Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

KOLLEKTER

Församlingen samlas till gudstjänst och får kraft från ordet och sakramentet. Under mässan deltar församlingsmedlemmarna i Guds mission genom förbön och gåvor. Kollekten är viktig eftersom den hjälper oss att förmedla evangeliet till nya människor och att stöda de mest utsatta i samhället.

Finska Missionssällskapets officiella kollektmål 2023

6.1 Trettondagen

Kollekt för församlingsarbete och teologisk utbildning inom partnerkyrkorna

Pingstdagen 28.5

Kollekt för evangeliet på eget modersmål

Söndag 18.6 

Kollekt för grundskol- och yrkesutbildning för ungdomar runtom i världen

Söndagen 3.9 

Kollekt för diakoniarbete tillsammans med lokala kyrkor

Söndagen 3.12 Första advent

Kollekt för arbete bland barn

Vidare skall följande kollekt insamlas på valbar helgdag enligt församlingens eget val:

Kollekt via Finska Missionssällskapet för grundskol- och yrkesutbildning

Vidare rekommenderas församlingen ta upp följande kollekt på valbar helgdag enligt församlingens eget val:

Kollekt via Finska Missionssällskapet för klimatarbete

Kollektmaterialet finns på webbtjänsten www.seurakuntapalvelut.fi


Förslag till frivilliga kollekter

Kollekt till Finska Missionssällskapets arbete

Finska Missionssällskapet förverkligar vår kyrkas och våra utländska samarbetsförsamlingars missionsarbete. Vi är kallade att i ord och handling förmedla evangeliet om den treenige Gudens skapande, frälsande och livsförvandlande kraft tills budskapet nått varje individ och samhälle.

Genom att stöda Finska Missionssällskapet med en extra kollekt, är ni till exempel med och sänder i väg nya missionärer som förbereder sig för arbete utomlands.

Finska Missionssällskapets katastrofarbete

Många av våra samarbetsorter prövas av jordbävningar, översvämningar, torka, hungersnöd och olika konflikter. Framstegen är sköra, och de allt vanligare naturkatastroferna hotar ödelägga flera års arbete.

Katastrofarbetets stöd riktas främst till de länder där Finska Missionssällskapet redan har verksamhet. I huvudfokus står de allra svagaste grupperna och individerna.

När en katastrof inträffar måste hjälpen anlända snabbt. Finska Missionssällskapet upprätthåller en katastroffond för att det genast skall finnas medel för våra samarbetspartners som står inför svåra humanitära utmaningar.

Genom att uppbära kollekt för katastrofarbetet försäkrar ni att vi mycket snabbt kan besvara våra samarbetskyrkors och organisationers plötsliga behov av hjälp.

För mer info: Britt-Helen Lindman, 040 7648 051,
britt-helen.lindman[at]finskamissionssallskapet.fi

Ge via MobilePay

Kollekt kan ges via MobilePay på numret 60809.


Ge via mobilen

Du kan när som helst ge en gåva till Finska Missionssällskapet via din mobil.

Instruktioner

Av hänsyn till andra, sätt mobilen på ljudlös.

Skriv ett textmeddelande:
– För att ge 10 euro, skriv KOLLEKT10
– För att ge 20 euro, skriv KOLLEKT20
– För att ge 50 euro, skriv KOLLEKT50

Sänd meddelandet till numret 16155

Från vissa telefoner ska man ännu bekräfta kollekten genom att sända ett bekräftelsemeddelande.

Tjänsten fungerar med följande operatörer: TeliaSonera, Elisa, DNA, Saunalahti, Aina, GoMobile och TeleFinland. Operatörskostnader dras av från donationen.


Problem

SMS-Tjänsten fungerar med följande operatörer: TeliaSonera, Elisa, DNA, Saunalahti, Aina, GoMobile och TeleFinland. Tjänsten fungerar inte med vissa av de mindre operatörerna.

 1. Kontrollera att man till din anslutning kan beställa avgiftsbelagda tjänster och att den inte spärrats för avgiftsbelagda textmeddelanden.
 2. Kontrollera att du skrivit meddelandet rätt och att du använt rätt nummer, 16155.
 3. När din gåva kommit fram får du ett svar: ”Tack för din gåva. M.v.h Finska Missionssällskapet.”
 4. Om dessa anvisningar inte hjälper dig, kanske någon vän kan hjälpa dig att gå igenom anvisningarna en gång till. Du kan också ringa din mobiltelefonoperatör. Du kan även kontakta vår leverantörs kundtjänst per e-post: support@steam.fi

Tack för ditt bidrag!

 

BÖSSINSAMLINGAR

Enligt undersökningar vill finländare allra helst delta i välgörenhetsarbete genom en sätta pengar i en insamlingsbössa. Det är ett enkelt sätt att donera. En insamling med bössor kostar ingenting, så det är det mest kostnadseffektiva sättet att samla pengar på, vid sidan av insamling med listor och inbetalning via banken. Insamling med bössor är också ett ypperligt sätt att träffa och diskutera med människor på gatan.

Vi uppmanar därför församlingarna att samla ihop ett gäng och ge sig ut på gator och torg. Ni kan också bilda insamlingsgrupper och tävla i vem som lyckas samla mest på en timme/dag/vecka. Åt den som vinner kan församlingen ge en liten gåva, t.ex. en bastukväll.

Gott humör, öppenhet, kunskap om insamlingen, bössor och en livlig insamlingsplats är hemligheten bakom en lyckad insamling!

För att ordna en insamling krävs:

 • bössor och ikraftvarande tillståndsetiketter
 • insamlingsvästar
 • namnlappar åt insamlarna
 • redovisningsblanketter

Beställ bössorna och västarna i god tid från Finska Missionssällskapet. Många församlingar har bössor från förr. Kontrollera att de är i skick, att ni har tillräckligt många och att de har tillståndsetiketter som är i kraft, är numrerade och har polisstämpel. Om tillstånden gått ut, kan ni beställa nya etiketter från Finska Missionssällskapet.

Klistra tillståndsetiketterna på bössorna (man kan limma över de gamla etiketterna). För säkerhets skull är det bäst att låsa in bössorna i ett skåp. Bössorna behöver inte returneras till sällskapet, utan de kan förvaras hos församlingen året runt. Om ni även beställt insamlingslistor, sänds de i ett rekommenderat brev tillsammans med tillståndsetiketterna (se punkten Insamling med listor).

Bössorna kan också lämnas vid kassan i en butik eller apotek om företagaren gett lov. Kedja fast bössan vid kassan. Bäst lyckas en insamling dock om man samlar ute på gatorna.

Enklast är det att samla parvis eller så att en större grupp sprider ut sig på ett visst område. Då syns insamlarna bättre i gatubilden och det är roligare om man är fler. Man kan jobba i några timmars skift eller längre om man orkar och vädret är fint. Det är dock viktigt att det finns tid för toalettbesök och matpauser.

Det är bra att ordna insamlingar där det rör sig mycket folk, som på torg eller i centrum av städer, vid något stort supermarket, järnvägsstationer eller på något evenemang. Om man är på privat område (t.ex. vid ett supermarket) måste man naturligtvis be ägaren om lov.

En insamlare får ofta svara på knepiga frågor och bemöta kritik angående penninginsamlingar, församlingens verksamhet och missionsarbete överlag. Försäkra dig om att du har läst på i dessa frågor. Ta inte kritiken personligt – den kommer ofta bara från en liten men högljudd minoritet. Det är ändå viktigt att bemöta alla vänligt och artigt utan att ge sig in i omöjliga debatter.

Före själva insamlingstillfället är det också bra att tillsammans fundera över vad man gör i speciella situationer, t.ex. hur man bemöter en alkoholpåverkad eller aggressiv människa. Uppstår det hotfulla situationer är det bäst att avlägsna sig från platsen utan att inleda något bråk.

Insamlingsbössor 

 • redovisning skall göras till Finska Missionssällskapet senast 1.12.
 • för varje bössa fyller man i en redovisningsblankett som skickas per post eller fax till sällskapet
 • på redovisningsblanketten ifylls tillståndsetikettens nummer och inkomster. Fyll också i om bössan inte varit i bruk. Fyll också i datum och den summa som betalats in.
 • Om bössor försvunnit skall det göras en skild rapport om dem
 • Insamlade pengar betalas in till FMS. Använd församlingens referensnummer.
 • Om referensnummer inte används, skriv då församlingens namn och etikettnummer i meddelandefönstret.

Insamling med listor

En insamling med listor kan förverkligas på en offentlig plats eller genom att gå från dörr till dörr. Doneraren skriver sitt namn och donationssumman på en lista och insamlaren samlar pengarna i en påse. När insamlingen är färdig, kontrollerar församlingen att pengarna överensstämmer med listan och så betalas pengarna in via banken och listan returneras till Missionssällskapet.

De insamlingsbössor och -listor som har polisens stämpel, får inte slarvas bort eller lämnas oövervakade på allmänna utrymmen. Om något försvinner måste det lämnas in en skild redogörelse om detta till Finska Missionssällskapet. Vi rekommenderar också att de insamlade medlen betalas in på banken så snart som möjligt, så att de inte tappas bort.

Den som ansvarar för församlingens insamling skriver upp numret på varje bössa eller lista samt insamlarens namn och adressuppgifter. Begär också en kvittering av mottagaren. På så sätt håller man reda på vem som har listorna och vem som returnerat dem. Om man misstänker stöld eller missbruk av listor och bössor, bör man omedelbart anmäla detta till Finska Missionssällskapets kampanjbyrå eller till polisen.

Insamlarna

För att hitta frivilliga insamlare lönar det sig att utnyttja det kontaktnät som församlingens anställda har.

Det finns också andra sätt att hitta insamlare:

 • tidningsannons & infokvällar för insamlare
 • församlingens nätsidor & Facebook
 • personliga kontakter
 • ta kontakt med scouter, intressegrupper, missionskretsar, martha-grupper, konfirmander etc.
 • ring runt till folk

Barn kan tillsammans med en vuxen vara med i insamlingen. För barn under 16 år ska man be om tillstånd av föräldrarna.

Utbildning av frivilliga

Utbildning motiverar och skapar samhörighet. Före själva insamlingen samlar man insamlarna till ett skolningstillfälle. Reklam om skolningstillfället kan finnas i församlingens tidning, tidningsannonser, på församlingens anslagstavla, på nätsidorna m.m.

Vid skolningstillfället går man igenom varför man ordnar en insamling, hur den skall ordnas och vilka som är med. Man går även igenom grundfakta om Finska Missionssällskapet, insamlingen och insamlingsmålen samt delar ut material. Först då alla vet vad det handlar om, kan man börja informera andra. På samma gång reder man ut de praktiska arrangemangen, delar ut insamlingsvästar och funderar på insamlingsplatserna. Man kommer också överens om varifrån bössorna kan hämtas och vart de ska returneras.

Man kan gärna också be för att insamlingen ska gå bra.

Församlingen kan också kontakta Finska Missionssällskapet för att få en missionär på besök eller för att få någon av sällskapets anställda att komma och berätta om sällskapets arbete.

Med tanke på framtida insamlingar är det bra att efter insamlingsdagen träffas på nytt och skriva ner vad som lyckades bra och vad som borde förbättras. Samtidigt kan man tacka alla för ett gott arbete.

Information

Finska Missionssällskapets kampanjbyrå och informationsavdelning ansvarar för den riksomfattande insamlingsinformationen. Den lokala informationen via lokaltidningar och –radio är ändå det som intresserar människor mest och den kanal som församlingen behändigt kan utnyttja. Församlingsanställda har ofta färdiga kontakter till pressen. Annonser kan sättas in en vecka före insamlingsdagen eller tidigare i tidningar som utkommer sällan. Bjud in pressen till insamlingsdagen.

I insamlingsgruppen kan man också utse en informationsansvarig. Information om insamlingen fås från insamlingsbroschyrer och Finska Missionssällskapets nätsidor. Bilder och logon kan beställas från Missionssällskapet, info[at]finskamissionssallskapet.fi