Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet 2020: Coronan präglade vårt arbete såväl i hemlandet som utomlands

Året 2020 går till historien som ett av Finska Missionssällskapets händelserikaste och svåraste år, konstateras i den nyutkomna verksamhetsberättelsen för förra året.

Almenesh Feynisa är medlem i hälsokommittén i sin hemby i Etiopien. Kommitténs arbete har gett resultat: nu har samtliga över 600 hushåll i byn var sin toalett. Som en konsekvens av Missionssällskapets och det lokala stiftets insats har invånarnas hälsotillstånd och hygien förbättrats avsevärt. Arbetet har prisats av lokalstyret. Bild: Virve Rissanen.

År 2020 skulle Missionssällskapet ha firat stort att det gått 150 år sedan våra första medarbetare anlände till Amboland. Men coronaviruset som spred sig i början av året förändrade alla planer och tvingade oss och våra samarbetsparter att hitta nya lösningar och klara oss i en alldeles ny och oförutsedd situation.

Samtidigt som ekonomin försvagades till följd av pandemin och vi tvingades permittera och säga upp personal, växte behovet av det kristna budskapet, diakoniarbete och katastrofhjälp i våra verksamhetsområden. De minskade intäkterna ledde till stränga sparåtgärder. Samtidigt genomfördes en organisationsförändring både inom utrikesverksamheten och förvaltnings- samt ekonomiavdelningarna. De flesta av Missionssällskapets utlandsarbetare kallades hem. Även våra anställda i hemlandet jobbade på distans.

Coronaåret lärde oss mycket. Med församlingarna och våra utländska samarbetspartner höll vi kontakt på distans. Arbetet i våra verksamhetsländer omorganiserades med en snabb tidtabell. Också i hemlandet flyttade utbildningarna och evenemangen online och vi framställde material för församlingars och skolors distansverksamhet.

För första gången i Missionssällskapets historia kunde inte missionsfesten ordnas som vanligt utan den finska festen flyttade till radion. Det goda med arrangemanget var att vi nådde ny publik via programmen.

Den svenska missionsfesten kunde inte hållas i Korsholm i maj 2020 som planerat utan flyttades fram först med ett år och sedan ytterligare en gång till september 2021. Vi hoppas då kunna genomföra missionsfesten på kyrkbacken i Gamla Vasa i samarbete med Korsholms svenska församling.

De vackraste julsångerna ordnades virtuellt. Sångtillfällena sågs av många men intäkterna var bara häften av vad vi samlar in under ett normalt år.

Stöd för att klara coronapandemin

Missionssällskapet omdirigerade medel från det kyrkliga arbetet och utvecklingsbiståndet till coronaarbete för att hjälpa våra samarbetsparter att klara de utmaningar som orsakades av coronan.

Många samarbetskyrkor kunde flytta sina gudstjänster och andakter online och på så sätt stöda sina närsamhällen. I utvecklingssamarbetet ingick redan från tidigare bland annat hälso- och hygienarbete, utvecklande av försörjningskällor och förbättrande av matsäkerheten. Detta arbete erbjöd direkta lösningar på de problem som orsakats av pandemin.

Coronapandemins följder syntes tydligt även i katastrofarbetet. I coronaprojekten prioriterade man medicinsk vård, förmedlande av coronainformation via olika medier, utdelning av livsmedel och hygienmaterial samt psykosocialt stöd. Över hundratusen människor fick direkt nytta av Missionssällskapets katastrofstöd.

Första EU-finansieringen

År 2020 hade Missionssällskapet 99 samarbetsparter. Dessa var huvudsakligen kyrkor i olika länder och internationella och nationella organisationer. Våra viktigaste internationella nätverk är Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen, kyrkornas internationella nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete.

Missionssällskapet inledde ett nytt klimatprojekt i Etiopien tillsammans med Lutherska världsförbundets landsprogram. Projektet finansieras av utrikesministeriet. I Etiopien påbörjades även ett nytt fredsprojekt som fokuserar på psykosocialt stöd. Nya samarbetsavtal uppgjordes bland annat i Kambodja och Angola.

En viktig milstolpe var vårt första EU-finansierade projekt som inleddes i Nepal. Människorättsprojektet utförs i samarbete med Lutherska världsförbundet och två andra organisationer.

Samarbetet avslutades med Thuso Lutheran Rehabilitation Centre i Botswana, KwaZulu-Natals kristna råd i Sydafrika, TEACH i Nepal och i Ceprocom i Bolivia. Även projektsamarbetet med Estlands lutherska kyrka avslutades i slutet av 2020.

Ekonomi

Missionssällskapets verksamhet finansieras av de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland, kristna organisationer, utrikesministeriet och privatpersoner.

Missionssällskapets inkomster var 27,6 miljoner euro år 2020. Av denna summa kom 10,3 miljoner från församlingarna. Trots pandemin ökade församlingarnas budgetunderstöd något jämfört med föregående år. Däremot syntes det en nedgång i det frivilliga stödet eftersom det inte var möjligt att ordna evenemang eller uppbära kollekter normalt.

Missionssällskapet erhöll bidrag från utrikesministeriet, 6,4 miljoner euro för utvecklingssamarbete och 2,5 miljoner för fredsarbete.

Missionssällskapets utgifter var 28 miljoner euro, varav 16,9 miljoner användes för utrikesarbete, 8,1 miljoner för verksamhet i Finland och 3 miljoner för allmän-, ekonomi- och personalförvaltning.

Missionssällskapets resultat för år 2020 uppvisade ett underskott på 389 000 euro. Sällskapets balansräkning var dock fortsatt stark. Coronaläget förväntas påverka även årets resultat.

I slutet av 2020 hade Missionssällskapet 188 anställda. Därtill arbetade cirka 900 lokalanställda i nästan 30 länder i olika projekt som stöds av Missionssällskapet. Vårt arbete nådde 33 miljoner människor.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020 behandlas på Missionssällskapets årsmöte 12.6.2021.

Läs verksamhetsberättelsen