Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vill du göra en insats utomlands?

Välkommen med på vår kurs Min Mission - första steget mot ett praktikuppdrag!

Gå Min Mission

Felm Volunteer

 

Nästa ansökningsperiod börjar 1.2.2021.

Se tidigare uppdrag 

Felm Volunteer – Ofta ställda frågor
Läs Felm Volunteer-broschyren här

Mer information om uppdragen år 2021 får du genom att kontakta Felm Volunteer-koordinator Elina Siukonen på adressen FELM-Volunteer@felm.org .

Vad är Felm Volunteer?

Felm Volunteer är del av Finska Missionssällskapets utrikesarbete. Felm Volunteer-praktikanterna jobbar tillsammans med våra samarbetskyrkor och -organisationer. Varje år får tiotals praktikanter möjlighet att arbeta för någon av våra samarbetsparter runt om i världen. Felm Volunteer-programmet erbjuder en unik chans att få delta i vårt arbete i 2-12 månader.

Årligen åker cirka 30 praktikanter eller volontärer på uppdrag via Felm Volunteer. Finska Missionssällskapets strategi, Hoppets vägkarta, leder även praktikanternas arbete. Programmets mål är:

– Vi vittnar om Guds gränsöverskridande kärlek
– Vi försvarar diskriminerades människovärde och mänskliga rättigheter
– Vi arbetar för en mer rättvis värld
– Vi bygger fred och försoning

Vem kan ansöka om Felm Volunteer-uppdrag?

De som har gått Finska Missionssällskapets Preliminärutbildning eller Min Mission–skolning inom de fem senaste åren kan ansöka om uppdragen. Nästa Min Mission-skolning ordnas våren 2021 i Helsingfors.

Under året finns det två ansökningsperioder. I februari (1-28.2) kan du ansöka om praktikuppdrag som inleds påföljande höst. Sommarens ansökningsperiod pågår 1 juni – 30 augusti för praktikplatser under följande år.

Ansökande som inte tidigare utfört uppdrag med Felm Volunteer och som slutfört någon av våra kortkurser i mission inom de fem senaste åren prioriteras. Ta kontakt med koordinatorn för verksamheten bland studerande och vuxna om det var mer än fem år sedan du gick kursen, men nu är intresserad av en praktikplats.

När görs urvalet?

Intervjuerna sker under ansökningsperioderna i februari och i juni-augusti, eller senast en månad efter ansökningsperioden. Beskedet om anhållen praktikplats kan ges redan några veckor efter intervjun. Alla som blivit intervjuade får besked om sin ansökning senast tre månader efter ansökningsperioden.

När inleds praktiken?

I listan över aktuella uppdrag ser du arbetsbeskrivningar och tidpunkten för praktikplatserna. Beskrivningarna är riktgivande och kan formas efter samarbetspartens behov och praktikantens eget schema och kunnande. Det lönar sig därmed att ansöka om praktikuppdrag även om arbetsbeskrivningen och tidpunkten inte stämmer helt överens med det du ursprunligen har tänkt dig. Efter inskickad ansökan blir du kallad till en intervju med Felm Volunteer-koordinatorn. Under intervjun diskuteras både dina egna och samarbetsparterns önskemål. Det är därför alltså möjligt att en ny praktikplats formas för dig enligt ditt kunnande och möjlighet.

Alla praktikanter deltar i en gemensam orienteringsdag i Helsingfors innan praktiken inleds. Orienteringsdagen arrangeras årligen på den tredje måndagen i januari och i maj. Under dagen får du mer information om ditt praktikland samt om Felm Volunteer-programmet. Samtidigt får du även skriva under ditt praktikavtal.

Vid din hemkomst får du delta i en returdag för praktikanter. Denna ordnas den första lördagen i februari samt september. Under returdagen får du dela med dig av dina erfarenheter med andra Felm Volunteers. Du får redskap och tips inför kommande församlings- och skolbesök, och information om hur du kan delta i Finska Missionssällskapets frivilligarbete i hemlandet. Det är möjligt att få ett intyg för frivilliginsatser både från din praktik utomlands och frivilliguppgifter i Finland.

Redan varit på praktik?

Det är möjligt att ansöka om en till praktikplats, även om du tidigare har åkt ut via Felm Volunteer. Maxtiden för praktikplatser är 12 månader.

Information

Kontakta koordinatorn för Felm Volunteer Elina Siukonen för mer information om praktikplatserna, e-post FELM-Volunteer@felm.org eller tel 040 641 1202. Ifall du inte får svar sparas ditt nummer och de ringer upp dig senare, du behöver inte lämna ett röstmeddelande.

Frågor?

Om du funderar över något kan du bekanta dig med ofta ställda frågor om Felm Volunteer.
Du kan även kontakta Ann-Kristin Åvall, ann-kristin.avall@finskamissionssallskapet.fi tel. 040 1692 418, för mer information.