Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ett steg ut i världen!

Min Mission ger dig nya perspektiv på dagens missionsarbete. Du som gått kursen kan ansöka till vårt praktikprogram utomlands!

Tidigare praktikupplevelser

En kurs för dig som vill göra en insats

Mål

Du förstår vad missionsarbete innebär i dagens värld och blir medveten om dina egna möjligheter att göra en insats på hemmaplan och utomlands.

Målgrupp

Kursen passar dig som jobbar med mission och internationella frågor i församlingen eller som vill inspireras av den världsvida kyrkan, dig som söker din plats i missionsarbetet eller som vill göra ett utbyte hos en samarbetskyrka eller -organisation utomlands.

Innehåll

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa din kunskap om nutida mission och fundera på kyrkans globala ansvar. Du får aktuell information om hur kyrkan delar det goda budskapet i ord och handling i en värld stadd i kontinuerlig förändring. Tillsammans funderar vi på kulturmöten och kulturkrockar samt hur det är att leva och arbeta som kristen utomlands. Vi diskuterar även mission i hemlandet och hur vi själva kan delta i missionsuppdraget. Under kursen får vi dela tankar och funderingar, inspirera och inspireras av varandra.

Intressanta besök under utbildningen Min Mission.

Kursens upplägg

Veckoslut 1: Vad är kyrkans mission och vad är Finska Missionssällskapet?
Teman: grunden för mission i Bibeln, missionshistoria, nutida mission och Finska Missionssällskapets arbete, kyrkans internationella ansvar, missionärsbesök, praktikantbesök, info om praktikprogrammet Felm Volunteer m.m.

Veckoslut 2: Mångsidiga arbetsformer och färdigheter som krävs
Teman: holistisk mission, att bygga en rättvis värld, fred och försoning, hur försvara diskriminerades människovärde och mänskliga rättigheter, att vittna om Guds gränsöverskridande kärlek, missionärsbesök m.m.

Veckoslut 3: Min plats
Teman: kulturmöten- och krockar, kontextuell mission, möten med invandrare, etisk kommunikation, att vara sändare, missionärsbesök m.m.

 

Kommande kurser

Följande kurs hålls i Helsingfors våren 2023, under följande datum 3–5.2,  3–5.3 och 31.3–2.4. Ansökningstiden har gått ut.

Frågor om kursen i Nykarleby: koordinator Camilla Skrifvars-Koskinen, tel 040 6535 650 eller fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi

Frågor om kursen i Helsingfors: koordinator Ann-Kristin Åvall, tel 043 824 2150 eller fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi

 

Praktik – möjligt att ansöka två gånger om året

Efter genomgången kurs finns det möjlighet att ansöka om praktikplats i något av Finska Missionssällskapets verksamhetsländer. Ansökningar till Missionssällskapets praktikperioder sker numera två gånger om året: i februari samt juni-augusti. Här kan du läsa om vad några tidigare praktikanter har att berätta om sina upplevelser.

Nästa ansökningsomgång för de som vill åka på praktik börjar 1.2.2023. Läs mera här

Har du praktiska frågor om kursgången och praktikplatserna? Ann-Kristin Åvall svarar på dina frågor
(fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi)