Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet stöder arbetet för att lösa konflikten i Syrien

Finska Missionssällskapet driver ett fredsprojekt för Syrien med stöd av Finlands utrikesministerium. Fredsarbetet drivs tillsammans med lokala samarbetspartner. I arbetet ingår bland annat kompetenshöjning och stöd för fredsaktörer, byggande av nätverk och dialog mellan stridande parter.

– Den humanitära krisen och flyktingsituationen kräver omedelbar hjälp och åtgärder. Samtidigt är insatserna för att bekämpa våldet och lösa konflikten en förutsättning för att människor ska kunna stanna kvar i sina hem, säger Kristiina Rintakoski, chef för Finska Missionssällskapets påverkansarbete.

Rintakoski poängterar att fredsarbete på gräsrotsnivå är viktigt för att befolkningen ska klara sig mitt i konflikten. Kvinnor, barn, åldringar och funktionshindrade, som inte kan fly, lider mest.

Målet är ett hållbart fredsavtal i Syrien. För att nå dit behövs dialog och internationell påverkan. Finska Missionssällskapet verkar tillsammans med sina partner i nära samarbete med EU samt olika FN-organ.

– Förtroende mellan olika parter har ökat tack vare projektet. Kvinnornas ställning har stärkts i konfliktslösningen. Arbetet har också gett upphov till lokala fredsprojekt, säger Rintakoski.

Finska Missionssällskapet gör flera utredningar tillsammans med syrier och olika internationella experter inom ramen för fredsarbetet. Undersökningarna fokuserar på olika processer och förhandlingsfrågor för en fredlig lösning i landet. Som exempel kan nämnas frågor kring den lokala administrationen, krigsekonomins verkningar på krisen i Syrien samt utvecklingsbiståndets roll i byggandet av fred.

Projektet ger också en röst åt syrierna och uttrycker deras tankar om en rättvis fred och lösningar för framtiden. Kulturaktörer, konstnärer och media inkluderas i projektet för att förmedla fredsbudskapet.

Filmfestival för Syrien

Finska Missionssällskapet är huvudsamarbetspartner i festivalen Middle East Film and Arts, som ordnas för andra gången i Helsingfors den här hösten. Vid festivalen, vars tema är Syrien, visas syriska filmer från tiden före och efter konflikten. Det ordnas också en paneldiskussion om överlevnadssätt för syriska civila.

Festivalveckoslutet 16.10.2015 ordnas en konsert för Syrien med den syrisk-amerikanska rapartisten Omar Offendum, den finska rapmusikern Paleface och den syriska elektroartisten Hello Psychaleppo. Intäkterna från konserten går till Syrien.

***

Den mer än fem år långa konflikten i Syrien har drivit nästan hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner på flykten, över fyra miljoner syrier bor som flyktingar i grannländerna och ungefär sju och en halv miljon har blivit flyktingar inom Syrien. Över 200 000 människor har mist livet. Över 12 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.

***

Stöd Finska Missionssällskapets fredsarbete:
IBAN FI3880001400161130
Meddelande: Fred

Mer information:

– Minna Saarnivaara, specialexpert inom fred och försoning, Finska Missionssällskapet, 050-5178396, minna.saarnivaara@felm.org

– Lea Pakkanen, expert inom fred och försoning, Finska Missionssällskapet, 040-4514136, lea.pakkanen@felm.org