Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biru och Sirkala bryter skadlig tradition vid menstruation

Tara Giri, Sirkala Giri och Biru Bharati har alla tillbringat flera månader av sitt liv isolerade i hyddor på grund av menstruation. Nu reser de runt i byar i Kalikot-området och undervisar andra kvinnor om menstruationshygien och farorna med chhaupadi-traditionen. Foto: Mimosa Hedberg. I delar av västra Nepal lever fortfarande den gamla hinduiska traditionen chhaupadi … Fortsättning

Du kan läsa det här, men kan de?

I Senegal är skolspråket franska. Men i Senegals lutherska kyrkas förskoleklass lär man sig att läsa på sitt modersmål. Bilden är från en ABC-bok på serere. Bild: Pirre Saario. Finland ses ute i världen som ett skolgångens modelland. Det är på många punkter helt sant. I Finland får man utbildning av hög kvalitet från förskola … Fortsättning

Kvinna och minoritetsledare i Myanmar

”Jag blev utnämnd till ledningen i vår by 2003 och till ledare för en sammanslutning av flera byar 2005, trots att jag inte ville ha den uppgiften”, säger Naw Moo Eh, 45, från kommunen Dooplaya i Myanmar. Hon hör till karenfolket som är en av Myanmars många etniska minoriteter. Karenerna bor i landets sydöstra del … Fortsättning

Riksomfattande kollekt 23.9 för att bekämpa människohandeln i Sydostasien

Söndagen 23.9 riktas kollekten i Borgå stift till Finska Missionssällskapets arbete för att bekämpa människohandel i Kambodja och Laos. Människohandel är en av vår tids största utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter. De människor som faller offer för människohandel köps och säljs i en daglig slavhandel som pågår över hela världen. Finska Missionssällskapet ser till att … Fortsättning

Målet på 0,7 procent upp i rök?

Finska Missionssällskapet uttrycker sin oro över regeringens kortsiktiga beslut gällande utvecklingssamarbetet. Vid ramförhandlingarna fattades beslut om nedskärningar med ytterligare 25 miljoner från år 2018. Anslagen under ramperioden utgör i genomsnitt 0,39 procent av bruttonationalinkomsten:

Resultat i mer än 150 år: miljontals människor har berörts

Finska Missionssällskapet har hjälpt miljontals människor till ett bättre liv sedan organisationen grundades för 156 år sedan. I utvecklingsländer är kyrkorna vanligen de första som agerar och försvarar människovärdet i det civila samhället. 

Fungerande utvecklingssamarbete – deltagande på gräsrotsnivå

I den nyutgivna boken ”Kehityksen Kirous”, ifrågasätter Matti Kääriäinen biståndets nytta. Finska Missionssällskapets tf verksamhetsledare Rolf Steffansson säger att de bästa resultaten uppnås när människor deltar i långsiktigt utvecklingsarbete på gräsrotsnivå.

Hjälpen når fram i Senegal

HBL:s journalist Liisa Fordell besökte Senegal, där Finska Missionssällskapet hjälper fattiga och utsatta folk förbättra sina möjligheter att försörja sig, odla mat, och hjälper barn och unga så de kan gå i skola och skaffa yrken.