Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningen 2019: Nytt hopp åt krisdrabbade  

Elli Flén, Utjämningsambassadör på besök i Nepal. Foto: Liisa Mendelin

Årets Utjämningsinsamling stöder Finska Missionssällskapets arbete för att hjälpa krisdrabbade bearbeta sina upplevelser. I konfliktdrabbade länder upplever många depression, ångest och hopplöshet. De insamlade medlen används bland annat till att ge psykosocialt stöd i Nepal och Colombia.

Elli Flén: ”Varje bidrag är viktigt”

”Varje traumatiserad människa som vi kan hjälpa att återfå sin livsglädje och arbetsförmåga kan i sin tur hjälpa en annan medmänniska. Så kan även ett litet bidrag sprida hjälpen som ringar på vattnet”, säger Finska Missionssällskapets Utjämningsambassadör Elli Flén som besökte Nepal i mars, där insamlade medel från Utjämningen hjälper krisdrabbade.

Finska Missionssällskapet och dess nepalesiska partner har arbetat i 20 år för att främja psykisk hälsa i landet. Lärare har fått utbildning så att de kan verka som kuratorer för barn som lider av psykiska problem. De som drabbats av de senaste årens svåra jordbävningar och översvämningar har fått stöd och krishjälp, men behoven är ännu stora. Man uppskattar att 20 procent av nepaleserna lider av psykisk ohälsa.

I Colombia hjälper Missionssällskapet offer för landminor. Landets närmare 7 miljoner interna flyktingar behöver också psykiskt stöd efter att ha upplevt mycket våld och förlorat sina hem.

Det finns alltid hopp

Utjämningen stöder krisdrabbade i olika krisområden.

Tillgången till krishjälp och psykisk vård är ofta mycket bristfällig i utvecklingsländer.

Finska Missionssällskapet erbjuder samtalshjälp, kamratstöd, utbildning och nödvändig vård för de mest hjälpbehövande. Missionssällskapet utvecklar även det lokala samhällets egen förmåga att erbjuda psykiskt stöd åt dem som behöver.

Den årliga utjämningskampanjen kulminerar på höstdagjämningen söndagen 23.9. Kampanjen pågår hela året. Elli Flén har haft rollen som Finska Missionssällskapets Utjämningsambassadör åren 2017-2018.

För intervjuer kontakta

Utjämningsambassadör Elli Flén, contact@elliflen.com, tfn 040 741 641

Tongåvan stöder

Yle Vegas program Tongåvan stöder Utjämningen i augusti. Mer information på Yles nätsidor.

Läs mera

Pressmaterial