Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Frankrike

Frankrike

Ryssland

Ryssland

Tanzania

Tanzania

Zimbabwe

Zimbabwe

Bolivia

Bolivia

Colombia

Colombia

Estland

Estland

Senegal

Senegal

Namibia

Namibia

Mauretanien

Mauretanien

Etiopien

Ethiopia

Sydafrika

Sydafrika

Israel

Israel

Kambodja

Kambodža

Kina

Kina

Laos

Laos

Nepal

Nepal

Pakistan

Pakistan

Palestina

Jordan, Palestina

Taiwan

Taiwan

Thailand

Thaimaa

Angola

Angola

Botswana

Botswana

Venezuela

Venezuela

Papua Nya Guinea

Papua New Guinea

Oman

Oman

Laos

Vårt arbete

En stor del av Finska Missionssällskapets arbete i Laos utförs bland landets många etniska minoriteter.

Vi stöder Lutherska världsförbundets program som förbättrar levnadsförhållandena i fattiga byar med minoritetsfolk genom att ge tillgång till rent vatten, renovera skolor och bygga internat samt förbättra standarden på hygienen. Tack vare att nya odlingstekniker har introducerats producerar åkrarna mera mat så att det också räcker till försäljning. Det ordnas kurser i miljövård och hur man hållbart kan använda sig av naturresurserna. Bättre beredskap för klimatförändringar och naturkatastrofer lärs ut. Vi är också med och förbättrar inkomstmöjligheterna för ungdomar och kvinnor genom att inrätta byabanker.

Via den kristna organisationen World Renew stöder vi projektet Ethnic Community School Readiness. Projektets mål är att utveckla en förskoleundervisning som möjliggör en skolstart för barnen på deras modersmål. Genom Missionssällskapets stöd får byborna också tillgång till rent vatten och hygienstandarden förbättras.

Stöds av Finlands utvecklingssamarbete

Vill du hjälpa? Ge en gåva.