Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Katastrofhjälp efter översvämningar i Tanzania

Finska Missionssällskapet ger 30 000 euro från sin katastroffond för distribution av livsmedel och tillhandahållande av psykosocialt stöd i Kilwaområdet i Tanzania. Samarbetspartner är Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS).

Invånare som räddats från översvämningarna i Kilwa. Foto: TCRS

Finska Missionssällskapets partner, Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS), beviljades 30 000 euro i katastrofhjälp till Kilwaregionen, som lider av förödelse orsakad av översvämningar. Finska Missionssällskapet stöder redan projektarbete i Kilwa. Hjälpen täcker 300 hushåll (cirka 1 500 personer).

”Situationen i Kilwa är chockerande. Upp till 9 000 människor lider av översvämningarnas förödelse”, säger TCRS’ nya verksamhetsledare Samuel Mlay.

Tusentals invånare som förlorat sina hem vistas fortfarande i tillfälliga bostäder och behöver, förutom livsmedelsbistånd, även psykosocialt stöd.

”Eftersom så många behöver hjälp måste vi fokusera vårt bistånd på de som är i särskilt stort behov av stöd, det vill säga de mest utsatta familjerna, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.”

TCRS’ verksamhetsledare Samuel Mlay diskuterade översvämningssituationen i Kilwa med Finska Missionssällskapets regionchef för Afrika, Teressa Juhaninmäki. Foto: Linda Juntunen

Under det två månader långa nödhjälpsarbetet kommer man att dela ut livsmedel, mediciner och utsäde samt erbjuda psykosocialt stöd till utsatta hushåll. Områdets bönder förlorade hela sin skörd, och om en ny skörd inte kan planteras är risken för en livsmedelskris och till och med hungersnöd uppenbar.

Tanzania lider alltmer av extrema väderfenomen orsakade av klimatförändringar. De kraftiga regnen i samband med cyklonen Hidaya i maj orsakade översvämningar längs Tanzanias kust, vilket ledde till förlorade människoliv och förstörelse av viktig infrastruktur.

Text: Linda Juntunen, kommunikatör för östra och södra Afrika