Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Näsdagen stöder världens barn

Näsdagen ordnas för att alla världens barn skall få möjlighet till utbildning, hälsa, trygghet och näring. I Näsdagen deltar nio organisationer, som under årens lopp hjälpt miljontals av de allra mest utsatta barnen i världen. Finska Missionssällskapet använder intäkterna från Näsdagen dels till att stöda barnarbetare i Bolivia, dels till att förbättra barns och kvinnors ställning i … Fortsättning

Utjämningen ger nytt hopp åt krisdrabbade  

Årets Utjämningsinsamling stöder Finska Missionssällskapets arbete för att hjälpa krisdrabbade bearbeta sina upplevelser. I konfliktdrabbade länder upplever många depression, ångest och hopplöshet. De insamlade medlen används bland annat till att ge psykosocialt stöd i Nepal och Colombia. Elli Flén: ”Varje bidrag är viktigt” ”Varje traumatiserad människa som vi kan hjälpa att återfå sin livsglädje och … Fortsättning

Julinsamlingen hjälper utsatta unga: Nu kan Sunita drömma

17-åriga Sunita från Nepal är uppvuxen i en by där invånarna livnär sig på att hacka sten som används till väg- och husbyggen. Även barnen måste bidra till att försörja familjen. De bär tunga stensäckar från floden och hackar sedan sönder stenarna för hand. För detta får de 50 cent per dag. Sunitas familj har … Fortsättning

Vi hjälper Nepal med 70 000 euro efter översvämningarna

Finska Missionssällskapet beviljar 70 000 euro för att hjälpa dem som drabbats av översvämningen i Nepal. Pengarna når fram via ACT Forum. Missionssällskapet startar också en insamling för att hjälpa nepaleserna. De senaste veckornas regn har förorsakat stora skador främst i landets södra delar där terrängen är låg. Det här är de kraftigaste regnen på … Fortsättning

Framtid och Hopp – Välgörenhetsmiddag för kvinnor i konfliktområden

Lördagen 23.9 klockan 17 ordnar Nykarleby församling och Finska Missionssällskapet en välgörenhetsmiddag, ”Framtid och hopp”, i Nykarleby församlingshem. Maten som serveras är nepalesisk och under kvällen kommer särskilt kvinnornas situation i Nepal och höstens Utjämningskampanj att lyftas fram. Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj i år går under temat: Röster, men inga rättigheter? Kampanjen vill lyfta fram och … Fortsättning

Elli Flén höjer sin röst för kvinnor i konfliktområden

Elli Flén är Utjämningsambassadör för Finska Missionssällskapet den här hösten. ”Om vi vill ha hållbar fred i världen måste kvinnorna involveras i fredsarbetet”, säger hon. Utjämningskampanjen, som kulminerar på höstdagjämningen 22.9, hjälper kvinnor i konfliktområden att göra sig hörda. Undersökningar visar att sannolikheten att uppnå hållbar fred ökar med 35 procent när kvinnor deltar i … Fortsättning

5 frågor och svar om översvämningarna i Nepal

Janne Juhaninmäki och Elina Lind, Finska Missionssällskapets missionärer i Nepal, berättar här om nuläget gällande översvämningarna i landet. Missionssällskapet har skickat 70 000 euro i katastrofhjälp via ACT-alliansen samt 25 000 euro via sina kyrkliga partner till de drabbade. 1. Hurudan förödelse har översvämningarna hittills förorsakat? 36 län lider av översvämningarna, varav 8 är svårt drabbade. Antalet döda uppgår till … Fortsättning

Nepal: en tillbakablick på 2016

Finska Missionssällskapets samarbetspartner Leadership Training Department (LTD) har drivit ett framgångsrikt familjearbete i Nepal. LTD ordnade i början av år 2016 fem 2 dagar långa kurser i familjearbete. I kurserna deltog 138 par och 38 personer utan partner. I slutet av året ordnades 3 utbildningstillfällen för nya familjearbetsledare, 51 par deltog. I samarbete med Finska … Fortsättning

Finska Missionssällskapet: Lyssna på kvinnor i konfliktområden!

Kvinnor måste få möjlighet att delta i fredsförhandlingar på lika villkor som männen. Det här är enda möjligheten för en hållbar fred i konfliktområden. Kvinnor måste också få delta i fredsbyggande. Idag utesluts kvinnor för det mesta ur fredsförhandlingar. Få kvinnor har varit med om att underteckna fredsavtal åren 2008–2012.[1]

Funktionshindrad i ett u-land: en överlevnadskamp

I världen finns det en miljard människor med funktionshinder. Av dem bor 80 procent i u-länderna. Endast två till tre procent av alla barn med funktionshinder går i skola. Finska Missionssällskapet arbetar för att ge utbildning och stöd till funktionshindrade så att de kan utbilda sig och skaffa ett yrke.

Vi är med i Näsdagskampanjen

Snart är det dags för den tionde Näsdagskampanjen. Under årens gång har kampanjen samlat nästan 20 miljoner euro för barnens väl i u-länderna.

Felm Volunteer Edit Wentin: ”Missionen fick ett ansikte”

Intervju: Charlotte Steffansson Edit Wentin har alltid varit intresserad av mission. Hösten 2015 gick hon Lähde liikkeelle-kursen, den finska motsvarigheten till Min Mission, för att fördjupa sina kunskaper. Bara några månader senare landade hon i Nepal för en tre månader lång praktikperiod. Vad var det som fick dig att söka en praktikplats i Nepal? – … Fortsättning

Internationella aidsdagen: Förebyggande arbete i Nepal

Beskedet om hiv-smitta känns oftast som en omedelbar dödsdom för den, som står med laboratoriesvaret i handen. Många beskriver känslan av hur marken under en ger vika, hur man sjunker in i ett svart hål. För en annan börjar världen runt en snurra, benen håller inte längre, ångesten tar struptag på en. Så är det i Nepal där okunskap om hi-viruset och prognosen om livslängd och livskvalitet är stort. Personen vet också vad smittan i praktiken kommer att innebära. Högst troligen kommer personen att förlora sitt arbete, bli utslängd ur sin hyresbostad och behandlas av andra med avsky och förakt.

Nattliga bombdåd mot kyrkor i Nepal

Enligt den nepalesiska polisen har två kyrkor utsatts för bombdåd natten till tisdagen. Bomber kastades mot kyrkorna Damak Jyoti och Gauri Ganj Emmanuel, belägna i länet Jhapa i sydöstra Nepal, säger pastor N.D. Thuling.

Resultat i mer än 150 år: miljontals människor har berörts

Finska Missionssällskapet har hjälpt miljontals människor till ett bättre liv sedan organisationen grundades för 156 år sedan. I utvecklingsländer är kyrkorna vanligen de första som agerar och försvarar människovärdet i det civila samhället.