Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

“Nedskärningar i utvecklingssamarbetet är en säkerhetsrisk” – Finska Missionssällskapets verksamhetsledare kritiserar regeringens budgetram

Finlands regering beslöt i sina budgetramsförhandlingar om ytterligare årliga nedskärningar på 50 miljoner euro gällande utvecklingssamarbetet. Regeringen beslöt också att tidigarelägga de nedskärningar man tidigare fattat beslut om.

Elever deltar i planteringen av träd vid grundskolan i byn Miteja, Tanzania. Projektet är en del av Missionssällskapets utvecklingssamarbete. Foto: Virve Rissanen

Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Pauliina Parhiala anser att nedskärningarna innebär stora svårigheter för de fattigaste i världen. Hon säger att nedskärningarna också påverkar säkerheten i världen.

Statsminister Petteri Orpos regering beslöt om nya årliga nedskärningar på 50 miljoner euro av utvecklingssamarbetet. Orpos regering har redan gjort nedskärningar på omkring en miljard euro, som nu påskyndas. Beslutet medför en ytterligare nedskärning på 75 miljoner euro i finansieringen under regeringsperioden.

”Effekterna av nedskärningarna är mycket svåra för världens fattigaste, vars situation har försvårats ännu mer av den pågående klimatkrisen. Nedskärningarna har också konsekvenser för den globala säkerheten. Klimatförändringarna ökar kampen om de krympande resurserna. Om anpassningen till klimatförändringarnas effekter och åtgärdandet av klimatskadorna inte stöds i världens fattigaste länder, kommer allt fler att lämna sina hem och bli klimatflyktingar”, säger Pauliina Parhiala, verksamhetsledare vid Missionssällskapet.

”Utvecklingssamarbete kan också förhindra tillväxten av Rysslands inflytande i Afrika. Rysslands agerande i Sahelregionen är ett varnande exempel på detta. Utvecklingssamarbetet kan också stärka rättsstatsprinciperna i världen, som är viktiga även för Finlands säkerhet. Endast mindre än en tiondel av världens befolkning lever i verkligt demokratiska stater, och utrymmet för civilsamhället och pressen minskar globalt. Utvecklingssamarbete kan stödja de demokratiska institutionernas verksamhetsvillkor även där det finns försök att begränsa dem.”

“Positiva beslut fattades också i samband med ramförhandlingarna. Anslagen för utvecklingssamarbete för icke-statliga organisationer ökas med 10 miljoner euro årligen. Det är fantastiskt att frivilligorganisationernas arbete fortfarande anses vara en viktig del av Finlands globala verksamhet, samt att bygga en säkrare värld”, säger Parhiala.

Oförutsägbarheten i biståndsfinansieringen äventyrar resultaten

Innan budgetramsförhandlingarna hade regeringen redan dragit ned rejält på utvecklingssamarbetet. Anpassningsåtgärder värda en miljard euro blev konkreta i och med att bilaterala program i Myanmar, Kenya, Moçambique och Afghanistan avslutades. Samtidigt har Finland beslutat att minska sitt stöd till olika fonder och program med anknytning till FN.

De nya och tidigarelagda nedskärningarna driver det redan pressade systemet i ett krisläge.

“Regeringen tycks skära ner utvecklingssamarbetet bit för bit, vilket gör att vår trovärdighet som pålitlig partner urholkas”, säger Niko Humalisto, ledande expert för påverkansarbete vid Finska Missionssällskapet.

“Till exempel har Finland förbundit sig till klimatfinansiering som beviljats ​​från utvecklingssamarbetet, i enlighet med klimatavtalet i Paris. De fattiga ländernas planer på att bekämpa klimatkrisen bygger på den legitima övertygelsen att länder som Finland respekterar internationella överenskommelser. Regeringens agerande kommer att minska detta finländska stöd avsevärt.”

Efter föregående nedskärningsrunda beräknades den faktiska mängden utvecklingssamarbete vara cirka 40 procent lägre vid regeringsperiodens slut än för tio år sedan. På grund av budgetramen blir minskningen ännu kraftigare.