Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets utsända sprider tro, hopp och kärlek i ord och handling. De arbetar med expertuppgifter hos olika samarbetskyrkor och partnerorganisationer.  Längre ner på sidan presenterar vi de missionärer som får stöd av församlingar och privatpersoner i Borgå stift.

Vill du också stöda våra missionärer? Klicka här.

Här hittar du en lista med alla Finska Missionssällskapet utsända experter.

Missionärer med stöd av Borgå stift

Rikka-Maria och Tomas Kolkka i Thailand

Riikka-Maria är sakkunnig i språk- och musikarbete. Hon jobbar med språk-, musik- samt församlingsarbete bland luaminoriteten i norra Thailands bergsbyar. Hon är med och utvecklar kyrkans musik- och söndagsskolverksamhet samt ansvarar för det luaspråkiga läskunnighetsarbetet.

Tomas är sakkunnig i språk- och bibelöversättningsarbete. Han arbetar med bibelundervisning samt språk-, läskunnighets- och församlingsarbete tillsammans med lua-folket i norra Thailand. Dessutom assisterar han vid gudstjänster inom luaområdet.

Livet i bergsbyarna i norra Thailand är något helt annat än livet i storstaden Bangkoks vimmel eller på de thailändska semesterorterna vid kusten. För närvarande växer Thailands lutherska kyrka starkt bland avlägsna och fattiga språkminoriteter i norra Thailand.

”Ett hjärtligt tack för att du vill vara med och stöda missionsarbetet bland luaminoriteten i norra Thailand!”

Stöd Kolkkas


Anna-Lena Särs är sakkunnig inom barn- och ungdomsarbete. Hon är med och utvecklar arbetet bland barn och unga i kyrkan. Tillsammans med sina senegalesiska kolleger är hon med och stöder församlingarnas förskollärare, söndagsskollärare och skriftskollärare inom både pedagogik, vardagsteologi, självförsörjning, kommunikation och ledarskap.

”Mission är att leva så att Guds rike kan förverkligas, oberoende av om vi bor i Finland eller utomlands. Vi får be för arbetet i Senegal, att kyrkan utvecklas i den riktning som Gud vill. Att kyrkan skulle kunna vara ett exempel på hur världen kan se ut när Gud verkar.”

Stöd Anna-Lena


Bertrand är sakkunnig inom ekonomi och god förvaltning. Han fungerar som finansiell rådgivare för samarbetspartners som jobbar med utvecklingssamarbete och kyrkligt arbete i södra och östra Afrika. En stor del av arbetet går ut på att undervisa och handleda i frågor som berör bokföring, rapportering och dagliga transaktioner.

Anna är sakkunnig inom diakoni och psykosocialt stöd. Anna stöder Botswanas lutherska kyrka att utveckla dess diakoniarbete samt de psykosociala stödfunktioner som finns inom kyrkan och i de nätverk som kyrkan hör till.

“Vi är mycket tacksamma över möjligheten att få vara med i det arbete som Finska Missionssällskapet gör tillsammans med kyrkan i Botswana. Vi hoppas att vi är till nytta och glädje bland de människor som vi arbetar och lever tillsammans med.”

Stöd Tikums