Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Happiness Gefi gästar missionsseminariet i Helsingfors 11 maj

Lördagen den 11 maj 2019 hålls missionsfesten i form av ett missionsseminarium i samarbete med Petrus församling i Helsingfors, Skogsbäcksvägen 15. Temat är ”Vems är framtiden och hoppet?” – en dag om mission och internationellt ansvar. Happiness Gefi medverkar i programmet.  Gefi är generalsekreterare i stiftet sydost om Victoriasjön inom evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Hon ansvarar … Fortsättning

Utjämningen 2019: Petro har planterat 10 000 träd

”Jag planterar träd i första hand med tanke på miljön. Och för att träden ger brännved och byggnadsmaterial”, berättar Petro Jibungu från Tanzania. Den här 75-åriga mannen är känd i trakten eftersom han hittills planterat närmare 10 000 träd tillsammans med sin familj. Träden växer på ett cirka 3 hektar stort område. Petro har fått … Fortsättning

Utjämningen 2019: Hopp åt dem som lider av klimatförändringarna

Konsekvenserna av klimatförändringarna syns redan på många håll i världen. Tyvärr är det världens fattigaste som drabbas hårdast av klimatförändringarna, trots att de bidragit minst till att de uppkommit. I de länder där Finska Missionssällskapet jobbar har klimatförändringarna förorsakat bland annat torka, sämre tillgång till mat och större arbetsbörda. Klimatförändringarna hotar också att förstöra de … Fortsättning

Utjämningen 2019: ”Träden ger skydd och påverkar klimatet”

De brunnar som Finska Missionssällskapet varit med och byggt i Kishapu i Tanzania har bidragit till att allt fler flickor kunnat gå i skola. Tidigare kunde hela dagen gå åt till att skaffa vatten och flickorna hann inte med skolgången. Numera räcker det bara en liten stund för 16-åriga Eva Mayung att hämta vatten. I … Fortsättning

Utjämningen 2019: ”Vårt liv har förändrats mycket”

42-åriga Agnes Butondo odlar majs, bomull, batat och sesam. Familjen har också höns. De bor i Kishapu i Tanzania, ett område som lider av svår torka. Därför stöder Finska Missionssällskapet via samarbetsorganisationen TCRS* människorna på området så att de ska klara sig bättre. Agnes liv har förändrats till det bättre tack vare hjälpen. Hon har … Fortsättning

Trädplanteringskampanj samlade in mer än 20 000 euro

Finska Missionssällskapets trädplanteringskampanj under reformationens märkesår inbringade mer är 20 000 euro. Byborna har redan påbörjat planteringen av de nya plantorna i Kishapu, Tanzania, ett område som har ett av de hårdaste klimaten i landet. Regnperioden startade vid vanlig tid i november. Under året har folket i Kishapu drivit upp totalt 20 000 plantor. De planteras på … Fortsättning

Kyrkan i Tanzania räddar barn med albinism

Tanzania. Femåriga Juliana föddes med albinism. Hennes föräldrarna berättar att de alltid måste hålla ett extra öga på henne. Juliana riskerar att kidnappas, lemlästas eller dödas om hon rör sig utanför hemmet.

Lestino räddar flickor från könsstympning

Massajledaren Lestino Kilindi har räddat många flickor från könsstympning i Morogoro, Tanzania. ”Jag berättar om hur skadlig och plågsam traditionen är”, säger Lestino, som påverkat både beslutsfattare och familjer.

Förändring i Morogoro: nolltolerans mot omskärelse av flickor

Det har skett en tydlig attitydförändring i Morogorotrakten. Könsstympningen av flickor accepteras inte längre. ”När jag flyttade hit år 2013 talade ingen om det här. Jag kommer ihåg att jag tänkte: vad vågar jag fråga, av vem?”, skriver Katri Kuusikallio.

Könsstympningen av flickor skall upphöra i Morogoro

I mars fattades ett viktigt beslut i Morogoro i Tanzania. Massajerna i området beslöt då att könsstympningen av flickor skall upphöra och byarnas kvinnliga ledare tog på sig uppgiften att föra informationen vidare. Mötet där beslutet fattades organiserades av kyrkan och Finska Missionssällskapet.