Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet står inför ett ekonomiskt tufft år 2021

Enligt den budget för 2021 som Finska Missionssällskapets styrelse godkände 15.12.2020 är utgifterna för Missionssällskapets  verksamhet 26,2 miljoner euro. Det är 3,3 miljoner mindre än den planerade budgeten för 2020 – 2021 kommer att vara ett mycket tufft år. Coronapandemin påverkar kollektintäkterna och församlingarnas frivilliga understöd ännu under detta år, konstaterar verksamhetsledare Rolf Steffansson. – … Fortsättning

Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar på grund av coronaepidemin

Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar för att kunna trygga kapaciteten och kontinuiteten i arbetet. Samarbetsförhandlingarna gäller permitteringar och förhandlingarna berör hela personalen. Målet är att hitta lösningar på de ekonomiska konsekvenser som coronaepidemin medför. – Läget ute i världen och här hemma är osedvanligt svårt och jag har med tungt sinne kallat till förhandlingar. I alla … Fortsättning

Finska Missionssällskapets arbete utomlands ökade ifjol

Medlen för Finska Missionssällskapets utrikesarbete ökade ifjol. Kostnaderna för sällskapets inrikesarbete och förvaltning minskade däremot. I synnerhet projekten för fred och försoning utvidgades. Det kyrkliga arbetet fortsatte att öka något för tredje året i rad.