Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

  • Vi är en av kyrkans officiella missionsorganisationer.
  • Vi utför missionsarbete, utvecklingssamarbete och fredsarbete i över 20 länder runt om i världen.
  • Tron, hoppet och kärleken utgör grunden för vårt arbete.
  • Att förkunna, tjäna och påverka ingår i missionsuppdraget.
  • Vårt uppdrag är att berätta om den kristna tron för dem som ännu inte hört det goda budskapet, och att leva ut kärleken till nästan genom ord och handling.
  • Vårt arbete styrs av FN:s mål för hållbar utveckling och internationella människorättsprinciper.
  • Att vara kristen eller bli kristen är aldrig ett villkor för att få hjälp eller kunna delta i vårt arbete.
  • Missionssällskapets arbete finansieras av församlingar, privatpersoner, utrikesministeriet, Europeiska unionen, stiftelser och organisationer.
  • Vi hjälper cirka 5 miljoner människor varje år.
  • Vi hjälper med den sakkunskap som 1 400 experter besitter.