Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot


T R O  –  H O P P  –  K Ä R L E K
Vad vår värld behöver

En dag om mission och vårt globala ansvar
lördag 25.5.2024 på Kyrkbacken i Gamla Vasa

 

Programmet handlar om att vår värld och vi alla nödvändigt behöver få uppleva mera tro, hopp och kärlek.

P R O G R A M

10 Välkomstkaffe

10.30 Hopp i en söndrig värld
Välkomstord av Mats Björklund och Marika Björkgren-Thylin. Inledning av Pauliina Parhiala (virtuellt). Panelsamtal mellan Christina Heikkilä, Tomas Kolkka och Rune Lindblom. Moderator Marika Björkgren-Thylin.

12 Lunch

13 Glimtar från världen
Hälsningar, berättelser, videoklipp och musik från den världsvida kyrkan med svenska missionärer m.fl. Kollekt.

14.30 Eftermiddagskaffe

15-16.30 Workshoppar – välj en!
1)Hopp trots allt – mission i Latinamerika, med Christina och Andrey Heikkilä.
2) Pilgrimsvandring i missionens tecken, med Joanna Lindén-Montes m.fl.
3) Guidad rundtur på kyrkbacken i Gamla Vasa, med Ann-Katrin Svenns.
4) Förbön för den världsvida kyrkan, med Camilla Skrifvars-Koskinen, A-C Nordqvist-Källström och Kör för alla.
5) Idéverkstad kring församlingens missionsverksamhet, med Britt-Helen Lindman och Eva Groop.
6) Grillparty och missionsstig upp i klockstapeln, med Tommy Rannanpää.

16.30 Middag

17.30 Mässa med sång och musik
I mässan medverkar liturg Mats Björklund och predikant Andrey Heikkilä, Korall-kören och Skärikyrkans kör samt kantorerna Michael Wargh och Heidi Lång. Kollekt.

För barn: Det finns ett lekrum i församlingshemmet. Djur från Aava Kerttus hemgård besöker kyrkbacken kl. 11.30-13.

 

P R A K T I S K  I N F O R M A T I O N

Tid och plats
Missionsdagen hålls lördag 25.5.2024 på kyrkbacken i Gamla Vasa, i församlings­hemmet och i Korsholms kyrka. Parkeringens adress är Östra Staketgatan 23, Vasa.

Matpaket
För dagen säljs ett matpaket bestående av förmiddagskaffe, lunch, eftermiddags­kaffe och middag till ett pris à 38 €/vuxen och 19 €/studerande & barn. Priset för enskilda mål­tider är: kaffe & semla 7,50 €, lunch 14 €, kaffe & bulle 6,50 €, middag 14 €. Betal­ningen sker med kontanter eller bankkort vid ankomsten. Att delta i programmet kostar inget.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande i måltiderna till pastorskansliet i Korsholms svenska församling, tfn 0400 415 008 eller e-post korsholms.svenska@evl.fi. Sista anmälningsdag är 13.5.2024. Kom ihåg att uppge namn, telefonnummer, e-post samt eventuella dieter och allergier.

Förbindelser och parkering
Det är enklast att ta sig till festplatsen med bil. Samåkning och gemensam buss rekommenderas. Den största parkeringen finns i slutet av Östra Staketgatan. Man kan även parkera längs allén mot kyrkan. Nära församlingshemmet finns en mindre parkering för dem som har svårigheter att röra sig.
Dagens första tågförbindelse till Vasa anländer kl. 11.07. Transport från tåget kan ordnas. Uppge i så fall ditt transportbehov vid anmälan. Det går enstaka lokala bussturer, men de stannar en bit ifrån festplatsen.

Förfrågningar
Om du har frågor kring missionsdagens program når du oss via tfn 040 1692 418 och e-post info@finskamissionssallskapet.fi.

Arrangörer
Finska Missionssällskapet och Korsholms svenska församling.

 

Varför Missionsfest?

Finska Missionssällskapet ordnar årligen en svenskspråkig missionsfest för att väcka intresse för mission och kyrkans globala ansvar samt informera om senaste nytt inom missionsarbetet. Vi vill ge understödjare och personer med intresse för kyrkans internationella arbete en möjlighet att träffas och inspirera varandra.

  • Missionsfesten samlar personer från hela landet med intresse för kyrkans internationella arbete
  • Tillsammans funderar vi på de kristnas uppdrag i världen och hur vi kan arbeta för ett människovärdigt liv för alla
  • Vi lär oss mera om vad den globala kyrkans dagliga arbete handlar om