Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

De vackraste julsångerna ljuder för världens barn – Jenni Haukio är julinsamlingens beskyddare

Från första advent till trettondagen sjungs De vackraste julsångerna än en gång i våra kyrkor. Det är den 46:e gången som julinsamlingen ordnas och i år går intäkterna till barn i utvecklingsländer. Fru Jenni Haukio fungerar som insamlingens beskyddare. – Sången Varpunen jouluaamuna (Sparven på julmorgonen) som ifjol framröstades som den vackraste finska julsången, beskriver … Fortsättning

Näsdagen stöder världens barn

Näsdagen ordnas för att alla världens barn skall få möjlighet till utbildning, hälsa, trygghet och näring. I Näsdagen deltar nio organisationer, som under årens lopp hjälpt miljontals av de allra mest utsatta barnen i världen. Finska Missionssällskapet använder intäkterna från Näsdagen dels till att stöda barnarbetare i Bolivia, dels till att förbättra barns och kvinnors ställning i … Fortsättning

Finska Missionssällskapets arbete i Europa upphör 2022

Finska Missionssällskapets arbete i Europa upphör gradvis under den pågående strategiperioden, dvs. senast 2022. Missionssällskapet arbetar i tre europeiska länder: Ryssland, Estland och Frankrike. – Missionssällskapet vill arbeta bland de fattigaste och mest marginaliserade i områden där de kristna är få. Vi ser att behoven är större på annat håll än i Europa, som ändå … Fortsättning

Stöd flyktingarna från Venezuela och andra som drabbats av katastrofer

Miljoner människor från Venezuela har lämnat de eländiga förhållandena i landet och flytt till grannländerna. Många har hamnat i Aruca län i Colombia. Där har Lutherska världsförbundet redan länge jobbat bland Colombias interna flyktingar. Nu behöver också de nyanlända flyktingarna hjälp. Missionssällskapet sänder nödhjälp som når fram via världsförbundet. Situationen är kritisk för flyktingarna från … Fortsättning

Fredsprocessen i Colombia: Kvinnors delaktighet ett måste

Fredsaktörer från konfliktdrabbade områden som Syrien, Colombia, Zimbabwe och Palestina samlades i Helsingfors för att medverka och delta i Helsinki Peace-Talks 19-24.9. Evenemanget ordnades av Utrikesministeriet, Finska Missionssällskapet och några av dess samarbetspartner. Fredsaktörerna fick bekanta sig närmare med fredsprocessen i Colombia. Frågor som hur kyrkorna arbetat för fred och försoning i det konfliktdrabbade landet, … Fortsättning

Finska Missionssällskapets undersökning: psykosocialt stöd behövs i fredsarbetet

En ny undersökning visar att psykosocialt stöd är livsviktigt i freds- och försoningsprocesser. En av de centrala frågorna är hur det psykosociala stödet kan användas mer omfattande och systematiskt i olika krisdrabbade länder. Undersökningen är gjord av Anne Kubai (Phd) och Kathy Angi som sedan 2017 fungerat som Finska Missionssällskapets konsulter i psykosocialt stöd, humanitär hjälp och fredsbygge i … Fortsättning

Gerardo Hands ingjuter hopp i ett brutet land

Kyrkopresident Gerardo Hands från Venezuelas evangelisk-lutherska kyrka besökte Finland i början av hösten. Han förmedlar hälsningar från ett hungrande folk som dagligen kämpar för sin överlevnad. Venezuela beskriver han som ”ett brutet land”. Text: Joanna Lindén-Montes ”Det är svårt att landa i den finländska verkligheten. Jag följer hela tiden med nyheterna hemifrån och den humanitära … Fortsättning

Helsinki Peace Talks 19-24.9 samlar fredsaktörer

Finska Missionssällskapet (Felm) ordnar tillsammans med sina samarbetspartner en fredskonferens i Helsingfors 19-24.9. Evenemanget för samman olika aktörer och fredsförhandlare som är delaktiga i Finlands fredsprocesser. Deltagarna kommer bland annat från Colombia, Syrien, Zimbabwe och Palestina. Som medarrangörer fungerar Sydafrikas ambassad i Finland, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Helsingfors domkyrkoförsamling, Institute for Justice and Reconciliation, EU-plattformen för … Fortsättning

Riksomfattande kollekt 23.9 för att bekämpa människohandeln i Sydostasien

Söndagen 23.9 riktas kollekten i Borgå stift till Finska Missionssällskapets arbete för att bekämpa människohandel i Kambodja och Laos. Människohandel är en av vår tids största utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter. De människor som faller offer för människohandel köps och säljs i en daglig slavhandel som pågår över hela världen. Finska Missionssällskapet ser till att … Fortsättning

Vallöfte: Vi bygger den globala kyrkan

Församlingarnas nya beslutsfattare väljs i församlingsvalet ”Min kyrka” den 18 november 2018. De förtroendevalda avgör till exempel vem som anställs i församlingen, hurdana evenemang som ordnas och hur församlingen använder sina pengar. Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet utmanar kandidaterna att underteckna vallöften på globalkyrka.fi ”Vi utmanar dig att bygga den globala kyrkan. Anta utmaningen: ställ upp … Fortsättning

Utjämningen ger nytt hopp åt krisdrabbade  

Årets Utjämningsinsamling stöder Finska Missionssällskapets arbete för att hjälpa krisdrabbade bearbeta sina upplevelser. I konfliktdrabbade länder upplever många depression, ångest och hopplöshet. De insamlade medlen används bland annat till att ge psykosocialt stöd i Nepal och Colombia. Elli Flén: ”Varje bidrag är viktigt” ”Varje traumatiserad människa som vi kan hjälpa att återfå sin livsglädje och … Fortsättning

Stöd till venezolanska flyktingar och sjukhus i Gaza

Finska Missionssällskapet har beviljat 30 000 euro till Augusta Victoria sjukhuset i östra Jerusalem för humanitärt arbete på sjukhusen i Gaza. Samma summa har beviljats för att hjälpa venezolanska flyktingar som befinner sig i Colombia. Hjälpen kanaliseras via Lutherska världsförbundet. En halv miljon flyktingar från Venezuela På grund av den politiska kris som fortgått i Venezuela … Fortsättning

Biskoparna och Missionssällskapet vädjar för fred i Israel och Palestina

Ärkebiskop Kari Mäkinen, biskoparna Matti Repo och Jari Jolkkonen samt Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson vädjar för ett slut på våldet i Israel och Palestina och att en fredlig lösning på konflikten ska uppnås. De vädjar i sitt ställningstagande att Finland ska uppmana till att de internationella lagarna och mänskliga rättigheterna ska respekteras och vidare … Fortsättning

50 000 € till offren för torkan i Etiopien

Finska Missionssällskapet har beviljat 50 000 euro i nödhjälp till offren för den pågående torkan i Etiopien. Pengarna används till mat, hygienartiklar och till att förbättra de sanitära förhållandena. Hjälpen kanaliseras via ACT-alliansen, men öronmärks för Missionssällskapets långvariga samarbetspartner i Etiopien, Mekane Yesus-kyrkan och dess biståndsavdelning. Biståndsavdelningen planerar att dela ut säd, bönväxter, olja, sojabönor och … Fortsättning

Kvinnor prästvigdes för första gången i Thailand

Idag prästvigdes kvinnor för första gången inom Thailands lutherska kyrka. Prästerna kommer att jobba i nordöstra Thailand där kyrkan växer i rask takt. Teologen Jongkolnee Sampachanyanon har jobbat med församlingsverksamhet i 20 år i Mukhdan. Nu är hon församlingens enda präst. Vid samma tillfälle vigdes också den nye biskopen Amnuay Yodwong, som betonade att kyrkan … Fortsättning

Finska Missionssällskapet är nu medlem i ACT-alliansen

Finska Missionssällskapet blev i mars 2018 fullvärdig medlem av ACT-alliansen, ett internationellt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete. ACT-alliansen verkar i mer än 100 länder och är grundad av 146 kyrkor och organisationer som verkar på kristen grund. År 2017 gjorde ACT-alliansen det möjligt även för missionsorganisationer, som är involverade i utvecklingssamarbete, påverkansarbete och/eller … Fortsättning

Finska Missionssällskapet och Lunette firar Internationella kvinnodagen hela mars månad

För att fira Internationella kvinnodagen ordnar Finska Missionssällskapet och Lunette en kampanj under hela mars månad. Under kampanjen lottar man varje vecka ut två av Lunettes menskoppar. För de 1000 första tävlingsdeltagarna donear Lunette en euro per deltagare till arbete för kvinnor i Botswana. Målet med kampanjen är att lyfta fram kvinnors ställning i utvecklingsländerna. … Fortsättning

Missionssällskapets verksamhetshus säljs till Inno Pro Invest Oy

Finska Missionssällskapets verksamhetshus på Observatoriegatan i Helsingfors säljs till Inno Pro Invest Oy. Beslutet att sälja verksamhetshuset och omvandla det till bostäder togs på Missionssällskapets årsmöte år 2015. Anledningen till försäljningsbeslutet var att det skulle ha blivit orimligt dyrt att renovera huset så att det hade motsvarat kraven på ett modernt kontor. -Missionssällskapet bad om … Fortsättning

Tero Norjanen ny direktör för utrikesarbetet

Finska Missionssällskapet har valt politices magister Tero Norjanen till ny direktör för utrikesarbetet. Norjanen har varit anställd vid Finska Missionssällskapet sedan år 2002 då han sändes till Thailand för att utveckla den lokala lutherska kyrkans administration. Senare arbetade Norjanen som regionchef för Missionssällskapets arbete i Mekong-området. Sedan 2012 har Norjanen fungerat som biträdande direktör för … Fortsättning