Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

18.8 kl 12 Högmässa i Hangö svenska församling med församlingspastor Maria Repo-Rostedt och kantor Jan Hellberg. Furahakören under ledning av dirigent Fiona Chow medverkar.

21.9 kl 10 Skörde- och museidag, Vanda lantbruksmuseum, Nybackagränden 2. Konsert med Furahakören till förmån för Utjämningskampanjen.

22.9 kl 10 Högmässa och skördefest i St Lars kyrka i Helsinge, Vanda. Furahakören medverkar vid kyrkkaffet.

28.9 kl 10–14 Morotsmarknaden på Narinken, Helsingfors. Arr. Finska Missionssällskapet och församlingarna i Helsingfors med omnejd.

5.10 kl 10–11.45 Matteus.SALT i Matteuskyrkan Åbohusvägen 3, Helsingfors. Maria och Ben Westerling  delar med sig tankar kring temat Missionsbefallningen. Arr. Matteus församling

1–3.11 Höstdagarna. Stiftsevenemang för ungdomar i Nokia. Finska Missionssällskapet medverkar. Arr. Förbundet kristen skolungdom r.f.

 

Mera info om evenemangen får du från församlingarnas egna hemsidor och annonsering i Kyrkpressen.