Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Som förtroendevald i din församling spelar du en viktig roll i förverkligandet av kyrkans missionsuppdrag utomlands. Som förtroendevald bestämmer du till exempel om det ekonomiska stöd som församlingen ger till missionsarbetet.

Finska Missionssällskapet är kyrkans egen missionsorganisation som ägs av församlingarna och betjänar församlingarna. Alla församlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan är samfundsmedlemmar i Missionssällskapet och kan delta i Missionssällskapets beslutsfattande genom att sända en representant till Missionssällskapets årsmöte.

Missionssällskapet är därför församlingarnas samarbetspartner, som möjliggör församlingarnas arbete utomlands. För detta ändamål upprättas ett understödsavtal där man definierar understödsmålen och det ekonomiska stödet. Missionssällskapet rapporterar regelbundet till församlingen om hur arbetet framskrider och stöder församlingen när den berättar för sina medlemmar om arbetet.

Missionssällskapet arbetar i över 20 länder tillsammans med lokala kyrkor och organisationer. Missionssällskapet utför kyrkans uppdrag genom att predika evangeliet samt utföra diakoniarbete, påverkansarbete och fredsarbete. Arbetet utförs av cirka 1 400 anställda, varav de flesta är lokala. Arbetet når cirka 5 miljoner människor varje år.

Församlingarna är Missionssällskapets främsta understödare. Missionssällskapet får också medel från många kristna föreningar och stiftelser samt privatpersoner. Utrikesministeriet och Europeiska unionen finansierar Missionssällskapets utvecklingssamarbete.

 

Vi erbjuder mångsidig information

Finska Missionssällskapet erbjuder mångsidig information och stöd till församlingarnas förtroendevalda. Dels kan du få rapportering från de understödsmål som din församling har via Missionssällskapet genom missionärernas nyhetsbrev, projektrapporter och webbtjänsten Seurakuntapalvelut. Dels kan du få allmän information om Missionssällskapets verksamhet via tidningen Mission och det elektroniska nyhetsbrev som sällskapet erbjuder församlingarnas förtroendevalda. Genom nyhetsbrevet får du information om sällskapets:

  • arbete,
  • strategi,
  • arbetets effektivitet,
  • ekonomi och
  • syn på frågor som rör kyrkans internationella arbete.
  • Dina kontaktuppgifter lagras i Finska Missionssällskapets kundregister. Vår dataskyddsbeskrivning hittar du här.

 

Läs mer

Missionssällskapets arbete och historia

Missionssällskapets arbete

Missionssällskapets ekonomi

Missionssällskapets administration

Missionssällskapets strategi

Bli månadsgivare