Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

En dag om mission och vårt globala ansvar
lördag 27.5.2023 i Karis församlingshem  


Finska Missionssällskapets missionsseminarium hålls i år i samarbete med Karis-Pojo svenska församling.
Programmet handlar om hur vi kan leva så att jordens resurser räcker för alla och hur kyrkor idag förkunnar det glada budskapet i ord och handling.  

Huvudgäst är Sokheng Nhoung från lutherska kyrkan i Kambodja. Kyrkan är liten, men har en mångsidig verksamhet och vill förbättra det kambodjanska folkets liv genom både andligt och socialt arbete.  

Övriga medverkande är bland annat verksamhetsledare Rolf Steffansson, missionär Anna-Lena Särs, TD Yvonne Terlinden och Furahakören. 

P R O G R A M

9.30 Kaffe 

10–11.30 En gemensam jord
Inledning till dagens tema av Rolf Steffansson. Panelsamtal mellan Rolf Steffansson, Anna-Lena Särs och Yvonne Terlinden.  

11.30-13 Lunch 

13-14.15 Workshoppar – välj en
1) Senegal: Kyrka och familj i en muslimsk omgivning
2) Pilgrimsvandring i missionens tecken
3) Sjung med Furahakören
4) Återvinning och en hållbar livsstil  

14.30-15.30 Jordenruntresa
Sånger och hälsningar från hela världen med Anna-Lena Särs, svenska missionärer och volontärer. Videoinslag och musikprogram.  

15.30–16 Kaffe   

16–17.15 Ansvar för vår omvärld
En liten kyrka med stor inverkan – Sokheng Nhoung berättar om Kambodjas lutherska kyrkas mångsidiga verksamhet. Övriga medverkande Åsa Häggblom m.fl. Musikprogram.  

17.15–18 Middag  

18–19 Den världsvida kyrkan i mission
Lovsång och förbön med Camilla Skrifvars-Koskinen m.fl.  


Anmäl ditt deltagande i måltiderna till Karis-Pojo församlings pastorskansli. För dagen säljs ett matpaket à 37 €/vuxna och 18,50 €/studerande och barn. Sista anmälningsdag är 15.5.2023
 

Om du har frågor når du oss via: info@finskamissionssallskapet.fi eller 040 1692 418. 


V Ä L K O M M E N!
 

 


Varför Missionsfest?

Finska Missionssällskapet ordnar årligen en svenskspråkig missionsfest för att väcka intresse för mission och kyrkans globala ansvar samt informera om senaste nytt inom missionsarbetet. Vi vill ge understödjare och personer med intresse för kyrkans internationella arbete en möjlighet att träffas och inspirera varandra.

  • Missionsfesten samlar personer från hela landet med intresse för kyrkans internationella arbete
  • Tillsammans funderar vi på de kristnas uppdrag i världen och hur vi kan arbeta för ett människovärdigt liv för alla
  • Vi lär oss mera om vad den globala kyrkans dagliga arbete handlar om