Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

26.8 kl. 13 Sommarcafé i Åbo på Aurelias innergård, Anna Tikum medverkar. Arr. Åbo svenska församling

6.9 kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo och kl. 12 högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis. Efteråt församlingslunch med information om Finska Missionssällskapets miljö- och klimatarbete. Marika Björkgren-Thylin medverkar.

6.9 Motionsdag kl. 13–16 för hela familjen vid Larsmo sportstuga. Ta med familjen och kom och pröva på olika motionsformer! Deltagaravgiften går till Finska Missionssällskapet. Camilla Skrifvars-Koskinen medverkar, arr.Larsmo församling

7.9 kl. 13 Diakoni- och missionssamling i Ekenäs, Anna Tikum medverkar. Arr. Ekenäsnejdens sv. församling

12.9 kl. 12–13 Motion & Mission: Promenad i Centralparken. Start från Petruskyrkan. Arr. Petrus församling.

12.9 kl. 16–18 Familjedag vid Munsala prästgård, arr. Nykarleby församling

13.9 Vandring i Öja kl. 14–17, arr. Karleby församling

26.9 kl. 9.30 Kvinnofrukost i Karleby, Christina Heikkilä medverkar. Arr. Karleby svenska församling

27.9 Pilgrimsvandring i Munsala, arr. Nykarleby församling

8.10 Familjedag vid Stjärnhallen i Nykarleby. Arr, Nykarleby församling och Kredu

16.10 Etnisk matkväll kl. 17–20 i Vasa, Brändö församlingshem. Arr. Vasa svenska församling

13.11 Etnisk matkväll kl. 17–20  i Vasa, Brändö församlingshem. Arr. Vasa svenska församling

 

Mera info om evenemangen får du från församlingarnas egna hemsidor och annonsering i Kyrkpressen.