Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Miljöfostran i Tanzania fick ny inspiration av fenomenbaserad undervisning

Historieläraren Salome Yamba deltog i lärarfortbildning. Bild: Katri Niiranen-Kilasi.

Miljöfostran växlade in på nya spår då tanzaniska lärare tog i bruk fenomenbaserad undervisning.

–Till en början förstod vi inte alls, vad begreppet ämnesöverskridande studiehelhet innebär. Det var något helt nytt för oss, berättar rektor för Leki högstadieskola i norra Tanzania, Bernard Mbise.

Målsättningen för projektet PITA, som stöds av Missionssällskapet, är att skapa praktiska modeller för högstadiers miljöfostran. PITA är en akronym för projektets engelskspråkiga namn Participatory and Integrative Teaching Approach. Namnet är en ordlek på engelska och swahili. Verbet pita– på swahili–betyder passera, överskrida (förväntningar), klara (testet/provet). Som namnet antyder är PITA-projektets mål att stärka de barns och ungas skolgång som riskerar utslagning.

I utbildningarna tillämpas fenomenbaserad undervisning, vilket betyder att miljötemat har integrerats genomgående i alla högstadiets skolämnen. Projektskolorna har sammanlagt ca 11 000 elever och 750 lärare.

Under året 2019 var temat vatten. I skolorna som deltog förberedde lärare och elever undervisningshelheter om vatten. Det gemensamma temat styrde ämneslärarna till att planera och förverkliga undervisningen tillsammans. Eleverna fick också se hur de olika skolämnena hänger ihop.

Året innan innebar en besvikelse för Leki högstadieskola. Då var det aktuella temat återvinning, och skolans studiehelhet kom på 15:e plats bland 24 skolor i tävlingen. Motgången tycks ha gett skolan kämpaglöd inför ett nytt försök.

–Under 2019 fick vi ytterligare handledning under PITA-utbildningen, och hade förstås snappat upp ett och annat under föregående år. Därför ville vi göra ett nytt försök med bättre framgång, säger Mbise.

Lärarna i Leki högstadieskola beslöt sig för att testa fenomenbaserad undervisning med 3:e klassisterna. Gruppen motsvaras i Finland av årskurs 8. Alla lärare valde inom sitt undervisningsämne ett tema som hör ihop med miljötemat för 2019, det vill säga vatten. Ämneslärarna jobbade ihop vilket var en för dem ny erfarenhet.

Historieläraren valde kolonialtidens vattenförsörjning som tema. Geografiläraren förberedde sin undervisning om vattnets roll i jordmånen. Matematikläraren planerade en statistikuppgift där eleverna fick uppskatta den dagliga vattenanvändningen i skolan. Engelsk- och swahililärarna lärde ut hur man skriver faktatexter, och eleverna fick skriva en uppsats om vatten.

Också de övriga förberedelserna framskred. En undervisningsmodell byggdes som demonstrerar hur man kan ta tillvara regnvatten. Slutligen var lärarna klara för försöket med fenomenbaserad undervisning.

–Eleverna blev förvånade när lärarna kom tillsammans till klassen, och dessutom undervisade tillsammans. Det var mycket givande, säger Mbise, och tillägger:

–I själva verket bad eleverna oss fortsätta med teamundervisning också efter försöksveckan.

Mot alla förväntningar lyckades Leki denna gång. Deras rapportering bedömdes vara bäst bland de skolor som deltog i PITA-projektet, och därmed utsågs Leki högstadieskola till vinnare i försöket med fenomenbaserad undervisning.

Fredagen 5.6 firar vi världsmiljödagen.

Text: Katri Niiranen-Kilasi och Peter Luhwa

Översättning: Ann-Kristin Åvall

Läs mera om miljöbanken och hur du kan ge ditt stöd: