Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

En dag om mission och vårt globala ansvar
lördag 27.5.2023 i Karis församlingshem  


Finska Missionssällskapets missionsfest hålls i år i samarbete med Karis-Pojo svenska församling.
Programmet handlar om hur vi kan leva så att jordens resurser räcker för alla och hur kyrkor idag förkunnar det glada budskapet i ord och handling.  

Huvudgäst är Sokheng Nhoung från lutherska kyrkan i Kambodja. Kyrkan är liten, men dynamisk och har en mångsidig verksamhet för att tjäna det kambodjanska folket genom både andligt och socialt arbete.  


P R O G R A M

9.30 Kaffe 

10–11.30 En gemensam jord
Inledning till dagens tema av Rolf Steffansson. Panelsamtal mellan Rolf Steffansson, Anna-Lena Särs och Yvonne Terlinden. Övriga medverkande Pentti Raunio och Marika Björkgren-Thylin.

11.30-13 Lunch 

13-14.15 Workshoppar – välj en
1) Senegal: Kyrka och familj i en muslimsk omgivning, med Anna-Lena Särs.
2) Pilgrimsvandring i missionens tecken, med Kristiina Hiltunen och Joanna Lindén-Montes.
3) Sjung med Furahakören under ledning av Anna Maria Böckerman och Fiona Chow.
4) Återvinning och en hållbar livsstil – besök till Missionstorget och samtal, med Charlotte Steffansson-Myrskog. 

14.30-15.30 Jordenruntresa
Sånger och hälsningar från hela världen med Anna-Lena Särs, svenska missionärer och volontärer samt Furahakören.  

15.30–16 Kaffe   

16–17.15 Ansvar för vår omvärld
En liten kyrka med stor inverkan – Sokheng Nhoung berättar om Kambodjas lutherska kyrkas verksamhet. Övriga medverkande Åsa Häggblom, Charlotte Steffansson-Myrskog och Peregrinuskvartetten.  

17.15–18 Middag  

18–19 Den världsvida kyrkan i mission
Lovsång och förbön med Camilla Skrifvars-Koskinen och Furahakören.  

 

P R A K T I S K  I N F O R M A T I O N

Tid och plats
Missionsseminariet hålls lördag 27.5.2023 i Karis församlingshem, Centralgatan 23, Karis.

Mat och kaffe
Ett matpaket bestående av förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe och middag säljs till ett pris om 37 €/vuxen och 18,50 €/studerande och barn. För enskilda måltider är priset: kaffe och semla 7 €, lunch 13 €, kaffe och bulle 6 € samt middag 13 €. Betalningen sker med kontanter/bankkort vid ankoms­ten.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande med tanke på måltiderna till pastorskansliet i Karis-Pojo svenska församling, e-post karis-pojo.forsamling@evl.fi och tfn 019 279 3000 må-to kl. 9-13. Sista anmälningsdag är måndag 15.5. Kom ihåg att uppge namn, telefonnummer eller e-post samt ev. dieter och allergier.

Trafikförbindelser och parkering
Det går regelbundna tåg till Karis från både Helsingfors och Åbo. Karis församlingshem ligger ca 2 km från tågstationen. Den som behöver transport från stationen kan beställa taxi i förväg senast 17.5, via Taxi Öhman, tfn 0400 201 945. Parkering finns på församlingshemmets gård och längs med Centralgatan.

Utställning och försäljning
Finska Missionssällskapets Basar och Fontana Media säljer sina produkter. Det finns  möjlighet att bekanta sig med livet på landsbygden i Tanzania med hjälp av ett VR-spel.

Förfrågningar
Om du har frågor kring missionsdagens program når du oss via:
tfn 040 1692 418 eller e-post info@finskamissionssallskapet.fi.


V Ä L K O M M E N!
 

 


Varför Missionsfest?

Finska Missionssällskapet ordnar årligen en svenskspråkig missionsfest för att väcka intresse för mission och kyrkans globala ansvar samt informera om senaste nytt inom missionsarbetet. Vi vill ge understödjare och personer med intresse för kyrkans internationella arbete en möjlighet att träffas och inspirera varandra.

  • Missionsfesten samlar personer från hela landet med intresse för kyrkans internationella arbete
  • Tillsammans funderar vi på de kristnas uppdrag i världen och hur vi kan arbeta för ett människovärdigt liv för alla
  • Vi lär oss mera om vad den globala kyrkans dagliga arbete handlar om