Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

”Klimatfinansieringssystemet är trasigt och behöver lagas” – Finska Missionssällskapet deltar i klimatmötet i Glasgow

Finska Missionssällskapets ledande sakkunnig inom påverkansarbete Niko Humalisto deltar i klimatmötet i Glasgow 7-14.11.

Vedsnåla spisar minskar vedförbrukningen i Tanzania. Foto: Hannes Honkanen.

Han representerar både Missionssällskapet och ACT-alliansen, ett internationellt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete. Humalisto fungerar som andra ordförande för ACT-alliansens arbetsgrupp för klimatpåverkan.

”Vi kräver att övergången till en kolneutral framtid sker rättvist, så att ingen lämnas i sticket. Klimatfinansieringssystemet är trasigt och behöver lagas. De rika länderna måste äntligen skapa starka spelregler för hur Parisavtalets löfte om 100 miljarder dollars finansiering till utvecklingsländerna infrias. Det är solklart att klimatkrisen inte kan lösas utan att säkerställa tillräcklig finansiering i fattiga länder”, säger Humalisto.

”Min uppgift på mötet är att hjälpa människorna i utvecklingsländerna att få sina röster hörda och kräva klimaträttvisa. De allra fattigaste människorna lider mest av klimatförändringens effekter, eftersom de har de sämsta förutsättningarna att anpassa sig till extrema väderfenomen, som torka, översvämningar och stormar. Dessa människor och länder är historiskt sett minst ansvariga för klimatförändringen. Tyvärr har verkställandet av de löften om utsläppsminskningar och klimatfinansiering för fattiga länder, som de rika länderna gett, hittills varit bristfälligt.”

Missionssällskapet har utfört påverkansarbete gällande klimaträttvisa och klimatfinansiering under de senaste åren, och klimatförändringen beaktas genomgående i allt vårt arbete.

”Vi får ideligen höra från kyrkorna och våra samarbetspartner i syd, hur klimatförändringarna redan syns på våra arbetsområden. Vi har stött anpassningen till klimatförändringens effekter till exempel genom att främja ibruktagandet av odlingsväxter som tål torka, vattenbesparande tekniker såsom droppbevattning och återanvändning av hushållsvatten, och genom att utbilda människorna i hur man kan förebygga klimatrelaterade risker. Vi hjälper också att bromsa klimatförändringen genom trädplantering, genom att utnyttja biogas och solenergi”, säger Humalisto.

Bibelns uppmaning om att ta hand om skapelsen och älska våra medmänniskor styr Missionssällskapets klimatarbete, eftersom klimatkrisen hotar såväl de nulevande som kommande generationers livsvillkor.

Niko Humalisto kan kontaktas av pressen under klimatmötet. Han rapporterar också från konferensen via sitt eget Twitterkonto och Missionssällskapets Instagram.