Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets verksamhetsledare: ”Det internationella samfundet måste tvinga parterna till fred i Gazakriget”

På söndagen den 7 april har det gått ett halvår sedan kriget i Gaza började. Missionssällskapets nya verksamhetsledare, Pauliina Parhiala, har tidigare arbetat med frågor som rör Mellanöstern. Hon har också bott i Jerusalem. Parhiala tror inte att parterna i Gazakriget kommer att kunna sluta fred på egen hand.

Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Pauliina Parhiala besökte sjukhuset Augusta Victoria i östra Jerusalem under stilla veckan. På grund av kriget i Gaza har en del av patienterna och personalen inte kunnat förflytta sig mellan sina hem och sjukhuset, eftersom de bor på Västbanken eller i Gaza. Missionssällskapet har bland annat understött inkvartering för patienterna. Foto: Heli Vuohelainen/Finska Missionssällskapet

”I Gazakrigets första fas kommer fred inte att uppnås inifrån, utan det internationella samfundet måste ta en central roll för att tvinga parterna till fred. Den israeliska regeringen och Hamas har inget intresse av att få ett slut på kriget, även om situationen är ohållbar och behovet av internationellt skydd är enormt”, säger Parhiala, som besökte Israel och de palestinska områdena under påsken.

”Efter krigets slut och när man förhandlar fram en politisk lösning behövs ett långsiktigt fredsarbete på gräsrotsnivå, eftersom påtvingad fred i sig aldrig är hållbar. Det krävs årtionden av arbete för att förändra attityder och avveckla radikaliseringen. Vi måste redan nu förbereda oss för det här.”

Parhiala är chockad över de civilas situation i Gaza. Mat och vatten tar slut och de flesta av regionens två miljoner invånare trängs i staden Rafah i södra Gaza. Många bor i tält eller i ruinerna av sönderbombade hus. Avfallshanteringen fungerar inte, och människor har inte möjlighet att tvätta sig, vilket ökar spridningen av olika sjukdomar, till exempel hudsjukdomar. Det är brist på mediciner.

”Den psykologiska bördan är tung i Gaza – rädsla, oron för överlevnad och framtiden, allvarliga hälsoproblem och skador hos nära och kära, hunger på grund av stigande priser och knapp humanitär hjälp”, listar Parhiala.

Missionssällskapet stödjer hälsokliniken i Rafah

”Även om situationen verkar hopplös är jag glad över att familjerna i Gaza har fått hjälp genom våra pålitliga samarbetspartner”, säger Parhiala.

Missionssällskapet stödjer hälsokliniken i Rafah, som erbjuder grundläggande hälsovård, tandvård, rådgivningstjänster, mediciner och hygienprodukter. Kliniken behandlar cirka 400 –500 patienter dagligen och upprätthålls av organisationen DSPR, som ingår i Kyrkornas råd i Mellanöstern.

Kliniken skadades i ett flyganfall förra veckan, men återställdes till operativt skick efter en dags stängning. Missionssällskapet har även gett psykosocialt stöd till barn och mödrar i skolor och flyktingcenter i södra Gaza. Hjälpen kommer från Missionssällskapets katastroffond.

Nader Abu Amsha, ledaren för organisationen DSPR, säger att man förutom det arbete som gjorts i Rafah i södra Gaza också har hjälpt cirka 800 kristna som är kvar i Gaza. Personerna har varit inkvarterade i två kyrkor i norra delen av Gaza. I början av kriget var det lättare att ge livsmedelsbistånd, men numera är det nästan omöjligt. Foto: Heli Vuohelainen/Finska Missionssällskapet

Nader Abu Amsha, ledaren för DSPR, påminner om att behovet av psykologiskt stöd kommer att fortsätta långt efter kriget.

Samtidigt poängterar han sin oro över det enorma behovet av återuppbyggnad.

”Mer än hälften av Gaza har förstörts, så vi pratar om behovet av att återuppbygga hela städer. Vi har planerat att vi efter krigsslutet ska organisera korta intensiva yrkesutbildningar för unga, där vi kommer att utbilda rörmokare, snickare och andra hjälpande händer som behövs i återuppbyggnaden, säger Amsha.

Missionssällskapet 100 år i det Heliga landet

Verksamhetsledare Pauliina Parhiala träffade Missionssällskapets lokala samarbetspartner i Israel och de palestinska områdena under stilla veckan.

Hon träffade till exempel Sani Ibrahim Azari, biskop i den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, samt Sarah Bernstein, chef för Rossing Center, som satsar på fredsfostran.

Missionssällskapet har även ett eget verksamhetscenter i Jerusalem. I år fyller Missionssällskapets arbete i det så kallade Heliga landet 100 år. Missionssällskapets första missionärer anlände till Jerusalem i augusti 1924.

Under decennierna har Missionssällskapet alltid försökt möta regionens aktuella utmaningar, samtidigt som den röda tråden i arbetet har varit barn- och ungdomsverksamhet samt diakoni.

Missionssällskapet strävar efter att stöda förutsättningarna för fred och försoning i regionen, till exempel genom fredsutbildning för unga.

”Alla våra israeliska och palestinska samarbetspartner har kunnat fortsätta sitt arbete trots kriget. Samtidigt mötte jag också mycket hopplöshet, eftersom extremiströrelsernas röster har blivit starkare och organisationer som arbetar med frågor om fred och försoning till och med upplever fysiska hot”, säger Pauliina Parhiala.

”På Västbanken finns en rädsla inför framtiden och huruvida Västbankens framtid är densamma som Gazas. De palestinska kristna i regionen är också rädda för hur deras framtid kommer att se ut och många söker sig till utlandet. Det finns en berättigad oro för kristendomens framtid i det Heliga landet”, säger Parhiala.

Donera till katastroffonden

Så här kan du hjälpa: Ge via MobilePay till numret 17550. Eller sänd ett textmeddelande: sänd HJÄLP20 (20 €), HJÄLP10 (10 €) eller HJÄLP5 (5 €) till numret 16155