Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar på grund av coronaepidemin

Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar för att kunna trygga kapaciteten och kontinuiteten i arbetet. Samarbetsförhandlingarna gäller permitteringar och förhandlingarna berör hela personalen.

Målet är att hitta lösningar på de ekonomiska konsekvenser som coronaepidemin medför.

– Läget ute i världen och här hemma är osedvanligt svårt och jag har med tungt sinne kallat till förhandlingar. I alla länder som Missionssällskapet arbetar har det införts begränsningar som berör rörelsefrihet och möten och epidemin breder ut sig. Det har blivit omöjligt för många att utföra  sitt arbete. Epidemins inverkan på Finska Missionssällskapets arbete och ekonomi märks redan, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronaepidemin som härjar ute i världen och i Finland kommer att allvarligt påverka Missionssällskapets arbete. Sällskapet har verksamhet i sammanlagt 30 länder och en personal på ungefär 70 personer utomlands, men på grund av epidemin har en del av dem återvänt till Finland. Det finns fortsättningsvis 37 anställda kvar på arbetsområdena. Den svåra situationen till trots fortsätter Missionssällskapets personal och samarbetspartnerna arbetet så långt det är möjligt.

– Epidemin belastar den sköra hälsovården i utvecklingsländerna och skapar ett stort mänskligt lidande. Vi vill påminna våra understödjare om att vårt arbete fortsätter och att det nu är viktigare än någonsin. Flera av våra samarbetspartners har centrala uppgifter inom arbetet med att bromsa pandemin och förhindra smittospridning: till exempel söder om Sahara i Afrika är det kyrkorna som står för ungefär 40 procent av hälsovården. De behöver vårt stöd, säger Steffansson.

Missionssällskapets evenemang och församlingsbesök i hemlandet är inhiberade, men arbetet fortsätter i mån av möjlighet, till exempel sköts utbildningar digitalt. Missionssällskapets tjänster och stöd är fortfarande tillgängliga för församlingarna, man bistår med mångsidigt material till skriftskolornas och skolornas distansundervisning, bjuder in till virtuellt kyrkkaffe och presenterar det arbete som kollektmedlen riktas till.

På Finska Missionssällskapets nätsida och i marknadsföringen på sociala medier finns ett rikt material för församlingarna och understödjare, podcastproduktionen har utökats och det ordnas evenemang på nätet.

Finska Missionssällskapet är en organisation som verkar inom kyrkans internationella arbete och är en av Finlands största biståndsorganisationer.

 

Mera information ger verksamhetsledare Rolf Steffansson 043 824 0649,

rolf.steffansson@finskamissionssallskapet.fi