Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

12.3 Forum för mission och internationellt arbete ordnas detta år i form av ett webbniarium kl. 10–13. Marika Björkgren-Thylin medverkar. Mer information hittar du på domkapitlets webbsidor. Anmälan till linda.jordas@evl.fi senast 5.3.2021. Arr. Missionsskommittén i Borgå stift/Domkapitlet

1819.9 Missionsfest tillsammans med Korsholms svenska församling. Mer information hittar du vi denna länk.

 

Mera info om evenemangen får du från församlingarnas egna hemsidor och annonsering i Kyrkpressen.