Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapets finländska nepalexpert: ”Coronasituationen har spårat ur i Nepal”

Enligt Missionssällskapets sakkunniga, som nyligen återvänt från Nepal, är situationen i det fattiga landet kritisk, men nepalesernas nöd hamnar lätt i skuggan av krisen i Indien. Coronaläget i Nepal är alarmerande. Av alla coronatest är upptill 44 procent positiva. Enligt landets hälsomyndigheter konstateras dagligen över 8000 nya smittfall. Gränsen mellan Nepal och Indien är 1700 … Fortsättning

Vår personal i Kambodja återvänder till Finland på grund av coronaläget

Missionssällskapets fem anställda i Kambodja med familjer återvänder tillfälligt hem till Finland på grund av den snabbt eskalerande coronapandemin och bristen på vaccin. I Kambodja med sina drygt 16 miljoner invånare kallas denna vecka för svarta veckan eftersom nästan tusen nya coronafall konstaterades under tisdagen. Man har påbörjat en vaccinationskampanj i landet vars målsättning är … Fortsättning

Finska Missionssällskapets lärarutbildning höjde nivån på högstadieundervisningen i Tanzania

De skolor vars lärare deltog i lärarfortbildningen med stöd från Missionssällskapet fick ta emot priser för sina framgångar. I landskapet Meru, i norra Tanzania, var medeltalet för högstadiernas slutprov tredje högst i hela landet. Av totalt 54 skolor hade 24 deltagit i lärarfortbildning de senaste sex åren. Undervisningsministeriet tilldelade distriktet en pokal, som togs emot … Fortsättning

Ny försöksverksamhet i Tanzania: En chatbot hjälper familjevåldsoffer att hitta hjälp

Finska Missionssällskapet och två finländska företag förenar sina krafter för att de kvinnor och flickor som upplevt våld lättare ska få hjälp. Det handlar om ett försök där man bygger en chatbot, AINO. Projektet finansieras via Fingo Powerbank. Fingo är en takorganisation för 300 utvecklingsorganisationer i Finland. Chatbotten skulle hjälpa familjevåldsoffren att få kontakt med … Fortsättning

Finska Missionssällskapet ger 80 000 euro i katastrofstöd till Myanmar

Finska Missionssällskapet ger 80 000 euro från katastroffonden till Myanmar där det råder humanitär kris till följd av de våldsamheter som militären riktat mot civilbefolkningen. Det finns risk att konflikten utvidgas till ett regelrätt inbördeskrig och ekonomin har kraschat. Antalet internflyktingar ökar dag för dag. Stödet från Missionssällskapet används till att hjälpa internflyktingar och familjer som … Fortsättning

Finska Missionssällskapet ger 30 000 euro för inköp av skyddsutrustning till sjukvården i Tanzania

Finska Missionssällskapet har beviljat 30 000 euro för anskaffning av skyddsmaterial till Tanzanias lutherska kyrkas sjukhus. Medlen används till inköp av munskydd, skyddshandskar, handdesinfektionsmedel och mediciner till de tre sjukhus som kyrkan har i norra Tanzania. Hundratals läkare och tusentals patienter får nytta av utrustningen. Tanzania offentliggjorde de första coronafallen i april 2020 då bland annat … Fortsättning

Missionssällskapets samarbetspartner i Tanzania belönades – ”Jag är överlycklig”

Finska Missionssällskapets samarbetspartner i Tanzania, Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS), fick på kvinnodagen den 8 mars ta emot ett pris för sitt arbete bland kvinnor och barn i Morogoro. Priset delades ut av Morogoros landskapsstyrelse och ministeriet som ansvarar för lokalförvaltningen i Tanzania. Givarna berömde organisationen både för dess jämställdhetsfrämjande arbete och arbetet för att … Fortsättning

Trots coronarestriktionerna inbringade De vackraste julsångerna nästan en halv miljon till världens barn

– Till följd av strikta coronarestriktioner och inställda sångstunder inbringade kampanjen De vackraste julsångerna endast cirka hälften av de normala intäkterna, med andra ord 448 000 €. Tack till alla som gav en gåva. Resultatet är ganska bra under rådande omständigheter, säger vice verksamhetsledare Satu Kantola vid Finska Missionssällskapet. Merparten av inkomsterna från De vackraste julsångernas … Fortsättning

En ordbok för ett senegalesiskt minoritetsspråk blir till med stöd från Finska Missionssällskapet

Ordboken stöder undervisning på eget språk och bidrar till att höja nivån på undervisningen. Inkommande söndag firar vi internationella modersmålsdagen. Som ett resultat av Finska Missionssällskapets arbete i Senegal färdigställs en ordbok på sereer under februari månad. En ordbok på eget språk är ett viktigt stöd för barns skolgång och möjliggör undervisning på barnets modersmål … Fortsättning

Finska Missionssällskapet donerar 50 000 euro till regionen Tigray i Etiopien

Den politiska oenigheten, som pågår sedan länge mellan Etiopiens regering och lokalstyret i Tigray i norra delen av landet, bröt ut i väpnade sammandrabbningar den 4 november 2020. Till följd av striderna har tusentals människor flytt från sina hem, en del till grannlandet Sudan. Situationen är fortfarande orolig och behovet av humanitärt stöd är stort. … Fortsättning

Sakkunnig vid Missionssällskapet: ”Statskuppen hotar stänga Myanmar igen”

Missionssällskapets projektchef för fredsprojektet i Myanmar, Johannes Vierula, är bekymrad hur statskuppen påverkar landets framtid. – Det värsta scenariot har redan länge varit att militären tar makten. Myanmar har tyvärr en dyster historia med militärdiktaturer. Det finns ett hot om en återgång till det förflutna: att landet stänger, mediernas utrymme begränsas, godtyckliga häktningar görs och … Fortsättning

Missionssällskapet står inför ett ekonomiskt tufft år 2021

Enligt den budget för 2021 som Finska Missionssällskapets styrelse godkände 15.12.2020 är utgifterna för Missionssällskapets  verksamhet 26,2 miljoner euro. Det är 3,3 miljoner mindre än den planerade budgeten för 2020 – 2021 kommer att vara ett mycket tufft år. Coronapandemin påverkar kollektintäkterna och församlingarnas frivilliga understöd ännu under detta år, konstaterar verksamhetsledare Rolf Steffansson. – … Fortsättning

Nätskojare störde Facebookevenemang med De vackraste julsångerna

Församlingarnas och Finska Missionssällskapets Facebookevenemang med De vackraste julsångerna har drabbats av bedrägeriförsök. På grund av coronarestriktionerna har många julsångsevenemang flyttat till webben, något som väckt mycket uppmärksamhet, fått synlighet och samlat många deltagare. Men samtidigt har det också lockat till sig bedragare, som skapat falska parallellevenemang med De vackraste julsångerna. Syftet med de parallella … Fortsättning

Uteblivna kollekter fick Esbo svenska församling att donera direkt till De vackraste julsångerna

Coronarestriktionerna har skärpts igen och på många håll kan man inte ordna De vackraste julsångerna ens i form av utomhusevenemang. Då vi inte har evenemang uteblir kollekten. Esbo svenska församling beslöt att donera 2 000 euro till samma insamlingsändamål som kollekten skulle ha samlats till, det vill säga Finska Missionssällskapets arbete för världens barn i över … Fortsättning

Missionssällskapets utvecklingssamarbete förbättrade 1,5 miljoner människors liv

År 2019 nåddes 1,5 miljoner människor av Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete och av dem var över hälften kvinnor och barn. I 12 av våra verksamhetsländer förbättrades diskriminerade gruppers ställning på olika sätt, man byggde fred och stödde anpassningen till de följder som klimatförändringen har fört med sig. Utvecklingssamarbetets resultatrapport behandlades i Missionssällskapets styrelse i oktober. Tack … Fortsättning

Teemu Laajasalo avgår som ordförande för Missionssällskapets styrelse

Biskopen i Helsingfors stift Teemu Laajasalo har fredagen den 27 november avgått som ordförande för Finska Missionssällskapets styrelse. Beslutet hänför sig till det nya insamlingstillståndet som Finska Missionssällskapet ansöker om. ”Enligt den nya insamlingslagen som trädde i kraft i våras kan dagsböterna som jag blivit dömd till för bokföringsbrott av oaktsamhet äventyra insamlingstillståndet. Lotteristyrelsen som … Fortsättning

Näsdagskampanjen stöder arbetet bland barn och unga i Nepal

Fredagen den 13 november är en lyckodag. Då firar vi Finlands roligaste välgörenhetskampanj, Näsdagen. Via Yle bjuder Näsdagen hemmasalongerna på sprudlande humor, gripande historier ur verkliga livet, musikupplevelser och naturligtvis en möjlighet att hjälpa världens barn! Under kvällen får vi följa med hur mycket donationspotten växer! Näsdagen är nu viktigare än någonsin tidigare då coronapandemin … Fortsättning

Finska Missionssällskapets utlandsarbete förnyas

Genom organisationsförändringen omorganiseras Missionssällskapets utlandsarbete och administrationen lättas upp. Målsättningen med förnyelsen är att förtydliga ledningssystemet och ge mer beslutanderätt till verksamhetsländerna. Även ekonomiska utmaningar står bakom förändringen. Tarja Larmasuo har valts till ny förvaltnings- och ekonomidirektör. Finska Missionssällskapet genomgår många förändringar denna höst. Sällskapets utlandsarbete förnyas, avdelningarna för ekonomi och förvaltning slås ihop och … Fortsättning

Sjunger vi De vackraste julsångerna i år?

Inför julen har kyrkorna traditionellt fyllts till bredden med människor som vill sjunga de vackraste julsångerna. Hur går det i år under coronapandemin då mötesrestriktioner gäller och sjungandet sägs vara särskilt riskfyllt? Finns det risk för att allsången tystnar och världens barn blir utan kollektpengar? Nej, för församlingarna har många alternativa sätt att arrangera sångtillfällen. … Fortsättning

Finska Missionssällskapet fick betydande EU-finansiering för människorättsarbete i Nepal – en innovativ mobilapplikation fungerar som verktyg

EU förenar sina krafter med ett organisationskonsortium som leds av Finska Missionssällskapet för att främja före detta livegnas, haliyas, mänskliga rättigheter i västra Nepal. Finska Missionssällskapet har fått sin första projektfinansiering från Europeiska Unionens delegation i Nepal för att främja mänskliga rättigheter i Nepal. Projektbudgeten är på 463 900 euro. Det treåriga människorättsprojektet strävar efter … Fortsättning