Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan. Årsmötet samlas varje år i maj–juni i samband med den finska missionsfesten. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer styrelse.

Rätt att sända representanter till årsmötet har medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, andra förenings- och stiftelsemedlemmar samt personmedlemmar.

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE

Finska Missionssällskapets årsmöte hölls lördagen den 23 maj 2020 i Lahtis.

Anmälan av deltagare

Församlingarna får enligt Missionssällskapets stadgar sända representanter på basen av församlingens medlemsantal (närvarande medlemmar, situationen 1.1.2020):

  • 1–15 000 medlemmar = 2 representanter
  • 15 001–30 000 medlemmar = 3 representanter
  • över 30 000 medlemmar = 4 representanter

Församlingarnas representanter bör anmälas inom utsatt tid här.

Medlemssamfunden (föreningar och stiftelser) har enligt stadgarna rätt att sända två representanter till årsmötet. Deltagarna bör anmälas inom utsatt tid här.

Fullmakter och årsmöteshandlingar

Församlingarnas fullmakter för årsmötesdeltagarna kan skrivas ut här och fullmakterna för samfundsdeltagarna här. Representanterna bör uppvisa en undertecknad fullmakt på mötesplatsen.

Årsmöteshandlingarna sänds till de representanter som anmälts inom utsatt tid. Handlingarna sänds per post till den adress som angivits.

Personmedlemmar och förfrågningar

Personmedlemmar kan beställa årsmöteshandlingarna på förhand per e-post från vuosikokous@suomenlahetysseura.fi.
Frågor som berör årsmötesrepresentanter och fullmakter kan sändas till samma e-postadress.

Vi önskar era representanter välkomna till årsmötet och missionsfesten i Lahtis 22–24.5.2020!

Finska Missionssällskapet rf

biskop Teemu Laajasalo
styrelseordförande

Rolf Steffansson
verksamhetsledare


Våra förenings- och stiftelsemedlemmar:

◦Akaan Lähetysyhdistys
◦Borgå Svenska Missionsförening
Eurajoen kristillinen opisto
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY
◦Förbundet Kyrkans Ungdom
◦Helsingin kristillinen opisto
Helsingin Raamattukoulusäätiö
Herättäjä-Yhdistys
◦Hämeenlinnan Lähetysyhdistys
◦Ilmajoen Lähetysyhdistys
◦Kansan Raamattuseuran säätiö
◦Karis Missionsförening
◦Kuurojen Lähetys
◦Uusheräys
◦Lähetysyhdistys Betel
◦Martinus-säätiö
Nuori kirkko
Opettajien Lähetysliitto
◦Opiskelijoiden Lähetysliitto
◦Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
◦Suomen Raamattuopisto
◦Vapaa Evankeliumisäätiö