Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Tack för att du deltog i vår tävling!

Vi stöder dem som drabbas av klimatförändringarna

Klimatförändringarna ökar antalet naturkatastrofer, som påverkar speciellt fattiga människors liv. Finska Missionssällskapet arbetar tillsammans med lokala samarbetsparter runtom i världen för att förbättra fattiga människors beredskap att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Vi är med och utvecklar jordbruksmetoder, ökar katastrofberedskapen och planterar träd för att trygga tillgången på rent vatten.

Läs mer om vårt miljöarbete »

Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvisare och mänskligare värld. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i nästan 160 år. Vi arbetar i 30 länder i samarbete med hundra samarbetskyrkor  och -organisationer. www.finskamissionssällskapet.fi