Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi som jobbar för Finska Missionssällskapet i hemlandet och hemmavarande missionärer medverkar gärna i församlingarnas evenemang. Vi kan berätta om den kristna kyrkans vardag runtom i världen och de utmaningar och glädjeämnen vi ser i missionsarbetet. Vi har alla besökt de länder vi före­läser om och på olika sätt fördjupat oss i våra ämnen. Nedan kan du bekanta dig med vad vi kan erbjuda din församling!

Vill din församling utveckla sin mission?

Utöver att medverka vid allmänna tillställningar kommer vi också gärna för att tillsammans med de anställda, för­tro­en­devalda och missions­aktiva utveckla församlingens mission och fundera hurdana former för missionsverksamheten som passar i det nutida församlingslivet. Kontakta Marika Björkgren-Thylin om din församling är intresserad av att jobba med dessa frågor, så fun­de­rar vi tillsammans ut ett upplägg och innehåll som passar er.

Beställ församlingsbesöken per e-post fms[at]finskamissionssallskapet.fi eller direkt av föreläsarna enligt modell fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi

Se kommande besök och evenemang

Beställ föreläsningar av oss!

Marika Björkgren-Thylin är chef för svensk service och teologie doktor. Hon kan föreläsa om:

 • Finska Missionssällskapet idag – arbete på fem kontinenter
 • Hoppets vägkarta – Finska Missionssällskapets strategi för de kommande åren
 • Hur bygger man en kyrka? Frågor och exempel från Thailand
 • Mission och församlingsplantering i världens mest buddhistiska stat
 • Missionsinformation för nya förtroendevalda
 • samt hjälpa församlingarna att utveckla sitt missionsarbete

Maria (Mia) Westerling är koordinator för barn- och ungdomsverksamhet och har verkat som missionär i Nepal. Hon kan föreläsa om:

 • Kyrkans och de kristnas ställning i Nepal
 • Kvinnor utrustas i ledarskap för den snabbt växande kyrkan
 • Äktenskapskurser vinner terräng i församlingarna
 • Teologisk utbildning för unga för den växande kyrkans behov
 • Finska Missionssällskapets arbete bland utstötta och diskriminerade folk
 • Kristna aktörer i kamp mot sociala orättvisor- påverkansarbete i Nepal
 • Finska Missionssällskapets fadderbarn och -ungdomar i Nepal
 • Allmänt: Snabbkurs i mission

Charlotte Steffansson leder vårterminens första träff. Global aktion är Finska Missionssällskapets nätverk för unga vuxna som vill förändra världen. Foto: Joanna Lindén-Montes

Charlotte Steffansson-Myrskog är koordinator för studerande- och vuxenarbete. Hon kan föreläsa om:

 • Kampen mot diskriminering av personer med albinism i Tanzania
 • Kvinnor och byutveckling i Tanzania
 • Missionärsbarn  – globala nomader (Third Culture Children)
 • Rättvis handel
 • samt hjälpa församlingarna ta i bruk koncepten Framtid & Hopp, Motion & Mission samt Global aktion

Camilla Skrifvars-Koskinen är projektkoordinator stationerad i Österbotten. Hon kan:

 • Hålla kortkurser i mission
 • Hjälpa församlingarna ta i bruk koncepten Framtid & Hopp, Motion & Mission samt Global aktion

 


Britt-Helen Lindman är understödskoordinator. Hon kan föreläsa om:

 • Barnens Bank – utbildning och välmående för världens barn
 • Mission och medelanskaffning – varifrån kommer pengarna, hur används de och vilken är församlingens roll?
 • Testamenten som förändrar världen

Joanna Lindén-Montes är kommunikatör. Hon kan föreläsa om:

 • Kommunikation idag
 • Rättvis Handel
 • Kyrkan förmedlar kärlek, hopp och tro i Nepal