Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Andakter om rättvis handel påminner om konsumentens ansvar

Den 22-28 oktober firas veckan för rättvis handel. Finska Missionssällskapet erbjuder församlingarna ett andaktsmaterial med fokus på rättvis handel. Irja Aro-Heinilä och Mikko Pyhtilä har skrivit andakterna som uppmanar till vardagligt engagemang för en rättvisare värld. Texterna utmanar läsaren till små vardagliga förändringar i konsumtionen: En hurudan lön är jag villig att betala de otaliga människor som har arbetat för min skull? Behöver jag verkligen allt det jag köper?

Andakterna kan laddas ner här

Finska Missionssällskapet och Rättvis Handel arbetar för småböndernas välbefinnande

Endast utvecklingssamarbete räcker inte i arbetet för att utrota fattigdomen i världen. Det behövs också en rättvis ekonomisk politik och strukturella förändringar i världshandeln. Certifieringssystemet för rättvis handel har skapats för att förbättra småböndernas och småbrukens ställning i utvecklingsländerna och ge dem en bättre position i den globala handeln.

I produktionen efterföljs alltid de strikta kriterierna som ställts upp för rättvis handel genom produktmärkningen. Producenterna i världens u-länder får en rättvis ersättning får sina jordbruksprodukter och sin arbetsinsats. Barnarbetskraft är strängt förbjuden inom rättvis handel.

”Till all lycka har en del företag vaknat och insett att en rättvis företagsverksamhet förstärker småproducenternas framgång. När människor arbetar och får en rättvis lön för sin insats kan de bryta fattigdomsspiralen”, säger Finska Missionssällskapets expert på mänskliga rättigheter Katri Leino-Nzau.

Finska Missionssällskapet har varit medlem i föreningen för främjande av rättvis handel sedan 2007. Den gemensamma målsättningen är att förbättra levnadsförhållandena för världens fattiga, utveckla småskalig företagsamhet, trygga lokalsamhällens utkomst och en ekologisk utveckling.

I Finland har 94 församlingar anslutit sig som rättvisemärkta, varav sex är svenskspråkiga församlingar.

Mera information till församlingar som vill gynna rättvisemärkt finns här