Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämning 2017: Elli Flén höjer sin röst för kvinnor i konfliktområden

Elli Flén höjer sin röst för kvinnor i konfliktområden. Foto: Joanna Lindén-Montes

Elli Flén är Utjämningsambassadör för Finska Missionssällskapet den här hösten. ”Om vi vill ha hållbar fred i världen måste kvinnorna involveras i fredsarbetet”, säger hon.

Utjämningskampanjen, som kulminerar på höstdagjämningen 22.9, hjälper kvinnor i konfliktområden att göra sig hörda. Undersökningar visar att sannolikheten att uppnå hållbar fred ökar med 35 procent när kvinnor deltar i fredsprocesserna.

– Det krävs utbildning från tidiga år för att kvinnor ska våga göra sina röster hörda. Kvinnorna i många utvecklingsländer begränsas ofta till hemmen och får inte delta i beslutsfattandet. De behöver först och främst utbildning för att kunna försvara sina rättigheter, göra motstånd mot familjevåld och höja sina röster, säger Elli Flén, som arbetat som fredsbevarare i Kosovo och Afghanistan.

Kvinnor måste få möjlighet att delta i fredsförhandlingar på lika villkor som männen. Det här är enda möjligheten för en hållbar fred i konfliktområden. Idag utesluts kvinnor för det mesta ur fredsförhandlingar.

Expertisen finns hos kvinnorna  

Finska Missionssällskapet driver påverkansarbete för att kvinnors röster ska stärkas i fredsprocesser.

– I många länder har kvinnorna koll på vardagslivet och de grundläggande behoven, som vatten och mat. De vet var vattnet ska hämtas, hur man kommer till åkrarna, vad som krävs för en trygg skolväg för barnen och vilken hälsovård som behövs. Då gränser ska dras är det här viktiga saker och kvinnor prioriterar ofta de mänskliga frågorna och ser till att vardagen fungerar. Om kvinnorna inte tas med i fredsprocesserna riskerar överenskommelserna fallera på grund av de här praktiska sakerna.

Rättvisa efter krigsbrott

Det är också vanligt att frågor som berör sexuellt våld mot kvinnor och barn, något som blir allt vanligare i dagens konflikter, ignoreras vid fredsförhandlingar om kvinnorna inte är med.

– Organiserade våldtäkter och andra sexbrott används systematiskt för att sprida skräck, trauma, sjukdomar och oönskade graviditeter och på så sätt demoralisera motståndaren. Sexuellt våld är ett krigsbrott och ett grymt brott mot mänskliga rättigheter som ödelägger hela familjer för generationer framåt. Det är chockerande hur ofta sexuella brott ändå ignoreras vid förhandlingsborden, säger Flén.

De insamlade medlen från Utjämningen används till att ge kvinnor utbildning, skapa nätverk, samt till att hjälpa kvinnor bli ekonomiskt självständiga. Dessutom stöds kvinnors deltagande i fredsarbete.

I till exempel Nepal får kvinnogrupper lära sig lösa konflikter och problem i lokalsamhället. I Colombia stärker Missionssällskapet kvinnors roll och aktiva deltagande i det fredsbyggande som följt på fredsavtalet. I Syrien hjälper Missionssällskapet kvinnogrupper och -organisationer som en del av projektet Syria Initiative.

– De kvinnor som fått utbildning går samman och gör stor skillnad. Ju bättre utbildning människor får, desto mer sannolikt är det att freden består, säger Flén.

Delta i Utjämningskampanjen på www.utjämning.fi eller skicka ett textmeddelanden med texten Utjämning5 (5 euro) eller Utjämning10 (10 euro) till 16155. Kampanjen pågår hela året.

För intervjuer kontakta:

Utjämningsambassadör Elli Flén, contact@elliflen.com, tfn 040 741 641

Finska Missionssällskapets informatör Joanna Lindén-Montes, joanna.linden-montes@finskamissionssallskapet.fi, tfn 020 7127 264