Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi som jobbar för Finska Missionssällskapet i hemlandet och hemmavarande missionärer medverkar gärna i församlingarnas evenemang. Vi kan berätta om den kristna kyrkans vardag runtom i världen och de utmaningar och glädjeämnen vi ser i missionsarbetet. Vi har i regel besökt de länder vi före­läser om och på olika sätt fördjupat oss i våra ämnen. Nedan kan du bekanta dig med vad vi kan erbjuda din församling!

Vill din församling utveckla sin mission?

Utöver att medverka vid allmänna tillställningar kommer vi också gärna för att tillsammans med de anställda, för­tro­en­devalda och missions­aktiva utveckla församlingens mission och fundera hurdana former för missionsverksamheten som passar i det nutida församlingslivet. Kontakta Marika Björkgren-Thylin om din församling är intresserad av att jobba med dessa frågor, så fun­de­rar vi tillsammans ut ett upplägg och innehåll som passar er.

Beställ församlingsbesöken per e-post info[at]finskamissionssallskapet.fi eller direkt av föreläsarna enligt modell fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi

Se kommande besök och evenemang

Beställ föreläsningar av oss!

Marika Björkgren-Thylin är chef för svensk service och teologie doktor. Hon kan föreläsa om:

 • Finska Missionssällskapet – hur förändrar den nya strategin arbetet?
 • Finska Missionssällskapet idag – arbete på fem kontinenter
 • Snabbkurs i mission – grunden för nutida mission och globalt ansvar
 • PARTNERKYRKORNA: Lika men ändå olika – samarbete med världens största och minsta lutherska kyrkor
 • THAILAND: Missionens många ansikten – berättelser från Thailand
  (Teolog, inte prästvigd, predikar om så önskas)

Camilla Skrifvars-Koskinen är vår koordinator stationerad i Österbotten. Hon talar om:

 • PARTNERKYRKORNA: Glimtar av hopp från våra partnerkyrkor
 • MISSION & MOTION: Att göra gott för sig själv och andra
 • DE VACKRASTE JULSÅNGERNA: Världens barn behöver oss som är vuxna
 • BARN & UNGA: Konfirmand‐, hjälpledar‐ och skollektioner (innehåll enligt önskemål)
  (Teolog, lektorsvigd, predikar om så önskas