Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nästa årsmöte i Kuopio

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i samband med den riksomfattande finska missionsfesten.

Pricka in 26.5.2018

MISSION I LIVETS UTKANTER  
Missionsfest i Nykarleby den 19-20 maj 2018

Kom med på ett heldagsseminarium med rubriken Mission i livets utkanter. Under dagen bekantar vi oss med olika typer av utsatta situationer där Finska Missionssällskapet jobbar. Vi reflekterar över hurdana grupper som lever i ut­kan­ten av samhället och ser hur de kan berika kyrkan. Vi funderar också på vad vi själva kan göra för att bidra till ett människo­vär­digt liv för alla och till att evangeliet går vidare. Programmet avslutas med högmässa på söndag.

lördag 19.5

10-10.30 Välkomstkaffe
10.30-12 Program I LIVET I UTKANTEN

Välkomstord (Lars-Johan Sandvik, Marika Björkgren-Thylin)

Bibelstund: Evangeliet från marginalerna (Rolf Steffansson)

Inlägg I: Den kristna minoriteten i Pakistan (Sarah Safdar)
Inlägg II: Daliterna i Nepal (Maria Westerling)
Inlägg III: Utstötta barn i Ryssland (Christina Heikkilä)
Inlägg IV: Etniska minoriteter i Sydamerika (Pia Kummel-Myrskog)

12-13.30 Lunch
13.30-15

 

Program II MISSION PÅ HEMMAPLAN

Temagrupper:

1) Då missionsfältet når vår egen ort (Marianne Sandström, Farag Sadak, Lars-Johan Sandvik, Svante Lundgren)

2) Ett måttfullt och ansvarsfullt liv (Charlotte Steffansson-Myrskog, Britt-Helen Lindman)

3) Bön för kyrkan i världen (Maria Westerling, Camilla Skrifvars-Koskinen)

4) Att vara lärjunge och förändra världen (Pia Kummel-Myrskog)

5) Sjung med Furahakören (Fiona Chow)

6) Topelius och missionen inkl. rundvandring på Kuddnäs (Marika Björkgren-Thylin, Bo Kronqvist)

15-15.30 Eftermiddagskaffe
15.30-17

 

Program III LIVETS UTKANTER – EN GROGRUND FÖR KONFLIKTER

Samtal om missionens och kyrkors roll i krig och konflikter samt i arbetet för fred och försoning. Medverkande: Sarah Safdar, Rolf Steffansson, Elli Flén och Svante Lundgren. Moderator: Tomas Ray

17-18.30 Kvällsbit
19-20.30

 

Festkväll LIVETS UTKANTER – DÄR DET NYA LIVET FÖDS

En kväll med sång, musik och korta vittnesbörd om kyrkan i världen och hur evangeliet går vidare. Medverkande: Sarah Safdar, Svante Lundgren, Pia Kummel-Myrskog, Maria Westerling, Andrey och Christina Heikkilä, Ulf Sundsten, Erik-André Hvidsten och Furahakören. Kollekt.

 söndag 20.5

10.00 HÖGMÄSSA

Liturg Lars-Johan Sandvik, predikant Rolf Steffansson.

MEDVERKANDE

Pastor Rolf Steffansson är verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet. Tidigare har han varit missionär i Tanzania.

Professor emeritus, doktor Sarah Safdar är sekreterare i Peshawar stift i Pakistan.

Docent Svante Lundgren är forskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet.

Elli Flén är Utjämningsambassadör 2018, kommunikationskonsult och tidigare fredsbevarare i Afghanistan och Kosovo.

Pastor Pia Kummel-Myrskog är chef för kyrkligt arbete utomlands vid Finska Missionssällskapet och har arbetat som missionär i Venezuela.

Maria Westerling har jobbat i Nepal åren 1982-1990 och 2012-2016, senast som koordinator för Missionssällskapets kyrkliga arbete.

Christina och Andrey Heikkilä är Missionssällskapets missionärer i Ryssland, men är nu bosatta i Forsby.

Tomas Ray är stiftssekreterare för mission och internationellt arbete i Borgå stift.

Artisten Erik-André Hvidsted och Furahakören står för musiken.


TID OCH PLATS

Seminariet hålls lördagen 19.5 i Nykarleby församlingshem, Gustav Adolfsgatan 5. Temagrupperna hålls både på församlingshemmet och på andra håll i staden. Dagen avslutas med en festkväll i Sankta Birgitta kyrka i Nykarleby. Även söndagens högmässa hålls i kyrkan.

MAT OCH KAFFE

Under dagen serveras förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsbit till ett totalpris om 25 euro/deltagare. Betalningen av maten sker med kontanter vid an­koms­ten. Ingen anmälan krävs.

TRAFIKFÖRBINDELSER OCH PARKERING

Till Nykarleby tar man sig med buss eller egen bil. Församlingshemmet och kyrkan ligger på gångavstånd från busstationen på torget.

FÖRFRÅGNINGAR

Om du har frågor kring missionsfestarrangemangen kan du sända e-post till adressen fms@finskamissionssallskapet.fi eller ringa nummer 020 7127 282.

ARRANGÖRER

Finska Missionssällskapet och Nykarleby församling.

Rätt till ändringar förbehålles.

 

Varför Missionsfest?

Finska Missionssällskapet ordnar årligen en svenskspråkig missionsfest för att väcka intresse för mission och informera om senaste nytt inom missionsarbetet. Vi vill ge understödjare och personer med intresse för kyrkans internationella arbete en möjlighet att träffas och inspirera varandra. Vi umgås, lär oss av varandra, ber och lovsjunger.

  • Missionsfesten samlar personer från hela landet med intresse för kyrkans internationella arbete
  • Tillsammans funderar vi på de kristnas uppdrag i världen – mission är samarbete
  • Vi lär oss mera om vad den globala kyrkans dagliga arbete handlar om idag
  • Missionsfesten genomförs till stor del med frivilliga krafter.

Följ Missionsfesten på Facebook