Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan. Årsmötet samlas varje år i samband med den finska missionsfesten i maj–juni. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer styrelse.

Rätt att sända representanter till årsmötet har medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, andra samfundsmedlemmar samt personmedlemmar.

Följande årsmöte

Finska Missionssällskapets årsmöte hålls lördagen den 22 augusti 2020 i Helsingfors. Plats och noggrannare tidpunkt meddelas i ett senare skede.

Kallelsen till årsmötet sänds ut inom april.

Anmälan av deltagare

Församlingarna får enligt Missionssällskapets stadgar sända representanter på basen av församlingens medlemsantal (närvarande medlemmar, situationen 1.1.2020):

  • 1–15 000 medlemmar = 2 representanter
  • 15 001–30 000 medlemmar = 3 representanter
  • över 30 000 medlemmar = 4 representanter

Församlingarnas representanter bör anmälas inom utsatt tid här.

Medlemssamfunden (föreningar och stiftelser) har enligt stadgarna rätt att sända två representanter till årsmötet. Deltagarna bör anmälas inom utsatt tid här.

Fullmakter och årsmöteshandlingar

Församlingarnas fullmakter för årsmötesdeltagarna kan skrivas ut här och fullmakterna för samfundsdeltagarna här. Representanterna bör uppvisa en undertecknad fullmakt på mötesplatsen.

Årsmöteshandlingarna har inom tidsfristen sänts per e-post till dem som anmält sig till årsmötet. Handlingarna sändes ut 14.8.2020. Det svenska materialet sändes ut 19.8.2020. Noggrannare tekniska instruktioner om hur man deltar i årsmötet sänds ut 20.8.2020. Av församlingarna och samfundsmedlemmarna förutsätts att en fullmakt för årsmötesrepresentanten sänds till Missionssällskapet senast 20.8.2020.

Personmedlemmar och förfrågningar

Personmedlemmar kan beställa årsmöteshandlingarna på förhand per e-post från vuosikokous@suomenlahetysseura.fi.

Frågor som berör årsmötesrepresentanter och fullmakter kan sändas till samma e-postadress.

Vi önskar era representanter välkomna till årsmötet och missionsfesten i Lahtis 22–24.5.2020!

Finska Missionssällskapet rf

biskop Teemu Laajasalo
styrelseordförande

Rolf Steffansson
verksamhetsledare


Våra förenings- och stiftelsemedlemmar:

◦Akaan Lähetysyhdistys
Eurajoen kristillinen opisto
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY
◦Förbundet Kyrkans Ungdom
◦Helsingin kristillinen opisto
Helsingin Raamattukoulusäätiö
Herättäjä-Yhdistys
◦Hämeenlinnan Lähetysyhdistys
◦Ilmajoen Lähetysyhdistys
◦Kansan Raamattuseuran säätiö
◦Karis Missionsförening
◦Kuurojen Lähetys
◦Uusheräys
◦Lähetysyhdistys Betel
◦Martinus-säätiö
Nuori kirkko
Opettajien Lähetysliitto
◦Opiskelijoiden Lähetysliitto
◦Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
◦Suomen Raamattuopisto
◦Vapaa Evankeliumisäätiö