Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi som jobbar för Finska Missionssällskapet i hemlandet och hemmavarande missionärer medverkar gärna i församlingarnas evenemang. Vi kan berätta om den kristna kyrkans vardag runtom i världen och de utmaningar och glädjeämnen vi ser i missionsarbetet. Vi har alla besökt de länder vi före­läser om och på olika sätt fördjupat oss i våra ämnen. Nedan kan du bekanta dig med vad vi kan erbjuda din församling!

Vill din församling utveckla sin mission?

Utöver att medverka vid allmänna tillställningar kommer vi också gärna för att tillsammans med de anställda, för­tro­en­devalda och missions­aktiva utveckla församlingens mission och fundera hurdana former för missionsverksamheten som passar i det nutida församlingslivet. Kontakta Marika Björkgren-Thylin om din församling är intresserad av att jobba med dessa frågor, så fun­de­rar vi tillsammans ut ett upplägg och innehåll som passar er.

Beställ församlingsbesöken per e-post info[at]finskamissionssallskapet.fi eller direkt av föreläsarna enligt modell fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi

Se kommande besök och evenemang

Beställ föreläsningar av oss!

Marika Björkgren-Thylin är chef för svensk service och teologie doktor. Hon kan föreläsa om:

 • Finska Missionssällskapet idag – arbete på fem kontinenter
 • Hoppets vägkarta – så jobbar Finska Missionssällskapet
 • Snabbkurs i mission – grunden för nutida mission och globalt ansvar
 • Hur bygger man en kyrka? Frågor och exempel från Thailand
 • Mission och församlingsplantering i världens mest buddhistiska stat
 • Missionsinformation för nya förtroendevalda
 • samt hjälpa församlingarna att utveckla sitt missionsarbete

Charlotte Steffansson-Myrskog är koordinator för arbetet bland vuxna och frivilliga.

 • Kampen mot diskriminering av personer med albinism i Tanzania
 • Kvinnor och byutveckling i Tanzania
 • Missionärsbarn  – globala nomader (Third Culture Children)
 • Rättvis handel
 • samt hjälpa församlingarna ta i bruk koncepten Framtid & Hopp, Motion & Mission samt Global aktion

Camilla Skrifvars-Koskinen är projektkoordinator stationerad i Österbotten. Hon kan tala om:

 • Världens barn behöver oss som är vuxna
 • Vår uppgift – att hjälpa hoppet gro. Glimtar av hopp från våra samarbetskyrkor
 • Motion & Mission: Att göra gott för sig själv och andra
 • Hjälp till församlingarna att ta i bruk koncepten Framtid & Hopp, Motion & Mission samt Global aktion
 • Kortkurser i mission

 


Britt-Helen Lindman är understödskoordinator. Hon kan föreläsa om:

 • Trädplantering ger hopp i kampen mot klimatförändringar
 • Barnens Bank investerar i barns framtid
 • Missionens pengar – varifrån kommer pengarna och hur används de?
 • Testamenten som förändrar världen

Ann-Kristin (Anki) Åvall är kommunikatör.

 • Workshoppar om att leva miljövänligare
 • Fairtrade – i ord och handling
 • Hjälp till församlingarna att ta i bruk koncepten Motion & Mission samt Global aktion

Joanna Lindén-Montes är kommunikatör. För närvarande tjänstledig.

 • Kommunikation idag
 • Rättvis Handel
 • Kyrkan förmedlar kärlek, hopp och tro i Nepal