Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot
Artikel

Amu Urhonen vill förändra världen med eftertanke

Nyhet

Missionssällskapet från klimattoppmötet i Dubai: Anpassningsfinansieringen bör fördubblas – behoven är enorma

Artikel

Tanzania: kyrkan fick miljonstöd för att förhindra barnäktenskap

Nyhet

Utvecklingssamarbete är också en säkerhetsfråga

Nyhet

Undersökning: Finland och de övriga nordiska länderna glömmer kvinnorna i sin klimatfinansiering

Nyhet

”Klimatfinansieringssystemet är trasigt och behöver lagas” – Finska Missionssällskapet deltar i klimatmötet i Glasgow

Blogginlägg

Det är inte läge att vända nöden ryggen

Nyhet

Finska Missionssällskapet fick betydande EU-finansiering för människorättsarbete i Nepal – en innovativ mobilapplikation fungerar som verktyg

Nyhet

Fredsprocessen i Colombia: Kvinnors delaktighet ett måste

Nyhet

Utjämning 2017: Elli Flén höjer sin röst för kvinnor i konfliktområden

Martha Ernest (till höger) är en av ledarna för kvinno- och barnverksamheten inom Tanzanias lutherska kyrkan. Hon ansvarar för arbetet bland personer med albinism. Pia Pyhtilä är projektrådgivare. Foto: Mikko Pyhtilä
Nyhet

Kyrkan i Tanzania räddar barn med albinism

Nyhet

Finska Missionssällskapet: Lyssna på kvinnor i konfliktområden!

Foto: Prajwaal Maharjan
Nyhet

Utjämning 2017: Röster men inga rättigheter?

Evenemang

Global aktion 18.2: Från förföljelse till trygghet i Tanzania

Abdulaziz Ahmed Mehamed i Etiopien blev föräldralös på grund av aids. Han bor tillsammans med sin mormor. Han går i skola tack vare Finska Missionssällskapet. "Mitt favoritämne är samhällskunskap"
Nyhet

Mycket arbete återstår för barnens rättigheter

Evenemang

Vår värld – mitt ansvar? Finska Missionssällskapet bjuder in unga vuxna

Nyhet

Finska Missionssällskapet stöder arbetet för att lösa konflikten i Syrien

Nyhet

Resultat i mer än 150 år: miljontals människor har berörts

Finska Misssionssällskapet har byggt flera skolor i Pakistan. Barn från olika minoriteter
Nyhet

Fungerande utvecklingssamarbete – deltagande på gräsrotsnivå

Nicaragua. Foto: Sean Hawkey/Fair Trade.
Nyhet

Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp uppmanar församlingarna att främja Rättvis handel

Nyhet

Andakter om rättvis handel påminner om konsumentens ansvar

Nyhet

Missionssällskapet och Utlandshjälpen i gemensam kampanj för matsäkerhet

Nyhet

Biskoparna kräver att regeringen agerar för global matsäkerhet