Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nästa årsmöte i Jyväskylä

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i samband med den riksomfattande finska missionsfesten.

Pricka in 18.5.2019

MISSIONSSEMINARIUM

lördagen den 11 maj 2019 i Helsingfors

År 2019 hålls missionsfesten i form av ett missionsseminarium i samarbete med Petrus församling i Helsingfors. Temat är ”Vems är framtiden och hoppet?”.

På programmet står allt från missionsbrunch och missionsvandring till vittnesbörd från den världsvida kyrkan och samtal om aktuella teman. Programmet hålls i Petruskyrkan (tidigare Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15). Medverkar gör bland annat Rolf Steffansson, Pia Kummel-Myrskog och utländska gäster.  Frågor om missionsfestarrangemangen kan riktas till e-postadressen fms@finskamissionssallskapet.fi eller nummer 020 7127 282.

Kom med på en dag med aktuell information om den globala kyrkan och inspirerande utmaningar för din egen vardag!

VÄLKOMMEN!

VEMS ÄR FRAMTIDEN OCH HOPPET?
En dag om mission och internationellt ansvar

lördag 11 maj 2019
i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors  

Kl. 10            Brunch med inslag från världen
Vad innebär talet om framtid och hopp i Petrus församling, för Finska Missionssällskapet och för kyrkan i världen?

Kl. 12.30       Workshoppar för alla smaker
Allt från Motion & Mission till förbön och lovsång samt samtal om den världsvida kyrkan och vårt ansvar.

Kl. 14             Kaffe

Kl. 15            Samtal i soffan: 160 år av hopp
Verksamhetsledare Rolf Steffansson i samspråk med utländska och inhemska gäster.

Kl. 17             Middag

Kl. 18            Berättelser om hopp
Reportage från världen med missionärer och medarbetare i olika länder. Musikprogram.

Kl. 19.30       Café 160
Våfflor, fri samvaro och musikprogram.

Medverkande

Medverkande i seminariedagen är bl.a. Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson, generalsekreterare Happiness Gefi från Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka, biskop emeritus Erik Vikström, kyrkoherde Daniel Björk, chefen för kyrkligt arbete Pia Kummel-Myrskog, pastor Benjamin Sandell, missionärerna Christina och Andrey Heikkilä. För musiken står kantor Liisa Ahlberg, Susanna Björkstrand, Johan Myrskog och Furahakören.

Anmälan

Anmälan för maten senast fredag 3.5.2019 till tfn 09 2340 7100 eller e-post: petrus.fors@evl.fi

Matpaketets pris är 20 euro, studerande och barn 10 euro.

Programmet är en del av Finska Missionssällskapets 160-årsfirande.

Välkommen!

Varför Missionsfest?

Finska Missionssällskapet ordnar årligen en svenskspråkig missionsfest för att väcka intresse för mission och informera om senaste nytt inom missionsarbetet. Vi vill ge understödjare och personer med intresse för kyrkans internationella arbete en möjlighet att träffas och inspirera varandra. Vi umgås, lär oss av varandra, ber och lovsjunger.

  • Missionsfesten samlar personer från hela landet med intresse för kyrkans internationella arbete
  • Tillsammans funderar vi på de kristnas uppdrag i världen – mission är samarbete
  • Vi lär oss mera om vad den globala kyrkans dagliga arbete handlar om
  • Missionsfesten genomförs till stor del med frivilliga krafter

Följ Missionsfesten på Facebook