Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Öken blir odlingsmark – Utjämningsgäster från Senegal och Mauretanien

Ledaren för utvecklingssamarbetsavdelningen inom Senegals lutherska kyrka, Pierre Thiam och Lutherska världsförbundets programkoordinator Houléye Tall, Mauretanien, besöker Finska Missionssällskapet 20–27 september.

Experterna berättar om utvecklingsarbetet och matsituationen i sina länder vid Utjämningsseminariet  ”Rätt till mat” den 23.9 klockan 13-17 i Helsingfors. Temat för årets Utjämningskampanj är tillgången på mat och att stoppa ökenspridningen.

Houléye Tall har arbetat i olika uppgifter inom Lutherska världsförbundet (LVF) sedan år 1988. Hon har ansvar för koordineringen och rapporteringen om samfundets utvecklingsprogram. Hon deltar också i arbetet för att öka insynen i användningen av statens oljeinkomster. Målet för arbetet är att oljeinkomsterna ska utnyttjas för att minska fattigdomen.

Försvarar kvinnors och barns rättigheter

Programkoordinatorn fokuserar särskilt på de mänskliga rättigheterna för kvinnor och barn. Hon är medlem i den afrikanska interreligiösa fredsverksamheten Ifapa (Inter-Faith Action for Peace in Africa). Ifapa stöder religiösa samfund så att de i praktiken kan medla vid konflikter.

Den största utmaningen i arbetet är enligt Houléye Tall att bli emottagen i första hand som människa, inte som kvinna. Hon anser att LVF:s och sällskapets samarbete i Mauretanien är ett sant partnerskap, där partnerna förenas av mål, en vision och ett uppdrag för människovärdet.

Hon värdesätter den finländska solidariteten och stödet för arbetet till förmån för mauretaniernas rättigheter. Hon påminner om att livet i Mauretanien är mycket hårt för åtminstone hälften av landets befolkning på tre miljoner. Särskilt hårt är det för kvinnor, barn och funktionshindrade. Klimatet förändras till det sämre, det råder brist på vatten och i synnerhet analfabeters grundläggande mänskliga rättigheter – ekonomiska, sociala, kulturella och politiska – tillgodoses inte överhuvudtaget.

Resurserna fördelas rättvist

Pierre Thiam vigdes till präst inom Senegals lutherska kyrka år 2004. Han studerade teologi i staden Yaoundé i Kamerun. Sedan år 2008 har han arbetat som ledare för kyrkans utvecklingssamarbetsavdelning. Han leder avdelningens fyra program: programmet för landsbygdsutveckling, programmet för modersmålsundervisning, programmet för stärkande av kyrkans handlingsförmåga och programmet Fatick rent. Utvecklingssamarbetsavdelningen har 34 anställda och cirka 80 frivilligarbetare.

Pierre Thiam säger att den största utmaningen för arbetet är att med hjälp av programmen kunna möta befolkningens förväntningar. ”Om vår verksamhet får människor att må bra och hjälper dem ur fattigdomen, har vi nått våra mål.”

Pierre Thiam anser att samarbetet med Finska Missionssällskapet är viktigt, eftersom Senegals kyrka med dess hjälp kan sprida Guds kärlek och möta människors nöd.

”Alla kyrkor bör ha ett globalt perspektiv på mänsklighetens olika problem”, säger han.

”Det är omöjligt att få människor att tro på Gud, om vi inte bryr oss om deras vardagliga behov”, understryker Pierre Thiam.

”På Senegals lutherska kyrkas vägnar tackar jag er finländare för era böner och ert ekonomiska stöd och för ert arbete till förmån för Utjämningsinsamlingen. Jag ser fram emot att få träffa er som har hjälpt era systrar och bröder fast ni aldrig har sett dem.”

Text: Sari Lehtelä

Stoppa öknens framfart – ge en gåva

  • Donera till Sampo 800014-161130. Skriv UT2010 i meddelandefönstret. IBAN: FI38 8000 1400 1611 30 BIC: DABAFIHH
  • Ring vår donationstelefon 0600 01010 (10,02 € + lna)
  • Sänd ett textmeddelande med texten UTJÄMNING5 (5 euro) eller UTJÄMNING10 (10 euro) till numret 16160

Utjämningen 2010: Kärleken till nästan känner inga gränser