Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapets utvecklingssamarbete förbättrade 1,5 miljoner människors liv

Missionssällskapet utbildar modersmålslärare för de som talar ett minoritetsspråk på Benchi Maji-området i Etiopien, och kvinnor som har passerat skolåldern lär sig att läsa, skriva och räkna i sina egna grupper. Bild: Virve Rissanen.

År 2019 nåddes 1,5 miljoner människor av Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete och av dem var över hälften kvinnor och barn. I 12 av våra verksamhetsländer förbättrades diskriminerade gruppers ställning på olika sätt, man byggde fred och stödde anpassningen till de följder som klimatförändringen har fört med sig. Utvecklingssamarbetets resultatrapport behandlades i Missionssällskapets styrelse i oktober.

Tack vare arbetet har funktionshindrades situation förbättrats i många länder. Till exempel fick över 200 000 funktionshindrade människor mera kunskap om sina egna rättigheter.

– För att föra fram funktionshindrades rättigheter behövs det en insats från hela samhället. Därför jobbar vi med att öka funktionshindrades kunskap om sina egna rättigheter, att förändra attityderna i samhällena och att förbättra de funktionshindrades ställning genom lagstiftning och dess tillämpning samt för tjänster riktade till funktionshindrade. Till exempel i Nepal har vi minskat antalet barn med funktionshinder som faller ur skolsystemet och ifjol beviljades 1700 funktionshindrade en officiellt status som berättigar till sociala förmåner, säger chefen för Missionssällskapets utvecklingssamarbete Katri Leino-Nzau.

Arbetet förbättrade också diskriminerade minoriteters möjlighet att få undervisning på eget modersmål.

Man kan inte nog betona vad undervisning på eget modersmål betyder för barnens inlärning. Under rapporteringsåret har vi utvecklat förskole- och grundskolundervisning på eget modersmål i Etiopien, Senegal, Kambodja och Nepal, på sammanlagt 15 språk.

Vi jobbar också med påverkansarbete så att myndigheter och föräldrar bättre kan förstå nyttan av undervisning på det egna modersmålet. Ett framsteg är att den regionala administrationen i Etiopien utvecklat en strategi för att säkra modersmålsundervisningen, berättar Leino-Nzau.

Utvecklingssamarbetet stärkte också kvinnors, ungdomars och minoriteters deltagande i fredsarbete, till exempel i Colombia. Globalt fick mer än 2000 fredsbyggare utbildning och stöd under året.

Effekterna av klimatförändringen är redan verklighet på Missionssällskapets arbetsområden, och därför är anpassning till dessa effekter en viktig del av arbetet. I Mauretanien stärktes till exempel landsbygdssamhällenas motståndskraft mot matbrist förorsakad av torka tack vare gemensamma spannmålsbanker. Tack vare spannmålsbankerna finns det spannmål tillgängligt för fattiga samhällen även när deras egna grödor har gått förlorade på grund av torka.

Missionssällskapets utvecklingssamarbete finansieras av utrikesministeriet, församlingar och privatpersoner. Arbetet utförs av lokala kyrkor och organisationer.

Läs här: Lähetysseuran kehitysyhteistyön vuosiraportti 2019.