Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

PÅ HOPPETS VÄG

– en dag om mission och internationellt ansvar

Detta år ordnas missionsfesten lördagen den 18-19 september 2021 på kyrkbacken i Gamla Vasa i samarbete med Korsholms svenska församling.

PROGRAM

Lördag 18.9  
10  Inledning och brunch
Vi äter brunch och lyssnar till Mats Björklund, Rolf Steffansson och Anna-Lena Särs som funderar kring temat hopp.
12.30             Workshoppar för alla smaker
1) Barn och unga i världens kyrkor
Anna-Lena Särs samt Christina och Andrey Heikkilä m.fl. berättar om arbetet i Senegal och Ryssland.
2) Varför allt detta prat om miljön? Kom och diskutera tillsammans med Britt-Helen Lindman och Ann-Kristin Åvall.
3) Lovsång och förbön för kyrkan i världen med Camilla Skrifvars-Koskinen.
4) Historisk promenad i Gamla Vasa med guidning av Ann-Katrin Svenns.
14 Kaffe
15 Vägar till hopp
Det är drygt 150 år sedan de första finländska missionärerna anlände till Ambolandet. Hur började allt? Hur ser missionsarbetet ut nu? Vad är viktigt för Finska Missions­säll­skapet idag? Små återblickar och en stor dos nutid och framtidsplaner med Olle Eriksson, Rolf Steffansson och Anna Maria Böckerman. För musiken står en sånggrupp under Anna Maria Böckermans ledning. Kollekt.
16.30 Middag
18 Glimtar från världens alla hörn
En jordenruntresa med berättelser, bilder, videohälsningar och musik. Lokala guider är Anna-Lena Särs, Christina och Andrey Heikkilä m.fl. För musiken svarar Asafa-kören och en sånggrupp under Anna Maria Böckermans ledning. Kollekt.
19.30 Kvällsandakt i Korsholms kyrka
Andaktshållare Emilia Kontunen.
 
Söndag 19.9
11 Högmässa i Korsholms kyrka
Liturg Emilia Kontunen, predikant Rolf Steffansson. För musiken svarar en musikensemble samt Susanne Westerlund och Ann-Christine Nordqvist-Källström. Efter högmässan kyrkkaffe med frivillig avgift för Missionssällskapet.

Barnpassning för yngre barn ordnas lördag kl. 18-19.30.


MEDVERKANDE
Rolf Steffansson är verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet och har arbetat många år i Tanzania.
Anna-Lena Särs utvecklar kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i Senegal.
Christina och Andrey Heikkilä arbetar tillsammans med Ingermanlands kyrka i Ryssland.
Olle Eriksson har vuxit upp och tillbringar stora delar av sitt arbetsliv i Namibia.
Anna Maria Böckerman är kantor i Johannes församling och har funderat mycket på församlingens mission.
Britt-Helen Lindman är skogsbruksingenjör och jobbar som understödskoordinator. Camilla Skrifvars-Koskinen är koordinator och Ann-Kristin Åvall kommunikatör vid Missionssällskapet.
Ann-Katrin Svenns är tidigare byråsekreterare i Korsholms svenska församling.
Kantorerna Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund, en lokal musikensemble, en sånggrupp under Anna Maria Böckermans ledning, samt Asafa-kören står för musiken.
Barbro Sandin ansvarar för festkansliet.
Fontana Media finns på plats med bokförsäljning m.m.

TID OCH PLATS
Missionsseminariet hålls lördag 18.9.2021 i församlingshemmet på kyrkbacken i Gamla Vasa. Adressen till parkeringen är Östra Staketgatan 23, Vasa. Söndagens högmässa 19.9 firas i Korsholms kyrka.

MAT OCH KAFFE
Under dagen serveras en riklig brunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällste till ett totalpris om 25 €/vuxen och 15 €/studerande och barn (under 6 år gratis). För enskilda måltider är priset: brunch 9 €/5 €, kaffe 4 €/2 €, middag 9 €/5 € och kvällste 4 €/2€. Betalningen görs med kontanter eller bankkort vid ankoms­ten.

ANMÄLAN
Anmäl gärna ditt deltagande med tanke på måltiderna till församlingens pastorskansli, tfn 0400 415 008 eller e-post korsholmssvenska@evl.fi. Sista anmälningsdag är 10.9.2021. Kom ihåg att uppge eventuella dieter och allergier.

TRAFIKFÖRBINDELSER OCH PARKERING
Det är enklast att ta sig till kyrkbacken i Gamla Vasa med bil. Samåkning och gemensamma bussar rekommenderas. Det finns enstaka lokala bussturer, men de stannar en bit ifrån festplatsen. Från flygplatsen och järnvägsstationen är det enklast att ta taxi.

Parkera helst vid Östra Staketgatan 23, Vasa, eller längs allén mot kyrkan. Den största parkeringen finns vid slutet av Östra Staketgatan. Nära församlingshemmet, öster om kyrkan, finns en mindre parkering för dem som har svårt att gå.

FÖRFRÅGNINGAR
Om du har frågor kring missionsdagens program når du oss via tfn 040 1940 260 eller e-post info@finskamissionssallskapet.fi.

ARRANGÖRER
Finska Missionssällskapet och Korsholms svenska församling.

Kom med på en dag med aktuell information om den globala kyrkan och inspirerande utmaningar för din egen vardag!


Varför Missionsfest?

Finska Missionssällskapet ordnar årligen en svenskspråkig missionsfest för att väcka intresse för mission och informera om senaste nytt inom missionsarbetet. Vi vill ge understödjare och personer med intresse för kyrkans internationella arbete en möjlighet att träffas och inspirera varandra. Vi umgås, lär oss av varandra, ber och lovsjunger.

  • Missionsfesten samlar personer från hela landet med intresse för kyrkans internationella arbete
  • Tillsammans funderar vi på de kristnas uppdrag i världen – mission är samarbete
  • Vi lär oss mera om vad den globala kyrkans dagliga arbete handlar om