilliga kontaktpersoner som vill göra en insats för Finska Missionssällskapets kampanjer, insamlingar och kollektsöndagar i församlingarna.

Det är upp till församlingarna att hitta en person de anser lämplig för uppgiften och ingå ett kontaktpersonsavtal. Församlingen bestämmer själv kontaktpersonens uppgifter och ansvar. Efter att avtalet undertecknats sänds det till Finska Missionssällskapet. Avtalsblanketten kan skrivas ut från denna sida.

Kontaktpersonen jobbar på frivilligbasis och arbetet kan vara tidsbundet. Vi önskar ändå att minimitiden skulle vara 1-2 år. Vi ser gärna att kontaktpersonen är en missionsaktiv ”lekman”, men det går även att utse en församlingsanställd till kontaktperson.

Om du vill veta mera om nätverket av kontaktpersoner kan du kontakta chefen för svenska sektionen, Marika Björkgren-Thylin, tfn 040 9022 817 eller e-post fornamn.efternamn[at]finskamissionssallskapet.fi.

Vad gör en kontaktperson?

 • Kontaktpersonen håller framme och befrämjar Finska Missionssällskapets arbete och inspirerar till deltagande i arbetet.
 • Kontaktpersonen ansvarar tillsammans med församlingens övriga missionsansvariga för att synliggöra Finska Missionssällskapets kampanjer, insamlingar och kollektsöndagar i församlingen.
 • Kontaktpersonen sköter uppgifter som församlingen definierar angående sitt medlemskap i Finska Missionssällskapet.
 • Kontaktpersonen förmedlar församlingens syn på missionsarbetet till Finska Missionssällskapet.

Finska Missionssällskapets förhoppning är att kontaktpersonerna skulle förstärka församlingens missionsarbete. Det är församlingens uppgift att bestämma kontaktpersonens ansvar och samarbetsparter i församlingen. Ofta innebär det att ansvara för Finska Missionssällskapets broschyrer i församlingen, att hålla framme olika kampanjer samt att synliggöra sällskapets kollektsöndagar i församlingen.

Frågor och svar

 • För att förbättra kontakten till församlingarna.
 • För att förstärka samarbetet med församlingarna.
 • För att utveckla församlingarnas medlemskap i Finska Missionssällskapet.
 • Församlingen får i kontaktpersonen en tilläggsresurs för sitt arbete för missionen.
 • Finska Missionssällskapet får en kontaktperson som av församlingen befullmäktigats att samarbeta med sällskapet i frågor som berör det gemensamma arbetet.
 • Församlingarnas medlemskap i Finska Missionssällskapet är ett uttryck för sällskapets församlingscentrerade missionstänkande.
 • Genom historien har församlingarna alltid varit sällskapets huvudsakliga understödjare.
 • Den nuvarande modellen med samfundsmedlemskap startade på församlingarnas initiativ i början av 1980-talet.
 • År 1984 kallade Finska Missionssällskapet alla församlingarna inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till medlemmar i sällskapet. Församlingarna kan därför sända representanter till årsmötet som är sällskapets högsta beslutande organ.

Nej. Kontaktpersonen ersätter inte någon. Kontaktpersonen är en tilläggsresurs utöver församlingens nuvarande missionsansvariga.

Församlingen avgör. Vi söker en person som kan inspirera församlingsmedlemmarna att arbeta till förmån för Finska Missionssällskapet.

 • Församlingen avgör själv på vilket sätt den utser kontaktpersonen.
 • Stora församlingar kan utse flera kontaktpersoner.
 • Församlingen bestämmer kontaktpersonens ansvar och samarbetsparter i församlingen.
 • Kontaktpersonens uppdrag kan vara tidsbundet eller tills vidare. I inledningsskedet krävs det tid innan kontaktpersonens ansvarsområden och arbetsuppgifter utkristalliserar sig. Finska Missionssällskapet hoppas därför att minimiperioden skulle vara mellan ett och två år.
 • I en del församlingar har man till en början utsett missionssekreteraren till kontaktperson medan man söker efter en annan lämplig person.
 • Sällskapet utrustar kontaktpersonerna för arbetet och håller regelbundet kontakt med dem.
 • Finska Missionssällskapet har i varje stift en person som besvarar frågor om nätverket av kontaktpersoner. I Borgå stift är det chefen för den svenska servicen vid Finska Missionssällskapet.