Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Sommarinsamling

Klimatförändringarna försvårar vardagen för de allra fattigaste och gör det svårt för dem att klara sig.

Stöd dem som drabbas av klimatförändringar

Stöd dem som drabbas av klimatförändringarna!

Torka, översvämningar och andra extrema väderfenomen har ökat och försvårat livet för många, speciellt de allra fattigaste i utvecklingsländerna. Tillsammans med lokala samarbetsparter arbetar vi runt om i världen för att förbättra fattiga människors beredskap att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig.

I Etiopien lär vi människorna att utveckla jordbruket och trygga tillgången till rent vatten genom att skydda vattenkällor. Träd planteras för att hindra erosion och ökenspridning. I Laos producerar åkrarna bättre skördar tack vare ny jordbruksteknik och nu får man så stora skördar att man även kan sälja en del.

Stöd vårt arbete

10
Två trädplantor
25
Engergisnål vedspis
50
Rent vatten åt 10-15 människor

Träd ger hopp i Tanzania

Alexanda Wilson (25) från Tanzania försörjer sig genom att sälja bananer och odla åkrarna runt sitt hem. Inspirerad av TCRS:s* kurser har han planterat 300 träd på sin mark. Från fruktträden hoppas han få frukter åt sig själv och för försäljning.

Befolkningen i Tanzania växer, vilket gör att marken röjs till åkrar och träden huggs till brännved. På grund av detta minskar skogsarealen. Förändringarna i klimatet orsakar mera torka och brist på vatten. Allt detta leder till att öknarna breder ut sig allt mer. För att råda bot på detta planterar Finska Missionssällskapet och samarbetsparten TCRS* träd i Tanzania.

*Tanganyika Christian Refugee Service