Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mera pengar för Afrika

Utrikesministeriet har beviljat Finska Missionssällskapet 2,3 miljoner euro i tilläggsfinansiering för utvecklingssamarbete i Afrika under åren 2020-21. Missionssällskapets chef för utvecklingssamarbetet Katri Leino-Nzau gläder sig över att man nu ytterligare kan stärka arbetet för de sämst lottades rättigheter i Afrika. – Stödet riktas i första hand till kvinnor, flickor och funktionshindrade personer, och arbetet med … Fortsättning

Tvungna att fly? Fadderarbetet hjälper i Mauretanien

Text och bilder: Anni Takko, missionär i Senegal Översättning: Caroline Geust, bearbetning Joanna Lindén-Montes I Mauretanien lär sig barnen redan som små att söka sig bort från sitt hemland, som allt mer förvandlas till öken. ”Får jag komma med er?”, frågar faddereleven Hawa de för henne obekanta gästerna från Finland. Vi befinner oss i den … Fortsättning

Telefonkampanj ger nya faddrar

Finska Missionssällskapet fick 84 nya faddrar för hjälpbehövande barn i Mauretanien tack vare en telefonkampanj som genomfördes år 2016. Därtill ville 32 personer bli faddrar för barn som blivit föräldralösa i Etiopien. – Många har varit intresserade av att bli fadder. Det är fint när behovet av hjälp och viljan att hjälpa möts. Varje fadder … Fortsättning

Utjämningskampanjen stöder tillgången på mat i Senegal och Mauretanien

Finska Missionssällskapets årliga Utjämningskampanj inleds i samband med vårdagjämningen. Årets tema är ”Kärleken till nästan känner inga gränser”. De insamlade medlen går till Senegal och Mauretanien i Sahara i västra Afrika. Båda länderna hotas av ökenspridning som förorsakar brist på mat och vatten.