Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bilder från missionsseminariet 2022

Lördagen den 14 maj 2022 hölls årets missionsseminarium i samarbete med Sibbo församling, Evenemanget gick av stapeln i Kyrkoby församlingshem, Sibbo. Temat var ”Värdefull – att arbeta för människors värde och värdighet”.

Pia Kummel-Myrskog och Caroline Sandström

Bilden 1/20

Teamssamtal med Anna Tikum i Senegal

Bilden 2/20

Pilgrimsvandring med reflektion kring skapelsen, miljön och missionen.

Bilden 3/20

Pilgrimsvandring var en av eftermiddagens workshopar. Ledare Milja Westerlund och Ann-Kristin Åvall

Bilden 4/20

Paneldiskussion på temat Värdigt liv för alla – vårt uppdrag. Rolf Steffansson (via Teams) inledde, Marika Björkgren-Thylin (t.v.) ledde diskussionen. Tomas Kolkka, Milja Westerlund, Andrey Heikkilä.

Bilden 5/20

Kvällen avrundades med en konsert av Maria och Tomas Höglund.

Bilden 6/20

Lunchservering

Bilden 7/20

Sopplunch.

Bilden 8/20

Lovsång och förbön i kyrkan.

Bilden 9/20

Lovsång och förbön med Camilla Skrifvars-Koskinen, Helena Rönnberg och Lauri Palin.

Bilden 10/20

Frukt och kaffe

Bilden 11/20

Fontana Media sålde böcker

Bilden 12/20

Fiona Chow sjöng solo.

Bilden 13/20

Basaren och Eivor Ng

Bilden 14/20

Camilla Skrifvars-Koskinen ber för missionsarbetet och kyrkan i världen

Bilden 15/20

Finska Missionssällskapets broschyrbord

Bilden 16/20

Britt-Helen Lindman berättar om Missionssällskapets verksamhet

Bilden 17/20

Produkter från basaren

Bilden 18/20

Andreas och Jolanta Lundgren

Bilden 19/20

Furahakören uppträder

Bilden 20/20

På programmet stod bland annat en paneldiskussion på temat Värdigt liv för alla – vårt uppdrag, liksom lovsång och förbön för missionsarbetet. Därtill fick vi se glimtar från arbetet i form av berättelser, bilder, videohälsningar och musik.

Eftermiddagen innehöll workshoppar kring olika teman: kyrkans uppdrag i Thailand och Ryssland, miljö och mission, sång och musik, bön och stretch samt pilgrimsvandring.

Kvällen avrundades med en minifestival med mat, musik, mingel och mission. Huvudartister var Maria och Tomas Höglund med band.

Under dagen medverkade Rolf Steffansson, Pia Kummel-Myrskog och våra missionärer Christina och Andrey Heikkilä, Riikka-Maria och Tomas Kolkka med flera. Från Senegal fick vi en videohälsning med Anna-Lena Särs och Anna Tikum hälsade via Teams. Furahakören uppträdde under ledning av Fiona Chow och Anna Maria Böckerman.

Delar av programmet strömmades på YouTube: Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.

Videor som visades under seminariet: