Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vill du göra en insats utomlands?

Välkommen med på vår kurs Min Mission – första steget mot ett praktikuppdrag!

Gå Min Mission

Förändra världen som frivillig – sök till Felm Volunteer!

Finska Missionssällskapet har sänt ut frivilliga till våra arbetsområden i tiotals år. I början av år 2020 påbörjade vi även ett samarbete kring volontärplatser med Lutherska världsförbundet (Lutheran World Federation, LWF) och via det kan vi erbjuda ännu fler mångsidiga uppdrag inom båda organisationerna på flera håll i världen. Felm Volunteer-praktikanterna jobbar tillsammans med våra samarbetskyrkor och -organisationer under 2-12 månader. En del uppdrag kräver särskilda yrkeskunskaper medan andra fokuserar på stöduppgifter och därför inte ställer särskilda krav på kunnande.

Missionssällskapet/LWF erbjuder logi, handledning, försäkring samt ersättning av arbetsrelaterade resor inom praktikområdet. Dessutom erbjuder vi en liten dagpenning för att täcka en del utgifter under praktiken. Praktikanten får även möjligheten att bekanta sig med vårt övriga arbete på området.

Praktikanten betalar själv för sin resa till och från arbetsområdet, vaccin, hälsointyg och mediciner samt fickpengar under praktikperioden. Missionssällskapets försäkring inkluderar inte resegodsförsäkring.

Ansök om ett uppdrag

Felm Volunteer-uppdragen varierar från år till år beroende på arbetsområdets behov och personalsituation. Det finns två ansökningsperioder under året som inleds 1.2 samt 1.6. Under ansökningsperioden i februari finns det vanligtvis färre platser och de inleds under hösten samma år. Under sommarens ansökningsperiod finns det flera platser och de inleds under följande kalenderår.

För att ansöka om ett uppdrag krävs att du slutfört Min Mission eller Lähde liikkeelle-utbildningen inom de senaste fem åren. Du kan även ansöka samtidigt till utbildningen och Felm Volunteer. Mer info om kursen Min Mission hittar du här.

Mer information
Läs Felm Volunteer – Ofta ställda frågor
Läs Felm Volunteer-broschyren här

eller ta kontakt med
Elina Siukonen
Felm Volunteer-koordinator
felm-volunteer@felm.org, +358 40 760 6979

Du kan även kontakta Ann-Kristin Åvall
fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi, tel. 043 824 2150, för mer information.