Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ett steg ut i världen!

Min Mission ger dig nya perspektiv på dagens missionsarbete. Du som gått kursen kan ansöka till vårt praktikprogram utomlands! Nästa kurs hålls under tre veckoslut hösten 2018.

Tidigare praktikupplevelser

En kurs för dig som vill göra en insats

Preliminärutbildningen och Min Mission har slagits ihop till en ny studiehelhet, som går under namnet Min Mission. Kursen riktas till alla dem som är intresserade av mission eller vill göra en insats i Finska Missionssällskapets tjänst utomlands eller i Finland.

De som gått kursen får anhålla om att göra en frivilliginsats utomlands, genom vårt praktikprogram Felm Volunteer. Man kan ansöka om praktikplatser utomlands två gånger om året.

Mål

Du förstår vad missionen som en del av kyrkans internationella ansvar innebär i dagens värld samt blir medveten om dina egna möjligheter och förutsättningar att verka i missionens tjänst utomlands och på hemmaplan.

Målgrupp

Du som vill lära dig mer om mission och göra en insats för missionen antingen i hemlandet eller utomlands. Du som söker något betydelsefullt att göra på fritiden eller kanske drömmer om en helomvändning i yrkeslivet.

Innehåll

Kursen vill ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig i internationellt missionstänkande, få aktuell missionsinformation från arbetsfälten och hemlandet, fundera över hur det är att leva som kristen och arbeta utomlands i mötet med andra kulturer och religioner samt få idéer hur man kan stöda missionsarbetet på olika sätt på hemmaplan. Under kursens gång får vi inspireras av andra och varandra.

Intressanta besök under utbildningen Min Mission.

Kursens upplägg

Veckoslut 1: Vad är kyrkans mission och vad är Finska Missionssällskapet?
Teman: grunden för mission i Bibeln, missionshistoria, nutida mission och Finska Missionssällskapets arbete, kyrkans internationella ansvar, missionärsbesök, praktikantbesök, info om praktikprogrammet Felm Volunteer m.m.

Veckoslut 2: Mångsidiga arbetsformer och färdigheter som krävs
Teman: holistisk mission, att bygga en rättvis värld, fred och försoning, hur försvara diskriminerades människovärde och mänskliga rättigheter, att vittna om Guds gränsöverskridande kärlek, missionärsbesök m.m.

Veckoslut 3: Min plats
Teman: kulturmöten- och krockar, kontextuell mission, möten med invandrare, etisk kommunikation, att vara sändare, missionärsbesök m.m.

 

Anmäl dig till kursen

Nästa kurs hålls i Österbotten under tre veckoslut hösten 2019: 20-22 september, 25-27 oktober och 22-24 november. Kursen hålls på KREDU i Nykarleby.

Kostnader: Kursavgift inklusive kost 150 euro. Logi vid Kredu under veckosluten 150 euro.

Anmälningsblanketten hittar du här

Anmälningsdeadline: 19 augusti

Följande kurs i Helsingfors arrangeras våren 2020 (7-9.2, 13-15.3 och 24-26.4). Anmälningen öppnar 20 augusti.

Förfrågningar och information

Camilla Skrifvars-Koskinen, projektkoordinator, tel 040 6535 650 eller camilla.skrifvars-koskinen@finskamissionssallskapet.fi

Frågor om kursen i Helsingfors: koordinator Charlotte Steffansson-Myrskog, tel 020 7127 282 eller charlotte.steffansson-myrskog@finskamissionssallskapet.fi

Min Mission, utbildning.

Praktik – möjligt att ansöka två gånger om året

Efter genomgången kurs finns det möjlighet att ansöka om praktikplats på något av Finska Missionssällskapets arbetsfält. Ansökningar till Missionssällskapets praktikperioder sker numera två gånger om året: i februari samt juni-augusti. Här kan du läsa om vad några tidigare praktikanter har att berätta om sina upplevelser.

Nästa ansökningsomgång för de som vill åka på praktik år 2020 pågår 1.6-23.8. Läs mera här

Har du praktiska frågor om kursgången och praktikplatserna? Charlotte Steffansson-Myrskog svarar på dina frågor (charlotte.steffansson-myrskog@finskamissionssallskapet.fi).

Målet för missionen är att det kristna budskapet genom ord och gärning förkunnas för dem som inte tidigare hört det. Detta uppdrag utförs av missionärer i samarbete med lokala kyrkor och organisationer. Men missionärer behöver stöd och uppbackning från hemlandet av sina utsända församlingar. Därför har alla en plats inom missionen.