Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet fick betydande EU-finansiering för människorättsarbete i Nepal – en innovativ mobilapplikation fungerar som verktyg

EU förenar sina krafter med ett organisationskonsortium som leds av Finska Missionssällskapet för att främja före detta livegnas, haliyas, mänskliga rättigheter i västra Nepal. Finska Missionssällskapet har fått sin första projektfinansiering från Europeiska Unionens delegation i Nepal för att främja mänskliga rättigheter i Nepal. Projektbudgeten är på 463 900 euro. Det treåriga människorättsprojektet strävar efter … Fortsättning

Fredsprocessen i Colombia: Kvinnors delaktighet ett måste

Fredsaktörer från konfliktdrabbade områden som Syrien, Colombia, Zimbabwe och Palestina samlades i Helsingfors för att medverka och delta i Helsinki Peace-Talks 19-24.9. Evenemanget ordnades av Utrikesministeriet, Finska Missionssällskapet och några av dess samarbetspartner. Fredsaktörerna fick bekanta sig närmare med fredsprocessen i Colombia. Frågor som hur kyrkorna arbetat för fred och försoning i det konfliktdrabbade landet, … Fortsättning

Utjämning 2017: Elli Flén höjer sin röst för kvinnor i konfliktområden

Elli Flén är Utjämningsambassadör för Finska Missionssällskapet den här hösten. ”Om vi vill ha hållbar fred i världen måste kvinnorna involveras i fredsarbetet”, säger hon. Utjämningskampanjen, som kulminerar på höstdagjämningen 22.9, hjälper kvinnor i konfliktområden att göra sig hörda. Undersökningar visar att sannolikheten att uppnå hållbar fred ökar med 35 procent när kvinnor deltar i … Fortsättning

Kyrkan i Tanzania räddar barn med albinism

Tanzania. Femåriga Juliana föddes med albinism. Hennes föräldrarna berättar att de alltid måste hålla ett extra öga på henne. Juliana riskerar att kidnappas, lemlästas eller dödas om hon rör sig utanför hemmet.

Finska Missionssällskapet: Lyssna på kvinnor i konfliktområden!

Kvinnor måste få möjlighet att delta i fredsförhandlingar på lika villkor som männen. Det här är enda möjligheten för en hållbar fred i konfliktområden. Kvinnor måste också få delta i fredsbyggande. Idag utesluts kvinnor för det mesta ur fredsförhandlingar. Få kvinnor har varit med om att underteckna fredsavtal åren 2008–2012.[1]

Mycket arbete återstår för barnens rättigheter

Den 20 november firas internationella barndagen. Mycket arbete återstår för barnens rättigheter. Finska Missionssällskapets julkampanj De vackraste julsångerna, samlar i år medel till arbetet för utsatta barns rättigheter i olika utvecklingsländer.

Resultat i mer än 150 år: miljontals människor har berörts

Finska Missionssällskapet har hjälpt miljontals människor till ett bättre liv sedan organisationen grundades för 156 år sedan. I utvecklingsländer är kyrkorna vanligen de första som agerar och försvarar människovärdet i det civila samhället. 

Fungerande utvecklingssamarbete – deltagande på gräsrotsnivå

I den nyutgivna boken ”Kehityksen Kirous”, ifrågasätter Matti Kääriäinen biståndets nytta. Finska Missionssällskapets tf verksamhetsledare Rolf Steffansson säger att de bästa resultaten uppnås när människor deltar i långsiktigt utvecklingsarbete på gräsrotsnivå.

Andakter om rättvis handel påminner om konsumentens ansvar

Den 22-28 oktober firas veckan för rättvis handel. Finska Missionssällskapet erbjuder församlingarna ett andaktsmaterial med fokus på rättvis handel. Irja Aro-Heinilä och Mikko Pyhtilä har skrivit andakterna som uppmanar till vardagligt engagemang för en rättvisare värld. Texterna utmanar läsaren till små vardagliga förändringar i konsumtionen: En hurudan lön är jag villig att betala de otaliga människor som har arbetat för min skull? Behöver jag verkligen allt det jag köper?

 

Missionssällskapet och Utlandshjälpen i gemensam kampanj för matsäkerhet

Både Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet har lyft fram matsäkerheten  i sina huvudkampanjer i år. Organisationerna har med anledning av detta skickat ett brev till kyrkoherdarna, där församlingarna uppmanas poängtera den globala matsäkerheten i sin egen verksamhet. Målsättningen är att rätten till det dagliga brödet ska blir ett samtalsämne i församlingarna runt om i Finland.