Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Framtid & Hopp

– för dig som vill vara med och förändra liv

Framtid & Hopp är en form av missionsverksamhet för församlingar som vill hitta nya sätt att involvera sina medlemmar i mission och aktuella globala frågor. Målet är att öppna upp och bredda begreppet mission samt engagera och ge nya insikter i hur vi kan göra skillnad i vår vardag. Verksamheten består av 2-4 inspirerande tematräffar per termin, och riktar sig till en vuxen målgrupp.

Framtid & Hopp kan ledas av en församlingsanställd eller en frivillig i församlingen. Bäst fungerar det ändå med en grupp som tillsammans planerar programmet enligt den egna församlingens behov och intressen. Finska Missionssällskapet bistår med ett fräscht marknadsföringsmaterial och stöder församlingen med tips och idéer för genomförandet.

Förslag på teman:

  • Så växer och verkar kyrkan i olika länder
  • Fred och försoning
  • Rättvisa för marginaliserade folk
  • Kampen mot människohandel
  • Rättvis Handel
  • Vårda skapelsen – miljöskydd i vardagen
  • Etisk klädkonsumtion
  • Ekumenik – tillsammans i världen
  • Bönens kraft
  • Religionsdialog och mötet med andra religioner i vardagen

Marknadsföring? Vi hjälper!
Här hittar du fräscht och användarvänligt marknadsföringsmaterial. Med hjälp av färdiga PowerPoint-bottnar kan du enkelt laga banners till Facebook-evenemang, affischer, flyers och info till församlingens hemsida.

Ta gärna kontakt så hjälper vi er att komma igång!

Ta kontakt med koordinator Camilla Skrifvars-Koskinen, tfn 040 6535 650, camilla.skrifvars-koskinen@finskamissionssallskapet.fi (församlingar i Österbotten och Åland) och koordinator Charlotte Steffansson-Myrskog, tel 044 702 8953 eller charlotte.steffansson-myrskog@finskamissionssallskapet.fi (församlingar i södra Finland).