Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Coronapandemin leder till allt fler fall av barnäktenskap och könsstympning – Varje år säger 12 miljoner flickor ja mot sin vilja

Att utbilda flickor är ett av de effektivaste sätten att bryta fattigdomsspiralen och minska på antalet barnäktenskap. Högstadieflickor i Tanzania. Bild Katri Niiranen-Kilasi.

Även om antalet barnäktenskap har minskat blir fortfarande 12 miljoner flickor bortgifta som minderåriga. De effektivaste sätten att förhindra barnäktenskap är att bekämpa fattigdom och stöda utbildning. Risken för barnäktenskap ökar under coronatiden då skolorna är stängda och familjernas har svårt att försörja sig.

–När en flicka ses som familjens egendom ökar hennes värde i svåra tider, till exempel när klimatförändringen eller coronapandemin förvårar livet. När kor dör, skörden och inkomsterna uteblir, är tröskeln lägre att sälja en dotter. Ibland vill flickan själv slippa fattigdomen och går därför lättare med på att bli gift, säger Anna Holmström som är koordinator för utvecklingssamarbetet vid Finska Missionssällskapet. Holmström har arbetat flera år med att bekämpa barnäktenskap och könsstympning av flickor i Tanzania.

Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA försvårar coronapandemin arbetet mot barnäktenskap och könsstympning av flickor. Pandemin befaras leda till en ökning i antalet barnäktenskap med 13 miljoner fall under det kommande årtiondet.

Enligt Holmström är barnäktenskap ett stort problem också i Tanzania: ca en tredjedel av flickorna gifts bort innan de fyllt 18 år. Störst är risken att bli bortgift för fattiga, lågutbildade flickor på landsbygden.

–Officiellt är minimiåldern för äktenskap 15 år för flickor och 18 år för pojkar. Enligt nuvarande lagstiftning är det möjligt för båda könen att gifta sig med domstolsbeslut redan som 14-åringar eller på vissa grunder ännu tidigare. Rebeca Gyumi, ledare för organisationen Msichana Initiative (Flickors initiativ), stämde staten eftersom den nuvarande lagstiftningen är grundlagsvidrig – och vann i rätten! Nu måste lagen ändras. Jag hoppas att man fastställer 18 år som minimiålder utan rätt till undantag, säger Holmström. 

Det räcker inte med enbart lagstiftning

Anna Holmström arbetade åtta år för UNFPA i Tanzania innan hon tog tjänst hos Missionssällskapet. Då arbetade hon med att bekämpa barnäktenskap och könsstympning av flickor. Bild Jenni Naumanen

Genom fadderarbetet har Missionssällskapet stött utbildningen av massajflickor i riskzonen för att bli bortgifta i Morogoro, Tanzania. Också Annas mamma, numera pensionerade Anna-Riitta Holmström, arbetade med att främja flickors rätt till utbildning.

–Vi behöver rädda de flickor som redan blivit sålda, men det är också viktigt att arbeta förebyggande. I Missionssällskapets utvecklingsprojekt arbetar man holistiskt för att förbättra livsförhållandena för fattiga människor på landsbygden. Att stärka jämlikheten och stödja flickors utbildning är en viktig del av arbetet.

Då man vill avlägsna skadliga traditioner såsom barnäktenskap och könsstympning av flickor behövs många olika aktörer. Förutom lagstiftning och tillsyn behövs hälsotjänster och psykosocialt stöd för att förändra de attityder och normer som finns i familjer och i samhället.

–Attitydförändringen är det långsammaste steget i kampen mot barnäktenskap och könsstympning av flickor – och det syns nu under coronapandemin.  På landsbygden är det ofta läraren som anmäler könsstympning eller barnäktenskap. Då skolorna håller stängt och barnen är hemma, föreligger inte denna risk. Jag hörde att 167 flickor blev könsstympade i Serengeti i april då skolorna stängde, när det normalt är störst risk vid tiden kring jul då barnen är på skollov.

Skolgång förebygger barnäktenskap

Nu har skolorna startat igen i Tanzania. Att utbilda flickor är ett effektivt sätt att bryta fattigdomsspiralen. Flickors skolgång har en positiv verkan på mycket annat: Ju längre flickorna går i skolan desto senare gifter de sig. De får också färre egna barn och ser till att barnen får utbildning.

I sitt arbete tacklar Missionssällskapet på många sätt de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap. Sällskapet stöder flickors utbildning och stärker ungdomars livskunskaper och kännedom om sina egna rättigheter. Missionssällskapet och dess samarbetspartner utbildar samfund i mänskliga rättigheter och jämställdhet, förbättrar hälsovården och bekämpar fattigdom genom att stärka kvinnors möjlighet till uppehälle.

I höst driver Missionssällskapet en kampanj för flickors skolgång och mot barnäktenskap med temat Skolgång – inte äktenskap. Kampanjen syns på olika TV-kanaler och i media i höst. Man kan stöda Missionssällspets arbete genom att ge en gåva på adressen barnensbank.fi

”Byt inte ut flickorna mot kor, utan se till att de får utbildning”, uppmanar en skylt på väggen till stiftets kontor i Morongoro. Bild Katri Kuusikallio