Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mera pengar för Afrika

Elizabeth Nchuba deltog i en sömnadsutbildning i byn Ngofila i Tanzania. Bild: Hannes Honkanen.

Utrikesministeriet har beviljat Finska Missionssällskapet 2,3 miljoner euro i tilläggsfinansiering för utvecklingssamarbete i Afrika under åren 2020-21.

Missionssällskapets chef för utvecklingssamarbetet Katri Leino-Nzau gläder sig över att man nu ytterligare kan stärka arbetet för de sämst lottades rättigheter i Afrika.

– Stödet riktas i första hand till kvinnor, flickor och funktionshindrade personer, och arbetet med att förbättra deras utkomstmöjligheter och levnadsvillkor.

Leino-Nzau säger att Missionssällskapet också hjälper bysamhällen att anpassa sig till klimatförändringarna.

– Och så vill vi främja naturvänlig teknologi och uppmuntra till att till exempel börja använda solpaneler.

Tack vare tilläggsfinansieringen kan man nu utöka det arbete som utförs i Tanzania, Etiopien, Botswana, Sydafrika och Mauretanien så att det når ännu fler människor. Ytterligare 47 000 människor kommer att ha direkt nytta av tilläggsstödet.

Den första kontakten mellan Finska Missionssällskapet och den afrikanska kontinenten knöts redan 1870 då de första missionärerna kom till Amboland, nuvarande norra Namibia. Där var de med om att skapa ett skriftspråk och undervisa i läskunnighet.

Det av utrikesministeriet understödda utvecklingssamarbetet i Etiopien och Tanzania inleddes 1970. Idag bedriver Missionssällskapet utecklingssamarbete i 7 afrikanska länder.

Globalt sett arbetar Finska Missionssällskapet med utvecklingssamarbete i 12 länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Utrikesministeriet har redan tidigare beviljat Missionssällskapet 5,07 miljoner euro årligen under 2018-2021.